+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hacerül esved taşının rengi daha önceden beyaz mıydı? Hacerül esved taşına benzeyen başka taş var mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hacerül esved taşının rengi daha önceden beyaz mıydı? Hacerül esved taşına benzeyen başka taş var mıdır?


 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Hacerül esved taşının rengi daha önceden beyaz mıydı? Hacerül esved taşına benzeyen başka taş


  Reklam  Cevap: Sünen-i Tirmizî’de İbni Abbas’tan rivayet edilen hadisin meâli şöyledir:
  “Hacerü’l-Esved Cennetten indirildi. Sütten daha beyazdı, fakat onu Âdemoğlunun hatâları kararttı.”1
  Müsned’deki rivayet de şu meâldedir:
  “Hacerü’l-Esved Cennetten gelmiştir. Kardan daha beyazdı. Fakat onu müşriklerin hatâları kararttı.”2
  Evet, Hacerü’l-Esved’in Cennetten geldiği kesindir. Ancak bu husus Hz. İbrahim’in Kâbe’yi bina ederken bu taşı Ebû Kubeys Dağından getirmesiyle nasıl bağdaşabilir?
  Bu Hususta Kâbe ve Mekke Tarihi isimli eserde şu bilgilere yer verilir:
  Hz. Âdem Cennetten yeryüzüne indirildiğinde Cenab-ı Hak melekler vasıtasıyla ona bir Cennet çadırı gönderdi. Hacerü’l-Esved de bu çadırın içindeydi ve beyaz bir yakuttu.
  Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail’le birlikte Kâbe’yi inşa ederken tavaf başlangıcı olarak oğlu İsmail’den bir taş istedi. Hz. İsmail taşı aramaya gitti, fakat boş döndü. Bu sırada Hz. Cebrail, Hz. İbrahim’e bir taş getirdi. Nuh Tufanında Kâbe de sular altında kalınca Cenab-ı Hak Hacerü’l-Esved’i Ebû Kubeys dağına emanet etmiş ve “Benim dostumu Kâbe‘yi inşa ederken gördüğün zaman bu taşı ona çıkar” buyur-muştu. Hz. Cebrail’in getirdiği bu taş bem beyazdı. Fakat daha sonra hadiste geçtiği gibi, müşriklerin ellerini sürmesiyle; bazı rivayetlerde de zaman zaman çıkan yangınlar sonucu kararmıştır. 3

  ___________________
  1. Tirmizî, Hacc:49.
  2. el-Fethü'r-Rabbânî, 12:26.
  3. Ebû'l Veled el-Ezrakî. Kabe ve Mekke Tirihi, s. 36-54.

+ Yorum Gönder