+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Mehdi hakkında rivayet edilen hadisler var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Mehdi hakkında rivayet edilen hadisler var mıdır?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Yanıt: Mehdi hakkında rivayet edilen hadisler var mıdır?


  Reklam  Cevap: Benim bulabildiğim bu kardeşim,inşallah işine yarar

  Mehdi ile ilgili hadislerin bir kısmı şunlardır:
  1) Abdullah, Peygamber (s.a.v.)`in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Dünyada yalnızca bir gün kalsa bile, yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracak, ismi benim ismime, babasının ismi benim babamın ismine uyan benden veya ehli beytimden birisini göndermek için Allah (c.c.) o günü uzatacaktır” (Ebu Davud).

  2) Ali (ra) , Peygamber (s.a.v.)`in şöyle buyurdugunu rivayet etmiştir:

  "Zamandan sadece bir gün kalsa bile Allah (c.c.) mutlaka ehli beytimden bir adami gönderecek ve o zulmün yeryüzünü kapladigi gibi adaletle dolduracaktir” (Ebu Davud).

  3) Ümmü Seleme Peygamber (s.a.v.)`in şöyle dedigini rivayet etmiştir: "Mehdi ehli beytimden Fatima`nin evladindandir” (Ebu Davud).

  4) Ebu Said`i Hudri`den: "Mehdi bendendir. Açık alınlı, kalkık burunludur. Yeryüzünü zulmün kapladığı gibi adaletle dolduracaktır.O yedi sene hükmedecektir.”

  5) Ebu İshak, Ali (kv)`nin oğlu Hasan`a bakarak şöyle dediğini rivayet ediyor: "Oğlum Peygamber (s.a.v.)`in dediği gibi bir büyüktür. Onun sulbünden Peygamberin ismiyle isimlendirilen, ahlak bakımından O`na benzeyen fakat her yönden yaratılışta benzemeyen bir adam çıkacaktır.”

  6) Abdullah (ra), Peygamber (s.a.v.)`in şöyle buyurdugunu rivayet etmiştir: "Ehl-i beytimden ismi benim ismime benzer bir adam araplara hakim olmadikça dünya gitmez (Kiyamet kopmaz)” (Tirmizi).

  7) Ebu Said el-Hudri`den rivayet edilmiştir: "Peygamber (s.a.v.)`in vefatindan sonra büyük bir olayin olacagindan endişe ettik. Bu sebeple Peygamber (s.a.v)`e durumu sorduk. Cevaben buyurdu ki:

  -"Benim ümmetimde Mehdi vardir. Çıkıp beş, yedi veya dokuz yaşayacaktır.” Ravi:

  -"Bu nedir?” (Yani beş, yedi veya dokuz nedir? Gün mü, ay mı sene mi?) diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.):

  -"Senedir", dedikten sonra, "Adamın biri gelip ey Mehdi bana ver, bana ver diyecek o da kaldırabileceği kadar etegini dolduracaktır” (Tirmizi).

  8) Ali (kv) Resulüllah (s.a.v.)`in şöyle dedigini rivayet etmiştir:

  "Mehdi ehli beyttendir, Allah onu bir gecede islah eder” (İbn Mace).

  9) Said b. Müseyyeb diyor ki: Biz Ümmü Seleme`nin yanında Mehdi konusunu ele aldık, bunun üzerine Ümmü Seleme:

  -"Peygamber (s.a.v.)`in Mehdi Fatıma`nın evladındandır, dediğini işittim” dedi. (İbn Mace)

  10) Enes b. Malik`ten: Peygamber (s.a.v.)`in şöyle dediğini işittim:

  "Biz Abdülmuttalip oğulları ehli cennetin büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi” (İbn Mace).

  11) Sevban: Peygamber (s.a.v.)`in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  "Siyah sancakların Horasan tarafından geldiğini görürseniz ona katılınız. Çünkü içinde Allah`ın halifesi Mehdi vardır”(Ahmed ve Beyhaki).


+ Yorum Gönder