+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İslam Önderleri Tarihi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İslam Önderleri Tarihi

  Sual: İslam Önderleri Tarihi Ebul Hasen Ali En-Nedvi

  Bu eserde: Örnek hayatları, üstün ahlâkî yapıları, İslami yaşayışları, yapmış oldukları büyük cihadları, zamanlarındaki devlet idarecilerinin sapık ve bozuk yaşayış ve düşüncelerine, Devletin İslam dışı yönetimine karşı canlarını ortaya koyarak vermiş oldukları mücahade ve mücadeleleri anlatılan,
  Büyük İSLAM ÖNDERLERİ Şunlardır:
  - Ömer B. Abdülaziz
  - Hasan Basri
  - Ahmed B. Hanbel
  - Eb'ul Hasan El Eş'ari
  - İmam Gazali
  - Abdulkadir Geylani
  - Allame İbn Cezvi
  - Nureddin Zengi
  - Selahaddin Eyyubi
  - İzzeddin B. Abdisselam
  - Mevlana Celaleddin Rumi
  - Şeyhül İslam İbn Teymiye
  - Hace Muinüddin Çeşti
  - Hace Nizamüddin Evliya
  - Şerefuddin Yahya Münyevi
  - İmam Rabbani
  - Şah Veliyullah Dehlevi
  - Seyyid Ahmed Şehid
  Bu büyük İslam davetçilerinin, örnek hayatları, günümüz insanına ışık tutması, yön vermesi bakımından çok önemlidir. Aynı zamanda okunması kolay ve zevkli, mesafe aldırıcı eser. ? 2. Galus
  Devamlı Üye

  Yanıt: İslam Önderleri Tarihi


  Reklam  Cevap: Güzel bir eser. alacam inşallah

+ Yorum Gönder