+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kadın imam nikahını bozabilir mi ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kadın imam nikahını bozabilir mi ?


 2. aziz83
  Emekli

  Yanıt: kadın imam nikahını bozabilirmi ?


  Reklam  Cevap: Boşama hakkı kadına da tanınabilir mi?

  İslâm boşama hakkını erkeğe vermiştir Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, yuva yıkımı sık sık gerçekleşir, her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz, yıkıverirdi

  Kadının bu hissiliğindendir ki, hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir

  Bununla beraber kadın, bu haktan büsbütün mahrum da bırakılmamıştır Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir Bu hak, ömür boyu olabileceği gibi, belli bir müddet için de olabilir Bu müddet zarfında erkeğinden emin olan kadın, boşama hakkını gününden önce de terk edebilir

  Ayrıca kocanın hanımına boşanma hakkı vermesi, nikah akdi esnasında olduğu gibi, evlilik devam ettiği daha sonraki bir zaman diliminde de olabilir (bk el-Bedai’, 3/91-96; ed’durru’l-muhtar, 2/574-578; V Zuyahlî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/423)

  Ahmed Şahin

+ Yorum Gönder
kadın imam nikahını bozabilir mi,  imam nikahını kadın bozabilirmi,  kadın imam nikahını bozabilirmi,  kadin imam nikahi bozabilirmi,  imam nikahı kadın bozabilirmi,  imam nikahı kadın tarafından nasıl bozulur,  imam nikahını kadın nasıl bozar