+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Cinsellikle ilgili birşeyler anlatıldığında cinsel organımdan su gibi kaygan sıvı geliyor Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Cinsellikle ilgili birşeyler anlatıldığında cinsel organımdan su gibi kaygan sıvı geliyor

  Sual: ben tuvalete gitdiğim zamn(bu bazen oluyor) ayrıca kz arkdşm saçna dukndğmda ve cinsllikle ilgli birşyler anlatıldığnda cinsel organımdan su gbi, kaygan, dokundğnda uzann bi sıvı geliyor ve bu beni çok rahatsız ediyor psikoljimi olmsuz etkiliyr ve cünüp kaldığımı düşünüyorum ve duş almk zorunda kalıyorum.. ayrıca geceleri cünüp kaldığımda hemn kalkıp duş alamıyorum çünkü dedğim gibi o sıvı ara ara geliyor bu yüzden 2-3 saat beklemek zorunda kalıyorum...bana yrdımcı olur musunus? ? 2. konya442
  (Cezalı)

  --->: cinsllikle ilgli birşyler anlatıldığnda cinsel organımdan su gbi, kaygan, dokundğnda uzann bi sıvı geliyor ve bu b


  Reklam  Cevap: Meninin sehvetle cikmasi lazim gusul icin ama sen sivi diyorsun ve mezi olabilir ve meziden dolayi gusul gerekmez ALLAH yardimcin olsun.

 3. Mustafa Hamûş
  Devamlı Üye
  MEZİ

  Erkeğin hanımı ile oynaşırken, idrar yolundan gelen berrak su. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Bu kelime "mezy" ve "meziy" şeklinde de okunabilir. Hatta bazıları "meziyy" şeklinde şeddeli okunmasını daha uygun görmüşlerdir (el-Abâdî, Avnul-Ma'bûd Şerh'u Sünen'i Ebi Dâvud, Medine 1968, I, 354).
  Mezi, meni gibi şehvetle akmaz. Aktığı zaman, insan tarafından hissedilmez. Mezinin akması ile şehvet kesilmez (Ahmed b. Muhammed b. İsmail et-Tahtâvî, Haşiye ula Merakil-Felâh Şerhu Nuril-İzâh, Mısır 1970, s. 80).
  Kur'ân-ı Kerim'de mezi hakkında herhangi bir bilgiye tesadüf edilememesine karşılık ilgili bazı hadisler bu konu ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir.
  Mikdâd b. el-Esved'den nakledildiğine göre, Hz. Ali ona şöyle buyurmuş: Ben Hz. Peygamber (s.a.s)'ın damadıdır. Onun için O'ndan utanıyorum. Sen O'ndan sor. Bir adam hanımı ile şakalaşırken idrar yolundan mezi gelirse, ne yapmak gerekir İtikdâd; bu durumu Hz. Muharnmed (s.a.s)'e sordum, aşağıdaki cevâbı verdi, demiş:
  "Herhangi birinizin idrâr yolundan bu şekilde mezi gelirse, avret yerini (zekerini) yıkasın ve namazı için abdest alsın " (İmâm Malik, el-Muvaıta, Tahare, 53; Buharî, Gusl, 13; Müslim, hayz, 4; Ebu Davut, Tahare, 82).
  Rivâyet edildiğine göre, Sehl b. Huzeyf; "benden çok mezi geliyordu ve ben her seferinde gusledip yıkanıyordum" demiş ve bu durumu Hz. Peygamber (s.a.s)'e sorduğunu söylemiş Hz. Peygamber (s.a.s) ona, mezinin guslü gerektirmediğini, yalnız abdesti bozduğunu buyurmuş. Tekrar: "Yâ Resûlâllah, elbiseden mezinin bulaştığı yeri ne yapmak gerekir?" diye sorunca, Rasûlullah (s.a.s), mezinin bulaştığına kanaat getirilen yerlerin su ile silinmesinin yeterli olduğunu açıklamıştır (Ebu Davud, Tahare, 82; Tirmizî, Tahare, 84).
  Hz. Ali, Rasûlullah (s.a.s)'den mezi ile ilgili soru sormuş. O da; "Mezi abdesti ve meni guslü gerektirir" diye buyurmuştur (Tirmizi, Tahare, 83).
  Meziden dolayı gusül yapmak, yıkanmak gerekmez. Aneak meıi abdesti bozar. Bunun için abdesti yenilemek gerekir.
  Hadislerde de işâret edildiği gibi, mezinin bulaştığı yerleri yıkamak icâb eder. Çünkü mezi necistir (İbnul-Humâm, Şerhu Fethil-Kadir, Mısır 1315, I, 46; Vehbe ez-Zuheylî, el Fıkhul-İslâmî ve Edilletuhu, Dımaşk 1989, I, 368). Nureddin TURGAY+ Yorum Gönder