+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hadis ezberlemek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Hadis ezberlemek

  Sual: hadi arkadaşlar lazım bu konu


  Hadis ezberlemenin gerekliliği ve sevabı nedir? ? 2. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  --->: Hadis ezberlemek


  Reklam  Cevap:
  KIRK HADİS EZBERLEMENİN FAZİLETİ

  Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Kim dini konularda k›rk hadisi öğrenir
  (ezberler, kitabına yazar), ümmetime ulaştırır, naklederse Cenab-›Hak, onu fakih ve alimler
  arasında haşreder.”
  İbni Abbas’ın (r.a) bir rivayeti de şöyledir; “Kim sünnetten k›rk hadis öğrenir, ümmetime
  ulaştırırsa, ben ona Kıyâmette şefaatçi ve lehinde şahit olurum.”
  Abdullah İbni Mes’ud (r.a) da bu hususta şu hadisi rivayet eder; “Kim sünnetimden k›rk
  hadis öğrenir, ezberler, ümmetime naklederse Kıyâmet Gününde ona şöyle denilir: ‘ Cennet
  kap›lar›n›n hangisinden istersen oradan gir!’”
  Abdullah bin Ömer’in (r.a) rivâyetinde de şöyle buyurulmaktadır; “Kim dini hususlarda
  kırk hadis öğrenir, ümmetime de naklederse, o kimse âlimler arasında yazılır, şehitlerle
  birlikte haşrolunur.”
  Bu hadis-i şeriflerde sözü edilen müjde ve faziletlere ermek isteyen pekçok âlim iki yüz
  elli kadar kırk hadis derlemiş, bunlardan sadece İmam Nevevi’nin Hadis-i Erbaîn’i için elli
  kadar İslâm âlimi izah ve açıklama yapmışlardır.
  Bütün bu rivayetler k›rk hadis ezberlemenin ve nakletmenin büyük bir ecir ve sevaba
  vesile olduğunu ifade etmektedir.

  alıntı..


+ Yorum Gönder
hadis ezberlemenin fazileti,  40 hadis ezberlemenin fazileti,  hadis ezberlemek,  40 hadisi ezberlemenin fazileti,  kirk hadis fazileti