Konusunu Oylayın.: Mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi
Mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum
 1. 14.Aralık.2010, 23:11
  1
  Misafir

  Mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum


  Mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum Mumsema mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum çok acil


 2. 14.Aralık.2010, 23:11
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum çok acil

 3. 14.Aralık.2010, 23:38
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,609
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Yanıt: mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız semai mastar kıyasi mastarı detaylı olarak öğrenmek istiyorum

  Arap Dilinde Mastarın Önemi
  Dr. Mustafa KIRKIZ
  Fırat Üniversitesi
  lahiyat Fakültesi
  mkirkiz@firat.edu.tr
  Özet:
  Arapçada prensipte türemis kelimelerin kökünü teskil eden mastarın, kendine
  has bazı hususiyetleri vardır. Bu nedenle Arapçanın mastar yapısı, dilbilimcilerin
  dikkatini çekmi

  s ve üzerinde bir takım ihtilaflar ortaya çıkmıstır. Ona ait bazı
  vezinlerin semaî (Araplardan duymaya ba

  glı olması) diger bir kısmının da kendisinden
  i

  stikak kuralları çerçevesinde ortaya çıkması bu ihtilafların temelini teskil etmistir.
  Arapçada mastarın sarf ilmine göre i

  stikakını ele alırken, gramerde amil ve mamul
  bakımından ve bela
  gatta ise cümle içerisindeki edebi inceligini konu edinmistir.
  Anahtar Kelimeler:
  Fiil, mastar, istikak, sarf, nahiv, Basra, Küfe, ekol, sema’, kıyas.
  Abstract:
  In Arabic the verbal noun that derives from the root of the word has some
  special features. That’s why the infinitive structure of Arabic attracted attention of
  linguists, and it caused disputes among them. Some of the poetry’s being colloquial
  and the other’s derivation rules consists the foundation of these disputes. While
  considering the derivation of the infinitive in Arabic, we dealt on the literary delicacy
  of it in the sentence in view of reason and product.
  Key Words
  : Verb, infinitive, derivation, morphology, grammar, echol, hearing,
  comparision.
  G
  RS
  Arap dilinde mastarın önemli bir yeri vardır. Bunun yanında sarf
  ekolleri mastar hakkında de

  gisik görüsler serdetmislerdir. Her ekolün
  kendine göre bazı iddiaları ve savunmaları bulunmaktadır. Basra ekolüne
  göre fiili yapıya sahip olan her kelimenin bir mastardan türemi

  s olması
  gerekmektedir. Kûfe ekolüne göre ise mastarın kendisi mazi fiilden
  türemi

  stir. Basralılara göre fiille mastar karsılastırıldıgında, mastar asıl, fiil
  tali konumdadır. Buna göre mastar mazi fiilin, mazi muzari’in ve muzari de
  Dr. Mustafa KIRKIZ
  __________________________________________________ _________________________ _
  210
  emrin kayna

  gı olarak tasnif edilmektedir1. Kûfelilere göre ise, ikisi
  kar

  sılastırıldıgında fiil asıl, mastar da talidir. Her iki ekolün de kendilerine
  özgü bazı delilleri vardır. Burada kısaca mastar ve fiilin mahiyetinden
  bahsedece

  giz.
  Mastar
  Sarf ekollerinin delillerini zikretmeden önce, mastarın anlamını
  açıklamak daha uygun olacaktır. Mastarın sözcük anlamı:

  sm-i mekân 

   

  "Emir ondan çıktı." anlamında gelmektedir. Basralıların ekolüne
  göre, mastarın sözcük anlamı, develerin çıktı

  gı yer için kullanmaktadır.
  Kûfelilere göre ise, meful anlamında olup

  vezninden gelen bir kalıptır.
  Bu sözcük anlamından yola çıkarak; Basralılar, fiilin mastardan türediği iddiasında bulunmuslardır. Kûfeliler ise, mastarın fiilden türedigini iddia


  etmislerdir
  2. Istılah anlamı ise; Zamanla irtibatı olmayan ve soyut bir


  anlama delalet eden sözcük türüdür. Sarfçılara göre fiille mastar arasında
  ilmi i

  stikak iliskisi vardır. Basralılar, bu iliskiyi; mastarın kendi kalıbını terk
  edip yeni bir kalıba sahip olmasıyla açıklarken, Kûfeliler ise; fiilin, kendi
  yapısını terk edip yeni bir yapıya sahip olması

  seklinde açıklamıslardır.
  Böylece meydana gelen bu sarfî de

  gisime ilmî istikak denilir. Çünkü söz
  konusu i

  stikakın tanımı; iki kelime arasında mana ve harf bakımından bir
  münasebet olup, onlardan birini asıl, di

  gerini de tali olarak kabul etmektir3.
  Sarfî i

  stikaka gelince; bir kelimenin diger bir kelimeden kalıpsal
  olarak türemesi demektir

