+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Allahın sıfatlarından oluşan 20 soruluk bulmaca hazırlamama yardımcı olurmusunuz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Allahın sıfatlarından oluşan 20 soruluk bulmaca hazırlamama yardımcı olurmusunuz?


 2. İslam
  Kur'an Hadimi

  Yanıt: Allahın sıfatlarından oluşan 20 soruluk bulmaca hazırlamama yardımcı olurmusunuz?


  Reklam  Cevap: Allahın sıfatlarından oluşan bulmaca hazırlamak o kadar kolay bir durum değil

 3. Misafir
  Soru 1 : Vahdaniyet ve Beka sıfatı Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
  Cevap: Vahdaniyet ve Beka sıfatı Allah’ın Zati sıfatlarındandır.
  Soru 2: Allah’ın diri ve canlı olması hangi sıfatındandır?
  Cevap: Allah’ın Hayat sıfatındandır.
  Soru 3: Cenab-ı Hakk’ın Rezzak sıfatını inkar eden ne olur?
  Cevap: Kafir olur.
  Soru 4: Kudret ve Beka Sıfatı Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
  Cevap: Kudret sıfatı Subuti, Beka sıfatı ise Zati sıfatıdır.
  Soru 5: Cenab-ı Hakk’ın sıfatları zâtının aynı mıdır, yoksa gayrı mıdır?
  Cevap: Allah Teala’nın sıfatları zat-ı ilahinin ne aynıdır, ne de gayrıdır. Aynı olan zat ile müttehid olması ve teaddüd-i zat lazım elir. Gayri olsa, sıfat-ı ilahinin zat-ı ilahiden ayrılması lazım gelir ki, bu durumda ya binefsihi kaim olması veya gayr ile kaim olması gerekir. Bunların hepsi de muhaldir. Bu sıfatlar, kıdem-i zamani ile kadim ve hudus-i zati ile hadistirler.
  Soru 6: Cenab-ı Hakk’ın Semi ve Basar sıfatları mevcut ve madum olan her şeye taalluk eder mi?
  Cevap: Hak Teala’nın Semi ve Basar sıfatları mevcut olan şeylere taalluk eder. O mevcut, ister vacip isterse caiz olsun. Fakat Rabbimizin bu sıfatları, maduma taalluk etmez. Zira madum (yok olan), görülüp işitilmeye müsait bir şey değildir.
  Soru 7: Allah’ın yaratması ve kullarının rızklarını vermesi hangi sıfatlarındandır.
  Cevap: Fiili sıfatlarından olan Halk sıfatı yaratması, Terzik sıfatı da rızk vermesidir.
  Soru 8: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi hangi sıfatı ile açıklanabilir?
  Cevap: Allah’ın Kudret sıfatı ile açıklanır.
  Soru 9: Allah’ın görürünen sıfatları yani çevremizde örnekleri bulunan sıfatları hangi sıfatı ile alakalıdır?
  Cevap: Allah’ın fiili sıfatları ile alakalıdır. Örneğin yeni şeyler yaratması.
  Soru 10: Allah’ın hiçbir şey var olmadan önce var olması hangi sıfatı ile açıklanabilir?
  Cevap: Vucud sıfatı ile açıklanabilir

+ Yorum Gönder
allahın sıfatlarından oluşan 20 soruluk bulmaca,  20 soruluk bulmacalar,  allahın sıfatları ile ilgili 20 soruluk bulmaca,  20 soruluk bulmaca,  allahtan gayri şeyler bulmaca,  allahın sıfatlarıyla ilgili 20 soruluk bulmaca ,  20 sorulu bulmaca