Konusunu Oylayın.: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

5 üzerinden 4.83 | Toplam : 6 kişi
Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?
 1. 17.Kasım.2010, 00:18
  1
  Misafir

  Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?


  Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir? Mumsema Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir? Ve 50 yaşında olan bir insan için akika kurbanı kesilebilir mi?


 2. 17.Kasım.2010, 00:18
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir? Ve 50 yaşında olan bir insan için akika kurbanı kesilebilir mi?

 3. 17.Kasım.2010, 17:53
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,594
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?
  Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah'u Teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir.

  Hz. Aişe (r.a.)'den şöyle rivâyet edilmektedir.

  "Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun "akîka" olarak kurban etmemizi emretti." (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

  Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin'in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

  Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür. Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

  İslâm'dan önceki câhilî Arap toplumunda sadece erkek çocuklar için kurban kesilirdi. Kız çocukları için böyle bir merâsim söz konusu değildi. İslâm bu değişikliği yaparak kız çocuklarına da değer verilmesini sağlamıştır .

  Ümmü Kürz (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim: "Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması farketmez." (Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2834, 2835, 2836); Tirmizî, Edâhî 17, (1516); Nesâî, Akîka 3, (7, 165).)

  1- Bu hadisler, çocuk için kesilecek akîka kurbanının erkek ve kız çocuklar için farklı olmasını gösteriyor. Erkek çocuğa iki kurban, kız çocuğa bir kurban. Ayrıca oğlan için kesilecek kurbanlardan her ikisinin de kurbanda aranan şartları haiz olması, birinin tam kurbanlık, diğerinin gerekli şartlardan eksik olmaması istenmektedir. Her ikisi de normal kurbanlık hayvandan olmalıdır.

  2- Bu hadisle amel ederek, oğlan için iki koç kesilmesine hükmeden ülemâ, rivayetlerin de dışına çıkarak bazı delillerle kendi görüşlerini takviye ederler. Derler ki: "Şeriatımız, mirasta, şehadette, diyanette, kadınlara yarım hükmeder.

  3- Hadisin zâhiri akîka kurbanı kesmeyi vâcib ifade ediyorsa da, İslam Alimleri konu hakkında gelen başka rivayetleri de esas alarak "Vacib" dememiştir. Sadece Zâhiriye mesleğinde gidenler akîka'ya vacib diye hükmetmiştir. Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezhepleri bunun sünnet olduğuna, Hanefîler ise mübah ve nihayet mendub olduğuna hükmetmişlerdir. Buna ögre akika kurbanı kesmemek günah olmaz. Alimlerin çoğunlukla benimsediği hükme göre, kız ve erkek için birer kurban yeterlidir. Nitekim şu rivayetler de bunu açıkça göstermektedir. Başta sünnete harfi harfine uymakla tanınan Abdullah İbnu Ömer olmak üzere pek çok büyükler erkek ve kız için birer koyun kestiklerini göstermektedir.

  Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)'ya ailesinden her kim bir akîka istemiş ise, ona mutlaka bir akîka vermiştir. Kız ve erkek, her çocuğu için birer koyun kurban ederdi. Urve İbnu'z-Zübeyr merhum da böyle yapardı." İmam Mâlik der ki: "Bana ulaştığına göre, Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallahu anh) da böyle yaparmış." (Muvatta, Akîka 4, (2, 501).)

  Bu rivayet, akîka kurbanının kız ve erkek çocuklar için birer koyun olacağına delil olmaktadır. Çünkü İbnu Ömer, Urve, Hz. Ali gibi büyüklerin böyle yaptıklarını haber vermektedir.

  Abdullah İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, akîka olarak birer koyun kurban etti." (Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2841)

  Kız ve erkek çocuklar için birer kurban kesileceği kanaatinde olanlar bu rivayeti esas almışlardır.

  Akîka kurbanında aranan şartlar

  Kurban edilecek hayvan tek veya iki gözünden kör olmamalı; dişlerinin ekserisi düşmüş olmamalı; kulakları kesik olmamalı; boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olmamalı; kulağı veya kuyruğunun yarısından çoğu, memelerinin uçları kesik olmamalı; yahut yaratılıştan kulak ve kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır.

  Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi âdetini yasaklamış, (Ebu Dâvud, Edahî, 20) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesini emretmiştir. Akîka kelimesi anne-babaya isyân anlamına geldiği için Resulullah bu kurbanın adını "itaat ve ibadet" anlamına gelen "Nesike" kelimesi ile değiştirmiştir. (İbn Hanbel, II, 182)

  Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür.

  İmam-ı Şâfiî ve Ahmed Bin Hanbel'e göre, çocuğun sıhhat ve selâmetine bir tefe'ül olarak akîkanın kemikleri kırılmaz, mafsallarından ayrılır ve öylece pişirilir. Bu müstehaptır.

  Diğer mezheb imamlarına göre ise, bil'akis mütevazi olması, beşerî hırslarının kırılmasına tefe'ülen, kemiklerin kırılması müstehab sayılmıştır.

  Şu halde durum niyete göre değişmektedir. Hangisine tefe'ül edilmişse ona göre hareket edilmesi iyi olur.

  Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.


  Sorularla İslamiyet

  Akika kurbanı nedir
  Sual: Akika kurbanı nedir?
  CEVAP
  Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir.

  Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır.

  Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir'a)da yazılıdır.

  Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi lazım değildir. Onu da kurban olarak söylenirse o zaman kurbanda kesmek gerekir. Akika kurbanını kurban edeceğim derse kurbanda keser.

  Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur.

  Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler.
  Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir akika hayvanı kesilir.
  Kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya
  çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.

  Akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçmez.

  Akika bedeli kadar din kitabı tasadduk, akika yerine geçmez.

  Şefaat etsin diye ölmüş çocuk için, torun için, hatta yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir.

  Peygamber efendimiz de, kendisi için akika kesmiştir.
  Bunun için hangi mezhepten olursa olsun, herkesin akika kesmesi çok iyi olur.

  Adak, akika veya ölüler için kesilecek kurban da, ilim neşri ile meşgul bir vakfa kestirilebilir.

  Böylece ilim neşrine katkımız olduğu için farz sevabı alırız.
  İlim tahsili yapılan yerlere, zekat, fıtra, adak, akika veya sadaka şeklinde yapılan
  yardım, insanı kazalardan, belalardan korur.
  Dünyada, sıhhat ve afiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur.
  Ayrıca farz olan ilim yayma sevabına kavuşulur.


 4. 17.Kasım.2010, 17:53
  2
  Silent and lonely rains  Yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akîka; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra Allah'u Teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana akîka kurbanı denir.

  Hz. Aişe (r.a.)'den şöyle rivâyet edilmektedir.

  "Resul-i Ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun "akîka" olarak kurban etmemizi emretti." (İbn Mâce hadis no: 3163, Zebâih, no: 1515).

  Yine Hz. Âişe validemizin rivâyetine göre, Peygamber Efendimiz (s.a.s.), torunları Hasan ile Hüseyin'in doğumlarının yedinci günü akika kurbanlarını kesmiş ve adlarını koymuştur. (Tecrid-i Sarih Tercümesi, XI, 401)

  Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür. Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.

  İslâm'dan önceki câhilî Arap toplumunda sadece erkek çocuklar için kurban kesilirdi. Kız çocukları için böyle bir merâsim söz konusu değildi. İslâm bu değişikliği yaparak kız çocuklarına da değer verilmesini sağlamıştır .

  Ümmü Kürz (radıyallahu anhâ) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim: "Oğlan çocuğu için birbirine denk iki kurban, kız çocuğu için bir kurban kesmek gerekir. (Kurbanlığın) erkek veya dişi olması farketmez." (Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2834, 2835, 2836); Tirmizî, Edâhî 17, (1516); Nesâî, Akîka 3, (7, 165).)

  1- Bu hadisler, çocuk için kesilecek akîka kurbanının erkek ve kız çocuklar için farklı olmasını gösteriyor. Erkek çocuğa iki kurban, kız çocuğa bir kurban. Ayrıca oğlan için kesilecek kurbanlardan her ikisinin de kurbanda aranan şartları haiz olması, birinin tam kurbanlık, diğerinin gerekli şartlardan eksik olmaması istenmektedir. Her ikisi de normal kurbanlık hayvandan olmalıdır.

  2- Bu hadisle amel ederek, oğlan için iki koç kesilmesine hükmeden ülemâ, rivayetlerin de dışına çıkarak bazı delillerle kendi görüşlerini takviye ederler. Derler ki: "Şeriatımız, mirasta, şehadette, diyanette, kadınlara yarım hükmeder.

