+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Aşırı derecede alkollü iken eşimi boşadım ama hatırlamıyorum Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Aşırı derecede alkollü iken eşimi boşadım ama hatırlamıyorum


 2. aziz83
  Emekli

  Yanıt: aşırı derecede alkollü iken eşimi boşadım ama hatırlamıyorum


  Reklam  Cevap: Ah be gardaşım öyle bir soru sordun ki!!!

  Şafii mezhebinde, sarhoşun sözü ile, talak vaki olmaz. (Mecmuai Zühdiyye)

  Hanefi mezhebinde ise durum biraz ihtilaflıdır..
  Kimi alime göre sarhoş deli hükmündedir ve söylediği sözle talak vaki olmaz..
  Kimi alime göre ise sarhoşta olsa ne söylediğini hatırlıyorsa boşanma olur...

  "üçten dokuza şart olsun" demek, kadını üç talâk ile birden boşamak demektir. Yâni kadını kocaya bağlayan üç katlı bağın üçünü de bir anda koparıp atmaktır.

  ^^Önce bir hususa önemle dikkat çekmek isterim. Boşama kelimeleri son derece tehlikeli lâfızlardır. Ne şakası, ne de ciddisi sevimli olmaz, tehlikeden çıkmaz. Bu sebeple, boşama mânâsına yaklaşan kelime ve sözlerden dikkatle uzak kalınmalı, böyle cümle ve kelimelerle kadını korkutmak cihetine dahi gidilmemelidir. Zira bu gibi kelimelerin korkutma veya sevindirme niyeti hükmü değiştirmez. Hemen hepsi de âile bağını bir anda koparıp yok edebilir.

  Bu ikaz ve ihtardan sonra (şart olsun) sözünün mânâsına geçiyorum:
  Şart olsun sözü, söylenen muhitte ne mânâya geliyor, bunu bilmek gerek. Umumiyetle bununla (boş olsun) mânâsı kast edilir. Bu mânâya gelen (şart olsun) sözü boşamaktan başka bir şey değildir. Böyle olunca "üçten dokuza şart olsun" demek, kadını üç talâk ile birden boşamak demektir. Yâni kadını kocaya bağlayan üç katlı bağın üçünü de bir anda koparıp atmaktır. Sahabe zamanında da böyle fazla boşamalar olmuş, birisi karısını yüz talâk ile, biri de bin talâk ile boşamış, durum Resûlüllaha aksedince bunun üç talâk olduğunu, fazlasının ise günah olan bir lüzumsuzluk olduğunu ifade buyurmuştur.

  Ehl-i sünnet âlimleri (üçten dokuza) veya daha fazlaya şâmil boşanmalarda üç talâkın üçünün de vaki olduğuna hükmetmişlerdir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  10-Kasım-2007 - 13:26:50^^

  Netice olarak sizin beldenizde bulunan müftülüğe giderek kesin fetvayı almanızdır..internet ortamında alınacak fetva yanlış sonuçlar doğurabilir, kimsede bu vebali almak istemez..

  Allah'a emanet olun...

+ Yorum Gönder