+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İlk rabıtayı kim yapmıştır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İlk rabıtayı kim yapmıştır?


 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: ilk rabıtayı kim yapmıştır


  Reklam  Cevap: Rabıtayı ilk kim yaptı

  Râbıtadan bir tasavvuf terimi olarak ilk kez bahseden eser Raşahât Ayn’ul-Hayât’tır. Ali bin Hüseyn el-Vâiz el-Kâşifî el-Beyhakıy tarafından Farsça kaleme alınan eserde çeşitli yerlerde râbıta sözcüğü geçmektedir. Râbıtanın tam bir tanımı veya uygulanışına dair herhangi detaylı bir bilgi içermez. Râbıtanın ilk detaylı açıklaması ve tanımı Nakşibendî Silsile-i Sâdât’ında da yer alan ünlü mutasavvıf Halid Bağdâdî tarafından yapılmıştır. Halid Bağdâdî’nin ilgili eseri Muhammed Esad Efendi’ye yazdığı bir mektuptur ve Risaletün fi Tahkıyk’ır-Râbıta olarak adlandırılmıştır. Bu eser salt râbıtaya ilişkin yazılmış ilk eserdir. Bu eserin ardından, büyük oranda bu esere dayanan ve sadece râbıtayı konu alan çeşitli eserler de kaleme alınmıştır, örneğin: er-Rahme’tül-Hâbita fi Tahkıyk’ır-Râbıta, İsbât’ul-Mesâlik fi Râbıta’tıs-Sâlik, Râbıta-ı Şerîf... (Üniversite Kütüphanesi, 438/21; Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 243435. )


+ Yorum Gönder
ilk rabıtayı kim yaptı,  rabıtayı kim