+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Haccın insan üzerindeki etkileri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Haccın insan üzerindeki etkileri nelerdir?


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Yanıt: Haccın insan üzerindeki etkileri nelerdir?


  Reklam  Cevap: HACCIN İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ


  Hacca giden herkes ekonomik durumu ve makamı ne olursa olsun ihram denilen giysilere bürünür. Bu durum insanların eşitliğini vurgular.

  İhramlı için en ufak bir canlıya bile zarar vermeme gibi konan yasaklar, onun bütün canlılara şefkat ve merhamet gösterme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur.

  Hac zorluklara sabretme alışkanlığı kazandırır. İradeyi güçlendirir. En zor durumlarda bile kızmamak, öfkelenmemek ve sabırlı olmak gibi alışkanlıkların kazanılmasına yardımcı olur.
  Hacda dünyanın her bir köşesinden gelen farklı kültür, dil, anlayış ve ırktan insanlarla birlikte olunur. Bu da insanı farklı anlayışların bulunduğu bir ortamda nasıl bir davranış içerisinde olması gerektiği konusunda eğitir.

  Hacceden, Allah’la yakın ilişki içerisinde olduğunu daha derinden fark eder.

  Belli farklılıkları sembolize eden ve insanlar arasında ayrımcı davranışlara neden olan elbise, ziynet eşyası gibi şeylerin çıkarılıp sade bir ihramla kalınması insanların gösterişten uzaklaşmasına da yardımcı olur. Bu durum insanlar arasında eşitlik bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunur.

  İnsanların beyazlar içerisinde, toplu hâlde bulunmaları onlara ahiret gününü hatırlatır.

  Hacda herkes aynı görünümdedir ve aynı amaç için bir araya gelmiştir. Ben, sen duygusunun yerini “biz” duygusu alır. Benlik ve bencillik duyguları da Mikat yerinde kalır.

  Farklı ırk, dil ve kültürden insanların aynı amaç için bir araya gelmiş olmaları ve birlikte hareket etmeleri, aralarındaki kardeşliğin artmasını sağlar. Varsa yanlış anlamaların, önyargıların yok olmasına yardımcı olur. İnsanlar arasındaki iş birliğinin artırılması onların birbirlerini daha iyi tanımalarıyla sağlanabilir.
  Hac, aynı amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında yardımlaşma duygusunun artmasına da yardımcı olur. Bugünün zor koşullarında birbirlerine yardım ederler. Türk Kızılay Teşkilâtı’nın dil, ırk, kültür ve devlet farkı gözetmeksizin oradaki bütün hastalara yardımcı olması herkes tarafından takdirle karşılanmıştır. Hacda insanların birlikte dua etmeleri, mahşeri andıran bir kalabalıkta birbirlerine yardımcı olmaları dayanışma ruhunun canlı tutulmasına yardımcı olur. Hac, Müslümanlar arasında evrensel bir kardeşliğin oluşmasını ve devamını sağlar.

 3. Misafir
  Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar.
  İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.
  Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar.
  Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar.
  Başkalarına yardım ettiğinde yaşadığı duyguları arkadaşları ile paylaşır.
  Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır.
  Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar.
  Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar.
  Haccın birey ve toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
  Hac ve umrenin Müslümanlar arası iletişim ve etkileşime nasıl katkı sağladığının farkında olur.
  Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar.
  bende bunları buldum bunlarıda yazabilrsinizz :D :D

 4. Misafir
  güzel olmuş harika

+ Yorum Gönder
haccın insan ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir,  haccın birey ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir,  haccın insanlar üzerindeki etkisi vikipedi,  haccın insan ve toplum üzerindeki etkileri,  haccın insan davranışları üzerindeki olumlu etkisi,  haccın birey ve toplum üzerindeki etkisi,  haccın insan üzerindeki etkileri nelerdir