+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Sırat Köprüsü ile ilgili Hadisler Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Sırat Köprüsü ile ilgili Hadisler


 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Yanıt: Sırat Köprüsü ile ilgili Hadisler


  Reklam  Cevap: Hz Enes (ra) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü! Kıyamet günü bana şefaat edin!” dedim Peygamber Efendimiz (asm): “İnşaallah yapacağım!” buyurdular Ben tekrar: “Sizi nerede arayıp bulayım?” dedim “Beni ilk aradığın zaman Sırat üzerinde ara!” buyurdular “Size (orada) rastlayamazsam?” dedim “Mizan’ın yanında beni ara!” buyurdular “Orada da size rastlayamazsam?” dedim “Öyleyse beni havzın yanında ara! Zira ben üç mevkinin dışına çıkmam!” buyurdular5

  Hz Âişe (ra) anlatıyor: “Ateşi hatırlayıp ağladım” Resûlullah (asm):

  “Niye ağlıyorsun?” buyurdu

  “Ya Resûlallah! Cehennemi hatırladım da onun için ağladım! Siz, kıyamet günü, ailenizi hatırlayacak mısınız?” dedim Peygamber Efendimiz (asm):

  “Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz: 1- Mizan yanında: Tartısı ağır mı geldi, hafif mi; öğreninceye kadar, 2- Sahifeler uçuştuğu zaman: Kendi defteri nereye düşecek, öğreninceye kadar: Sağına mı, soluna mı, yoksa arkasına mı? 3- Sıratın yanında: Sırat Cehennemin iki yakası ortasına kurulduğunda, bunu geçinceye kadar kimse kimseyi hatırlamaz”6
  _____________________
  5- Tirmizî, Kıyamet 10, (2435).
  6- Ebu Davud, Sünen 28, (4755)

 3. mum
  Administrator
  Sırat ile ilgili hadisler
  sırat köprüsü hadisleri

  Ebû Saîd el-Hudrî yoluyla Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadiste iman ve sâlih amel derecesine göre sırattan göz açıp kapayacak kadar bir zaman içinde veya şimşek, rüzgâr, kuş uçuşu yahut yürük at hızıyla geçilebileceği gibi köprünün kancalarına takılıp cehenneme düşecekler de vardır (Buhârî, “Eźân”, 129; “Tevĥîd”, 24; “Riķāķ”, 51; Müslim, “Îmân”, 302, 326, 329).

  Köprünün “kıldan ince, kılıçtan keskin” olduğu şeklindeki rivayetlerden biri Ebû Saîd el-Hudrî’nin Resûlullah’a nisbet etmediği bir haber mahiyetindedir (Müslim, “Îmân”, 302). Hz. Âişe yoluyla Resûl-i Ekrem’den nakledilen diğer rivayet ise isnad açısından zayıf bulunmuştur (Müsned, VI, 110 [bk. nşr. Şuayb el-Arnaût, XL, 302-304).

+ Yorum Gönder
sırat köprüsü ile ilgili hadisler,  sırat köprüsü ile ilgili ayetler,  sırat ile ilgili hadisler,  sırat köprüsü hadis ,  sırat ile ilgili ayetler,  sirat köprüsü ile ilgili ayet,  sırat köprüsü hakkında hadisler