+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir? - Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir? -


 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Yanıt: Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir? -


  Reklam  Cevap: Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir?


  Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77)

  Bunların bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Nitekim Musa (as)'ın kitabıyla Harun (as) da amel etmiştir. İsa (as)'ın kitabıyla Yahya ve Zekeriya aleyhimüsselamların da amel ettikleri gibi.

  Bizim bilmemiz ve inanmamız gereken şudur: İlk peygamber Adem (as), son peygamber de Hazret-i Muhammed (avs)'dır. Bu iki peygamber arasında sayısını bilemeyeceğimiz kadar çok peygamber gelip geçmiştir. Biz, Allah tarafından tavzif edilen peygamberlerin hepsine de inanıp, iman ediyoruz. İsimlerini bilmesek, muhitlerini tanımasak da onlar Allah'ın tavzif ettiği peygamberlerdir...

  sorularla islamiyet

+ Yorum Gönder