+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muharrem duaları Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muharrem duaları


 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Yanıt: muharrem duaları


  Reklam  Cevap: Hadîs-i Şerîf

  Her kim, Muharrem ayında ( tercihan ilk gün) bu duayı okursa (3 kere), Allah o kimseyi bir yıl boyunca bütün belâlardan emin kılar.

  Sihâbuddîn-i Sühreverdî'den menkûl bu hadîs-i Şerîfin altında yer alan notta ayrıca şunlar yazılıdır.

  Her kim, Aşûre gününde bu duayı okursa (3 kere), ölümünden de emîn kılınır. Zîrâ o yıl ölümü mukadder olan kimseye bu duayı okumak nasîp olmaz.

  MUHARREM AYI DUASI
  Bismillâhirrahmanirrahim

  Elhamdulillâhi Rabb-il 'âlemin. Vesselâtu vesselâmu 'alâ Seyyidina Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ecma'in.
  Allahümme entel ebediyyul kadîm. El hayyul kerîm. El Hannân. El Mennân ve hâzihi senetün cedîde, es'eluke fîhel 'ismete mineşşeytânirracîm.
  Vel 'avne 'alâ hâzihin nefs-il emmâreti bissûi vel iştigale bimâ yukarribûnî ileyke. Yâ zel celâli vel ikrâm. Birahmetike yâ erhamerrâhimin. Ve sallallahu ve selleme 'alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve 'alâ âlihi ve sahbihi ve ehlibeytihi ecma'in.

  MEÂLEN TERCÜMESİ
  Kendinden evvel hiç bir varlık bulunmayan, varlığı - hayâtı - Kullarına keremi çok - merhameti, nîmetler bağışlaması SONSUZ DEVAMLI olan yalnız ve yalnız sensin ALLAH'ım.
  Bu yeni yıl boyunca; Senden, huzûrundan kovulmuş şeytandan beni korumanı ve kötülüğü emreden nefsimi yenmem için yardımını, beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı dilerim. Ey Celâl ve İkram sahibi ALLAH'ım.

  Hacı Şefiye KURT Külliyâtından)(

+ Yorum Gönder