+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف


 2. islamdostu
  hizmetkar

  Cevap: Dil bilgisi - Sarf & Nahiv - النحو والصرف


  Reklam  Cevap: SARF VE NAHVİN TARİFLERİ
  Arapça dilbilgisi (gramer) sarf ve nahiv olmak üzere iki kısma ayrılır
  1- sarf (الصرف) : İstenilen manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden bilgi dalıdır.(şekil bilgisi)
  Sarf ilmi kelimenin isim ve fiil çeşitleriyle meşgul olur. Bir kelimenin bir şekilden diğer şekle konmasına tasrif(التصريف:çekim) denir. fiillerin tasrifi maziden muzariye ondanda emre ... nakille olur.
  فرحsevindi يفرحsevinir افرحsevin
  veya bir şahıstan diğer şahsa geçmekle olur:...فرحوا فرحا فرح
  İsimlerin tasrifi ise tesniye ve ceme(çoğula) ismi tasgir(küçültme ismi) ismi mensuba nakille olur.
  نهر ırmak نهران iki ırmak انهار ırmaklar نهير ırmakçık نهرى ırmaklı

  2.Nahiv(النحو): Kelimelerin cümle içindeki vazifelerine ve bu vazifelere göre sonlarının aldığı durumu (irab الاعراب) öğreten bilgi dalıdır. Cümle içinde bulunan söz parçaları mebni (sonu değişmeyen) ve murab (sonu değişen) olmak üzere iki kısma ayrılır. Nahivcilerin ortaya koyduğu kaideler bize murab olan kelimelerin sonlarının durumunu öğretir.

+ Yorum Gönder