+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kitap indirirlmemiş ulus veya toplum varmıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kitap indirirlmemiş ulus veya toplum varmıdır?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Yanıt: kitap indirirlmemiş ulus veya toplum varmıdır?


  Reklam  Cevap: İlahi kitaplar Allah'ın peygamberlerine gönderdiği vahiyler toplamından oluşur. Her topluma peygamber ve uyarıcı gönderildiğine (en-Nahl, 16/32; el-Fatır, 35/25) ve bunlarla birlikte kitaplar indirildiğinde (elBakara, 2/213) göre çok sayıda kitap indirilmiş olduğu söylenebilir. Ne var ki, bunlar Kur'an'da ayrı ayrı anılmaz. Anılanlar yalnız Hz. İbrahim (a.s) ve Musa (a.s)'a indirilen Suhuf'la Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'ân'dır. Güvenilirliği tartışmalı bir hadiste ise toplam yüz sahife indirildiği, bunlardan ellisinin Sit (a.s)'a, otuzunun İdris (a.s)'a, onunun İbrahim (a.s)'a ve onunun da Musa (a.s)'a (onunun Adem (a.s)'a indirildiği de söylenir), indirildiği belirtilir (Ebû Zer'den ibn Ebi'd- Dünya). Kitaplardan Tevrat Musa (a.s)'a, Zebur Davud (a.s)'a, İncil İsa (a.s)'a ve Kur'an da Hz. Muhammed (s.a.s)'e indirilmiştir.

  Ahmet ÖZALP - İslam Ansiklopedisi

+ Yorum Gönder