+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranın nekadarı mekkede nekadarı medinede inmiştir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranın nekadarı mekkede nekadarı medinede inmiştir


 2. VanLi*
  Devamlı Üye

  Yanıt: Kuranın nekadarı mekkede nekadarı medinede inmiştir


  Reklam  Cevap: Mekke’de Nazil Olan Sureler:

  Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Fatiha, Leheb, Tekvir, A’la, Leyl, Fecr, Duha, İnşirah, Asr, Adiyat, Kevser, Tekasür, Maun, Kâfirun, Fil, Felak, Nas, İhlas, Necm, Abese, Kadir, Þems, Buruc, Tin, Kureyş, Karia, Kıyamet, Hümeze, Mürselat, Kaf, Beled, Tarık, Kamer, Sad, A’raf, Cin, Yasin, Furkan, Fatır, Meryem, Taha, Vakıa, Þuara, Neml, Kasas, İsra, Yunus, Hud, Yusuf, Hicr, En’am, Saffat, Lokman, Sebe’, Zümer, Mü’min, Fussilet, Þura, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf, Zariyat, Gaşiye, Kehf, Nahl, Nuh, İbrahim, Enbiya, Mü’minun, Secde, Tur, Mülk, Hakka, Mearic, Nebe’, Naziat, İnfitar, İnşikak, Rum, Ankebut, Mutaffifin.


  Medine’de Nazil Olan Sureler:

  Bakara, Enfal, Al-i İmran, Ahzab, Mümtehine, Nisa, Zelzele, Hadid, Muhammed, Ra’d, Rahman, İnsan, Talak, Beyyine, Haşr, Nur, Hacc, Münafikun, Mücadele, Hucurat, Tahrim, Teğabun, Saf, Cum’a, Feth, Maide, Tevbe, Nasr.

+ Yorum Gönder