Konusunu Oylayın.: Hicret sosyal ve kültürel sonuçları

5 üzerinden 4.33 | Toplam : 3 kişi
Hicret sosyal ve kültürel sonuçları
 1. 12.Aralık.2010, 21:42
  1
  Misafir

  Hicret sosyal ve kültürel sonuçları


  Hicret sosyal ve kültürel sonuçları Mumsema bu konuyla ilgili bir araştırma yapmam lazım ve sunmak durumundayım,yardımcı olursanız sevinirim...


 2. 12.Aralık.2010, 21:42
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  bu konuyla ilgili bir araştırma yapmam lazım ve sunmak durumundayım,yardımcı olursanız sevinirim...

 3. 15.Aralık.2010, 14:16
  2
  İslam
  Kur'an Hadimi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 02.Nisan.2009
  Üye No: 47685
  Mesaj Sayısı: 782
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 8
  Bulunduğu yer: evim

  Yanıt: hicret sosyal ve kültürel sonuçları
  Hicret hakkında bilgiler

  Sözlükte "terketmek, ayrýlmak, bir yerden baþka bir yere göç etmek" demektir. Ýslâm terminolojisinde hicret kavramý ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaþlarýnýn M. 622 yýlýnda Mekke'den Medine'ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müþriklerin baskýlarýna dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kâfile halinde Habeþistan'a hicret etmiþlerdir.
  Kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anýlmýþ ve Allah'ýn onlarýn kötülüklerini örteceði (Âl-i Ýmrân, 3/195), onlardan razý olduðu, onlar için cennetler hazýrladýðý (Tevbe, 9/100), onlarýn hakîkî mü'minler olduðu (Enfâl, 8/74), Allah katýndaki derecelerinin büyük olduðu (Tevbe, 9/20) ve Allah'ýn rahmetine mazhar olacaklarý (Bakara, 2/218) bildirilmiþtir. Çünkü muhacirler; îmanlarý uðruna yurtlarýný terk etmiþler, Allah yolunda eziyetlere uðramýþlar, müþriklerle savaþmýþlar (Âl-i Ýmrân, 3/195), mallarýný ve canlarýný ortaya koymuþlardýr (Enfâl, 8/72).
  Allah'a kulluk etmesi için yaratýlan (Zâriyat, 56/51), ancak bulunduðu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceði bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan Kur'ân'da kýnanmýþtýr (Nisâ, 4/97). "Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (Nisâ, 4/100). Çünkü "Allah'ýn arzý geniþtir" (Zümer, 39/10).
  Hicret kavramý, Kur'ân'da göç etmenin dýþýnda Allah'a eþ koþmak ve puta tapmak gibi çirkin davranýþlardan (ricz) kaçýnmak (Müddessir, 74/5) ve bir insanýn yanýndan ayrýlmak (Meryem, 19/46; Nisâ, 4/34) anlamýnda da kullanýlmýþtýr.
  Hz. Peygamber (a.s.), "muhâcir, Allah'ýn yasakladýðý þeyleri terk eden kimsedir" (Buhârî, Îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramýna mecâzî bir anlam da yüklemiþtir. (Ý.K.)


 4. 15.Aralık.2010, 14:16
  2
  Kur'an Hadimi  Hicret hakkında bilgiler

  Sözlükte "terketmek, ayrýlmak, bir yerden baþka bir yere göç etmek" demektir. Ýslâm terminolojisinde hicret kavramý ile Hz. Muhammed (a.s.) ve arkadaþlarýnýn M. 622 yýlýnda Mekke'den Medine'ye göç etmeleri kastedilir. Mekkeli müþriklerin baskýlarýna dayanamayan müslümanlar daha önce de iki kâfile halinde Habeþistan'a hicret etmiþlerdir.
  Kur'ân'da bu kimseler muhacirler olarak anýlmýþ ve Allah'ýn onlarýn kötülüklerini örteceði (Âl-i Ýmrân, 3/195), onlardan razý olduðu, onlar için cennetler hazýrladýðý (Tevbe, 9/100), onlarýn hakîkî mü'minler olduðu (Enfâl, 8/74), Allah katýndaki derecelerinin büyük olduðu (Tevbe, 9/20) ve Allah'ýn rahmetine mazhar olacaklarý (Bakara, 2/218) bildirilmiþtir. Çünkü muhacirler; îmanlarý uðruna yurtlarýný terk etmiþler, Allah yolunda eziyetlere uðramýþlar, müþriklerle savaþmýþlar (Âl-i Ýmrân, 3/195), mallarýný ve canlarýný ortaya koymuþlardýr (Enfâl, 8/72).
  Allah'a kulluk etmesi için yaratýlan (Zâriyat, 56/51), ancak bulunduðu bir yerde bu görevini yerine getiremeyen, ibadet edebileceði bir yere de hicret etmeyen böylece nefsine zulmeden insan Kur'ân'da kýnanmýþtýr (Nisâ, 4/97). "Allah yolunda hicret eden kimse yeryüzünde gidecek çok yer bulur, bolluk bulur..." (Nisâ, 4/100). Çünkü "Allah'ýn arzý geniþtir" (Zümer, 39/10).
  Hicret kavramý, Kur'ân'da göç etmenin dýþýnda Allah'a eþ koþmak ve puta tapmak gibi çirkin davranýþlardan (ricz) kaçýnmak (Müddessir, 74/5) ve bir insanýn yanýndan ayrýlmak (Meryem, 19/46; Nisâ, 4/34) anlamýnda da kullanýlmýþtýr.
  Hz. Peygamber (a.s.), "muhâcir, Allah'ýn yasakladýðý þeyleri terk eden kimsedir" (Buhârî, Îmân, 4-5) sözü ile hicret kavramýna mecâzî bir anlam da yüklemiþtir. (Ý.K.)
+ Yorum Gönder