+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Madde madde halinde hak ve sorumluluklarımız Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Madde madde halinde hak ve sorumluluklarımız


 2. Efdal
  Kıdemli Üye

  Cevap: Madde madde halinde hak ve sorumluluklarımız


  Reklam  Cevap: haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir madde halinde
  Kısaca 7 madde halinde Haklarımız ve Sorumluluklarımız:

  Ülkemizde yaşayan herkesin bazı hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır.
  Haklarımız yasa tarafından güvence altına alınmıştır.
  Herkes bu haklardan eşit şekilde yararlanabilir.
  Sahip olduğumuz haklar madde halinde:

  Temel haklarımız:
  1. Yaşama hakkımız : Yaşama hakkı, tüm hakların temelidir. Çünkü diğer hak ve özgürlüklere ulaşabilmek için yaşamak gerekir. Örneğin önemli bir sağlık problemi olan bir kişi, seyahat ve çalışma özgürlüğünden de mahrum kalır.
  2. Kişi Dokunulmazlığımız : Yasamıza göre, bazı özel durumlar dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmaz. Yasamıza göre şu özel durumlarda kişi özgürlüğüne dokunulabilir:
  1. Acil ameliyatlarda vücudun gerekli yerlerinin alınmasıyla
  2. Kişinin kendini savunma zorunluluğuyla saldırganı öldürmesiyle
  3. Cezalı kişilerin çalıştırılmalarıyla
  4. Çocukların ıslah evlerinde tutulmalarıyla
  5. Toplum için tehlike saçan kişilerin sınır dışı edilmeleriyle


  3. Özel Yaşamımızın Gizliliği : Kişinin istediği şeyleri gizli tutmaya hakkı vardır. Gizlilik aile yaşamından başlar. Kişi, eşiyle ve çocuklarıyla arasında geçenleri açıklamak zorunda değildir. Özel yaşamın gizliliğine dokunulduğu durum: Mahkemede yargılama nedeniyle yetkililerin özel yaşamla ilgili araştırma yapmalarıdır.
  4. Konut Dokunulmazlığımız : Kişinin izni olmadan konutlara girilemez. Kimsenin oturduğu eve dokunulmaz. Ancak anayasamız, bazı yetkilere, suçlu arama, suç kanıtı arama vb. nedenlerle konuta girme yetkisi tanıyor.
  5. Sağlık Hakkımız : Sağlık hakkı, hem beden hem de ruh sağlığı ile ilgili bir haktır. Devlet her yaştaki tüm vatandaşların beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır.
  6. Eğitim Hakkımız : Anayasamızda eğitimle ilgili yer alan maddeler şunlardır :
  – Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
  – İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu devlet okullarında parasızdır. (md.42).
  – Devlet, parasal olanakları yetersiz, başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sonuna kadar sürdürebilmesi için onlara yatılı, burs, yurt olanakları gibi olanaklar sağlar.
  – Devlet, durumları nedeniyle özel eğitime gereksinimleri olanların eğitimlerini sağlamak üzere gerekli önlemleri alır.
  – Devlet başka ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın çocuklarının eğitimi için gerekli önlemleri alır.
  7. Seçme Ve Seçilme Hakkımız : Anayasamıza göre vatandaşlar; seçme ve seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma, halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.


+ Yorum Gönder
haklarımız ve sorumluluklarımız nelerdir madde halinde,  parktaki hak ve sorumluluklarımız