+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik." Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik."


 2. VanLi*
  Devamlı Üye

  Yanıt: De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı, biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderird


  Reklam  Cevap: AÇIKLAMA

  Bismillâhirrahmânirrahîm
  Allahû Tealâ, cinlere cin resûl, meleklere melek resûl, insanlara da insan resûl gönderir.

  6 / EN'ÂM - 130: Yâ ma’şerel cinni vel insi e lem ye’tikum rusulun minkum yakussûne aleykum âyâtî ve yunzirûnekum likâe yevmikum hâzâ, kâlû şehidnâ alâ enfusinâ ve garrethumul hayâtud dunyâ ve şehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn(kâfirîne).
  Ey insan ve cin topluluğu! Size âyetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resûller (elçiler) gelmedi mi? “Kendi nefslerimize şahit olduk.” dediler. Dünya hayatı onları aldattı. Ve kendilerinin kâfir olduğuna, kendileri şahit oldular.

  22 / HACC - 75: Allâhu yastafî minel melâiketi rusulen ve minen nâs(nâsi), innallâhe semîun basîr(basîrun).
  Allah, meleklerden ve insanlardan resûller seçer. Muhakkak ki Allah, en iyi işitendir, en iyi görendir.

  Nübüvvet müessesesi, huzur namazının imamlığını deruhte ettiği için cinlerde ve meleklerde oluşması mümkün değildir. Hiçbir zaman bir melek veya bir cin peygamber mevcut olmamıştır. Cinlerin bütün kavimlerinde de şu anda insan değil; melek resûller vardır. Hangi cin, hangi mürşide tâbî olursa olsun, onun başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhudur. Yani insan ruhudur.

  Allahû Tealâ'nın söylediği açık ve kesindir. Eğer yeryüzü insanların değil de; meleklerin dünyası olsaydı, o zaman Allahû Tealâ, meleklere de melek resûl gönderirdi.

+ Yorum Gönder