+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Araca binerken okunacak dua Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Araca binerken okunacak dua

  Sual: araca binerken kaza ve bunun gibi şeylerden kurtulmak için okunacak dua teşekkür ederim ? 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  --->: araca binerken okunacak dua


  Reklam  Cevap:
  Arabaya Binerken Okunacak Dua
  "Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."
  (Allah'ın adıyla. Bunu bize musahhar kılan Allah tamamiyle münezzehdir, yoksa onu zaptedemezdik. biz herhalde Rabbimize döneceğiz.) (11)

  Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.  Sefere Çıkarken Okunacak Duâlar

  Sefere çıkarken şu beş sûre, evvelinde ve sonunda besmele-i şerîfe ile okunmalıdır: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri.
  Çünkü Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
  "Bir sefere çıktığın zaman arkadaşların içinde hâli en güzel ve azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr? Öyle ise şu beş sûreyi oku: Kâfirûn, Nasr, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini. Her sûreye besmele ile başla ve besmele ile bitir." (1)
  Seferde ise şu duâ okunmalıdır:
  "Rahman, Rahîm Allah'ın adıyla. Ey Rabbim! Senden yardım istiyorum, sana tevekkül ediyorum, benim işimin zorluğunu azalt! Seferimin meşakkatini kolaylaşdır ve beni hayırla rızıklandır. Benden her türlü şerri defet. Sadrıma inşirah ver. İşimi kolaylaşdır, dilimdeki düğümü çöz. Ey Rabbim, kendimi, dinimi, ehlimi, malımı, akrabamı ve seninle benim aramda âhiret ve dünyâya müteallik ne varsa cümlesine seni bırakıyorum ve sana emânet ediyorum. Bizim hepimizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden muhafaza et! Ey kerem sahibi Rabbim! Beni ve benim berâberimdekileri muhafaza et! Beni ve berâberimdekileri selâmette kıl, beni ve berâberimdekileri menzilimize ulaştır ey Rabbim! Ey Rabbim! Sana tevbe etdim, Sana sarıldım, takvayı bana azık olarak ver, günâhımı mağfiret et, her nereye yönelirsem beni hayra yönelt!" (2)
  "Sefere çıkmayı düşünerek evinden ayrılan bir kimse yola çıkarken:  derse en hayırlı bir yere çıkmakla nasiblendirilir ve kötü bir yere çıkmanın şerri ondan geri çevrilir. " (3)
  "Sizden biriniz bir sefere çıkmak, yahud bir menzilde konaklamak isteyince, eşyasını koyup, etrafa bir çizgi çektikten sonra:  "Rabbim, Allah'dır, O'nun şeriki yoktur!" derse eşyası muhafaza olunur." (4)

  (1) Tuhfetü'z-zakirîn, 158 İbn es-Seniy'den
  (2) krş. el-Ezkâr, 195 vd.
  (3) Râmüzü'l-ehâdîs, 42.
  (4) krş. Müslim, Zikir, 54, 55.

 3. Şema
  el-âsa limen âsa
  Araçta okunacak dua

  Bismilleh.... subhanellezi sahhara lena haza ve ma kunne lahu mukrinin ve inne ile Rabbine le munkalibun

+ Yorum Gönder
araca binerken okunacak dua,  arabaya binerken okunacak dua,  araca binerken okunacak dualar,  araçta okunacak dua