+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Muharrem ayının son günü hangi gün? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Muharrem ayının son günü hangi gün?


 2. mumsema
  aydınlatmaya devam...

  Yanıt: muharrem ayının son günü hangi gün?


  Reklam  Cevap: Bu gün (12 Aralık 2010 Pazar) Muharrem ayının yedi(7)sidir.
  Çarşamba günü, Muharremin on'u(10) Aşre günüdür.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Aşura Günü Oruç Tutulması
  günlerin belirtilmesi

  33. Resûlullah'ın (s.a.v.) hanımı Aişe'den: Kureyşliler, cahi-liyye devrinde Aşure günü oruç tutarlardı. O zaman Resûlullah (s.a.v.)1 da oruç tutardı. Resûlullah (s.a.v.) Medine'ye hicret edince yine oruç tuttu ve tutulmasını da emretti. Ramazan orucu farz kılındıktan sonra aşure günü orucu terkedildi. Sadece isteyen tut*tu, istemeyen tutmadı.[54]

  34. Humeyd b. Abdurrahman b. Avf dan: Muaviye b. Ebî Süf-yan haccettiği sene Aşure günü minbere çıkarak:
  «— Ey Medine'liler! Alimleriniz nerede? Bugün için ben Resû-lullahın (s.a.v.) 'Bugün aşuredir, size oruç farz değil ama ben oruçluyum. İsteyen tutsun, istemeyen tutmasın,' bu*yurduğunu duydum.» diyordu.[55]

  35. İmam Malik'den: Duyduğuma göre Ömer b. Hattab Haris b. Hişam'a haber göndererek:
  «—Yarın aşure günüdür. Onun için ailene oruç tutmalarını emret.» dedi.

+ Yorum Gönder
muharrem ayının son günü,  muharrem ayı son günü,  aşure ayının son günü,  muharrem ayinin son gunu,  asure ayinin son gunu,  muharremlik ayinin son gunu,  muharrem ayinin son günü