  4. Yani muzari fiilin mazi fiilden türemesi, mazinin
  açık bir

  sekilde muzariden önce meydana gelmis olmasıdır. Hâlbuki mastar
  ile fiil-i mazi arasında böyle bir ili

  ski bulunmamaktadır. Dolayısıyla mastar
  ile fiil arasındaki i

  stikak, ilmî istikak, digerleri arasındaki istikak ise sarfî
  i

  stikaktır.
  Kûfeliler, i

  stikak hakkında kendi iddialarına söyle delil getirmeye
  çalı

  smıslardır:
  Fiil, mastarın amili oldu

  guna göre, fiil asıl, mastar ise talidir. Onlara
  göre asıl olan talide amel edebilir. Bunun aksi olan, talinin asılda amel
  etmesi mümkün de

  gildir. Örnegin;  cümlesinde fiil, söz konusu
  mastarda amel edip, onu kendine mefulü mutlak yapmı

  stır. Zira onlara göre
  amil olan bir kelime mamul olan kelimeden önce var olmu

  stur. Varlıgı daha
  önce olan bir kelime, asıl olarak nitelenir. Di

  geri ise tali konumuna geçer.
  Bizce onların ileri sürdükleri bu delil, fazla tutarlı de

  gildir. Zira her hangi bir
  kelimenin asıllı

  gı ve taliligi birisinin amil digerinin mamul olması ile ispat
  1

  Atiyye, Corci Sahin, Sullemu’l-Lisan fi’s-Sarfi ve’n-Nahvi ve’l-Beyân, Dâru’r-Reyhân,
  Beyrût, trs. s.35.
  2

  es-Saban, Muhammed b. Ali, Hasiyetu’s-Saban, Dâru’l-Kutubi’l-lmiyye, Beyrût, 1997,
  c.1, s. 336; Esmer, Râcî,

  el-Mu’cem, s. 372; Atiyye, Sullemu’l-Lisan, s. 35.
  3

  Berde’i, Sadullah, Hadâikü’d-Dekâik, smet Matbaası stanbul, 1969, s. 288.
  4 Berde’i, Hadaik, s. 288.
 4. 14.Aralık.2010, 23:38
  2
  Silent and lonely rains
  Arap Dilinde Mastarın Önemi
  Dr. Mustafa KIRKIZ
  Fırat Üniversitesi
  lahiyat Fakültesi
  mkirkiz@firat.edu.tr
  Özet:
  Arapçada prensipte türemis kelimelerin kökünü teskil eden mastarın, kendine
  has bazı hususiyetleri vardır. Bu nedenle Arapçanın mastar yapısı, dilbilimcilerin
  dikkatini çekmi

  s ve üzerinde bir takım ihtilaflar ortaya çıkmıstır. Ona ait bazı
  vezinlerin semaî (Araplardan duymaya ba

  glı olması) diger bir kısmının da kendisinden
  i

  stikak kuralları çerçevesinde ortaya çıkması bu ihtilafların temelini teskil etmistir.
  Arapçada mastarın sarf ilmine göre i

  stikakını ele alırken, gramerde amil ve mamul
  bakımından ve bela
  gatta ise cümle içerisindeki edebi inceligini konu edinmistir.
  Anahtar Kelimeler:
  Fiil, mastar, istikak, sarf, nahiv, Basra, Küfe, ekol, sema’, kıyas.
  Abstract:
  In Arabic the verbal noun that derives from the root of the word has some
  special features. That’s why the infinitive structure of Arabic attracted attention of
  linguists, and it caused disputes among them. Some of the poetry’s being colloquial
  and the other’s derivation rules consists the foundation of these disputes. While
  considering the derivation of the infinitive in Arabic, we dealt on the literary delicacy
  of it in the sentence in view of reason and product.
  Key Words
  : Verb, infinitive, derivation, morphology, grammar, echol, hearing,
  comparision.
  G
  RS
  Arap dilinde mastarın önemli bir yeri vardır. Bunun yanında sarf
  ekolleri mastar hakkında de

  gisik görüsler serdetmislerdir. Her ekolün
  kendine göre bazı iddiaları ve savunmaları bulunmaktadır. Basra ekolüne
  göre fiili yapıya sahip olan her kelimenin bir mastardan türemi

  s olması
  gerekmektedir. Kûfe ekolüne göre ise mastarın kendisi mazi fiilden
  türemi

