+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İmam nikahı nasıl düşer Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İmam nikahı nasıl düşer


 2. muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Yanıt: imam nikahı nasıl düşer


  Reklam  Cevap:
  şart edince nikah düşermi
  Nikahı bir şarta bağlama
  Şart gerçekleşince talak oluşmuş olur.

  Boşamayı Bir Şarta Bağlamak
  Bir şarta bağlayarak boşamak caizdir. Meselâ kişi ortada olmayan bir kişinin gelme şartına bağlayarak karısına 'Falan kişi gelirse sen boşsun' veya 'Baban seferden döndüğü zaman boşsun' veya 'Ramazan ayı geldiğinde boşsun' veya 'Eğer evden çıkarsan boşsun' veya 'Kardeşin' eve girerse boşsun' derse, şart yerine geldiğinde karısı boş olur.
  Boşamayı bir şarta bağlamanın caiz-olduğunun delili şu hadîstir:
  Müslümanlar şartlarının yanındadırlar.
  Bu hadîs, birşey yapmayı şarta bağlayan kişinin o şart oluştuğunda, o şeyi yapması gerektiğine delâlet eder. Ancak o şart, bir helâli haram, bir haramı da helâl kılmamalıdır.

  Şarta Bağlı Boşamanın Üzerine Terettüb Eden Meseleler Şunlardır:
  a. Boşamanın kendisine bağlandığı şart oluşmadıkça boşama gerçekleşmez.
  b. Talak'ın bağlandığı şart tahakkuk edinceye kadar karı-koca ilişkileri sürer.
  Şartın tahakkuk etmesi, kesin olsa bile hüküm değişmez. Meselâ karısına 'Ramazan ayı geldiğinde benden boşsun' diyen kişinin boşaması, Ramazan ayının gelmesi kesin olduğu halde Ramazan ayından Önce gerçekleşmez.
  c. Talak'ın bağlandığı şart tahakkuk ettiğinde boşanma gerçekleşir; yeniden boşamak gerekmez.
  Boşamada İstisna Yapmak
  Bir şarta bağlı olarak boşamak caiz olduğu gibi, boşamada istisna yapmak da caizdir. Meselâ bir kişi karısına 'Sen üç talak ile boşsun, ancak biri müstesna veya 'ikisi müstesna' derse, birincisinde iki talak ile, ikincisinde ise bir talak ile boşarmş olur. İstisna, Arab dilinde bir üslûptur. Bu nedenle de boşamada istisna yapmak caizdir. Nitekim Kur'an ve Sünnet'te de bu üsîûb kullanılmıştır.
  ''O da (Nuh da) içlerinde elli yıl eksik olmak üzere bin sene yaşadı.'' (Ankebut/14)
  Kasdedilen talak sayısını belirtmek için talak'tan olan tadilde de istisna yapmak caizdir.

+ Yorum Gönder
imam nikahı nasıl düşer