+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Günümüzün müfessirleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Günümüzün müfessirleri






 2. İslam
  Kur'an Hadimi

  Yanıt: günümüzün müfessirleri


  Reklam



  Cevap: günümüzün müfessir isimleri

  Ali Sağir
  Mahmut Tobbaş
  Mustafa islamoğlu

 3. muallimfatih
  Üye
  Zâtlardan ikisini tanımıyorum.
  Mustafa Bey'inki kadar sayıda âyeti ezberden okuyamasam da açarım Elmalılı Hocaefendi'nin (rahmetullâhi aleyh) aslî Kur'ân meâlini; arada yalan yanlış da olsa, binlerce insânı hayrân edebilecek yorumlar yapabilirim. Zâten, meselâ bir dostumuzla muhkem husûslarda İslâmî sohbet yaparken yanımıza gelen ve konuşmalarımıza vâkıf olan birine "ene"yi tanıştırırlarken "bu, bizim hocadır." derler. Muhâtap da "hangi câmide görevlisiniz?" diye merâkla sorar. Muallim olduğumu öğrenince "dînî bilgilerinize bakarak hoca olduğunuzu sandım." der. Hâlbuki ortalama bir Müslümanın bilmesi gereken bir husûstan bile daha alt seviyede konuşuyoruzdur. Ya'nî dînimize âit ancak üç kelimeyi bir araya getirebilme ayıbına ma'rûz bırakılmış, sayılarını milyonlarla ifâde edebileceğimiz kardeşlerimiz; dört kelimeyi bir araya getirmeyi binde bir başarabilen "ene"yi çok rahatlıkla müfessir ilân ederler.
  Hâl böyleyken ve Ehl-i Sünnet'i yıkmaya yönelik yaklaşımları bir tarafta, işine gelmeyen hadîsleri inkârcılığı diğer tarafta olan bir zâtı, nasıl olur da müfessir olarak addedersiniz?!
  Siz; müfessir olmayı, "tefsir" adlı kitâp yazmak mı sanıyorsunuz?!
  Siz; müctehid olmayı, çağımızda ortaya çıkan durumlar hakkında görüş belirtmek olduğunu mu sanıyorsunuz?
  Mustafa Bey'in bütün tefsir(!) ve diğer derslerinin toplamı; rahmetlik Elmalılı'nın "Besmele Tefsiri"yle bile -bırakın tartmayı- karşılaştırılamaz!
  "Hak Dîni Kur'ân Dili"; öyle bir eser ki hem meâl hem tefsir hem kelâm hem fıkıh. Sabırla okuyabilene...
  Bu arada Mustafa Bey, onbeş yıldır sürdürdüğü dersleri bitirmiş veyâ son dersi verecekmiş (lüzûmsuz bilgiler, aklımda kalmıyor)
  Böylece bir mütesallitten daha kurtulmuş olacak ve kaybettiği onbeş yılı bertarâf etmeye çalışacak, etkilenen cemaat-i Müslimîn vesselâm...

 4. islamyolu
  Emekli
  Günümüzün En büyük müfessiri Cübbeli Ahmet hocadır.

+ Yorum Gönder