  stir. Basralılara göre fiille mastar karsılastırıldıgında, mastar asıl, fiil
  tali konumdadır. Buna göre mastar mazi fiilin, mazi muzari’in ve muzari de
  Dr. Mustafa KIRKIZ
  __________________________________________________ _________________________ _
  210
  emrin kayna

  gı olarak tasnif edilmektedir1. Kûfelilere göre ise, ikisi
  kar

  sılastırıldıgında fiil asıl, mastar da talidir. Her iki ekolün de kendilerine
  özgü bazı delilleri vardır. Burada kısaca mastar ve fiilin mahiyetinden
  bahsedece

  giz.
  Mastar
  Sarf ekollerinin delillerini zikretmeden önce, mastarın anlamını
  açıklamak daha uygun olacaktır. Mastarın sözcük anlamı:

  sm-i mekân 

   

  "Emir ondan çıktı." anlamında gelmektedir. Basralıların ekolüne
  göre, mastarın sözcük anlamı, develerin çıktı

  gı yer için kullanmaktadır.
  Kûfelilere göre ise, meful anlamında olup

  vezninden gelen bir kalıptır.
  Bu sözcük anlamından yola çıkarak; Basralılar, fiilin mastardan türediği iddiasında bulunmuslardır. Kûfeliler ise, mastarın fiilden türedigini iddia


  etmislerdir
  2. Istılah anlamı ise; Zamanla irtibatı olmayan ve soyut bir


  anlama delalet eden sözcük türüdür. Sarfçılara göre fiille mastar arasında
  ilmi i

  stikak iliskisi vardır. Basralılar, bu iliskiyi; mastarın kendi kalıbını terk
  edip yeni bir kalıba sahip olmasıyla açıklarken, Kûfeliler ise; fiilin, kendi
  yapısını terk edip yeni bir yapıya sahip olması

  seklinde açıklamıslardır.
  Böylece meydana gelen bu sarfî de

  gisime ilmî istikak denilir. Çünkü söz
  konusu i

  stikakın tanımı; iki kelime arasında mana ve harf bakımından bir
  münasebet olup, onlardan birini asıl, di

  gerini de tali olarak kabul etmektir3.
  Sarfî i

  stikaka gelince; bir kelimenin diger bir kelimeden kalıpsal
  olarak türemesi demektir

  4. Yani muzari fiilin mazi fiilden türemesi, mazinin
  açık bir

  sekilde muzariden önce meydana gelmis olmasıdır. Hâlbuki mastar
  ile fiil-i mazi arasında böyle bir ili

  ski bulunmamaktadır. Dolayısıyla mastar
  ile fiil arasındaki i

  stikak, ilmî istikak, digerleri arasındaki istikak ise sarfî
  i

  stikaktır.
  Kûfeliler, i

  stikak hakkında kendi iddialarına söyle delil getirmeye
  çalı

  smıslardır:
  Fiil, mastarın amili oldu

  guna göre, fiil asıl, mastar ise talidir. Onlara
  göre asıl olan talide amel edebilir. Bunun aksi olan, talinin asılda amel
  etmesi mümkün de

  gildir. Örnegin;  cümlesinde fiil, söz konusu
  mastarda amel edip, onu kendine mefulü mutlak yapmı

  stır. Zira onlara göre
  amil olan bir kelime mamul olan kelimeden önce var olmu

  stur. Varlıgı daha
  önce olan bir kelime, asıl olarak nitelenir. Di

  geri ise tali konumuna geçer.
  Bizce onların ileri sürdükleri bu delil, fazla tutarlı de

  gildir. Zira her hangi bir
  kelimenin asıllı

  gı ve taliligi birisinin amil digerinin mamul olması ile ispat
  1

  Atiyye, Corci Sahin, Sullemu’l-Lisan fi’s-Sarfi ve’n-Nahvi ve’l-Beyân, Dâru’r-Reyhân,
  Beyrût, trs. s.35.
  2

  es-Saban, Muhammed b. Ali, Hasiyetu’s-Saban, Dâru’l-Kutubi’l-lmiyye, Beyrût, 1997,
  c.1, s. 336; Esmer, Râcî,

  el-Mu’cem, s. 372; Atiyye, Sullemu’l-Lisan, s. 35.
  3

  Berde’i, Sadullah, Hadâikü’d-Dekâik, smet Matbaası stanbul, 1969, s. 288.
  4 Berde’i, Hadaik, s. 288. 5. 18.Mart.2014, 14:38
  3
  Misafir

  Cevap: mastar nedir ve bana mastarları açıklarmısınız

  teşekkürler çok güzel açıkladınız mastarları


 6. 18.Mart.2014, 14:38
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  teşekkürler çok güzel açıkladınız mastarları
+ Yorum Gönder