  3- Hadisin zâhiri akîka kurbanı kesmeyi vâcib ifade ediyorsa da, İslam Alimleri konu hakkında gelen başka rivayetleri de esas alarak "Vacib" dememiştir. Sadece Zâhiriye mesleğinde gidenler akîka'ya vacib diye hükmetmiştir. Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezhepleri bunun sünnet olduğuna, Hanefîler ise mübah ve nihayet mendub olduğuna hükmetmişlerdir. Buna ögre akika kurbanı kesmemek günah olmaz. Alimlerin çoğunlukla benimsediği hükme göre, kız ve erkek için birer kurban yeterlidir. Nitekim şu rivayetler de bunu açıkça göstermektedir. Başta sünnete harfi harfine uymakla tanınan Abdullah İbnu Ömer olmak üzere pek çok büyükler erkek ve kız için birer koyun kestiklerini göstermektedir.

  Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anhümâ)'ya ailesinden her kim bir akîka istemiş ise, ona mutlaka bir akîka vermiştir. Kız ve erkek, her çocuğu için birer koyun kurban ederdi. Urve İbnu'z-Zübeyr merhum da böyle yapardı." İmam Mâlik der ki: "Bana ulaştığına göre, Ali İbnu Ebî Tâlib (radıyallahu anh) da böyle yaparmış." (Muvatta, Akîka 4, (2, 501).)

  Bu rivayet, akîka kurbanının kız ve erkek çocuklar için birer koyun olacağına delil olmaktadır. Çünkü İbnu Ömer, Urve, Hz. Ali gibi büyüklerin böyle yaptıklarını haber vermektedir.

  Abdullah İbnu Abbâs (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm), torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için, akîka olarak birer koyun kurban etti." (Ebû Dâvud, Edâhî 21, (2841)

  Kız ve erkek çocuklar için birer kurban kesileceği kanaatinde olanlar bu rivayeti esas almışlardır.

  Akîka kurbanında aranan şartlar

  Kurban edilecek hayvan tek veya iki gözünden kör olmamalı; dişlerinin ekserisi düşmüş olmamalı; kulakları kesik olmamalı; boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olmamalı; kulağı veya kuyruğunun yarısından çoğu, memelerinin uçları kesik olmamalı; yahut yaratılıştan kulak ve kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır. Akîka kurbanı Hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. Diğer üç büyük imâma göre sünnet, Zahiri mezhebine göre ise farzdır.

  Hz. Peygamber bu kurbanın kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi âdetini yasaklamış, (Ebu Dâvud, Edahî, 20) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesini emretmiştir. Akîka kelimesi anne-babaya isyân anlamına geldiği için Resulullah bu kurbanın adını "itaat ve ibadet" anlamına gelen "Nesike" kelimesi ile değiştirmiştir. (İbn Hanbel, II, 182)

  Bu kurban çocuğun doğduğu günden bâlîğ olacağı güne kadar kesilebilir. Ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. Kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. Sonra bu kemikler bir yere gömülür.

  İmam-ı Şâfiî ve Ahmed Bin Hanbel'e göre, çocuğun sıhhat ve selâmetine bir tefe'ül olarak akîkanın kemikleri kırılmaz, mafsallarından ayrılır ve öylece pişirilir. Bu müstehaptır.

  Diğer mezheb imamlarına göre ise, bil'akis mütevazi olması, beşerî hırslarının kırılmasına tefe'ülen, kemiklerin kırılması müstehab sayılmıştır.

  Şu halde durum niyete göre değişmektedir. Hangisine tefe'ül edilmişse ona göre hareket edilmesi iyi olur.

  Akîka kurbanının etinden bunu tasadduk eden kimsenin yiyebileceği gibi ev halkı da bu etten istifâde eder. Bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.


  Sorularla İslamiyet

  Akika kurbanı nedir
  Sual: Akika kurbanı nedir?
  CEVAP
  Akika, çocuk nimetine karşılık, Allahü teâlâya şükretmek için hayvan kesmektir.

  Akika hayvanı, kurbanlık hayvan gibi olmalıdır.

  Sonra da kesilebilir. Her zaman kesilebilir. Kurban bayramında da kesilebilir. Resulullah efendimizin nübüvvetten sonra, kendisi için akika kestiği (Şir'a)da yazılıdır.

  Akika kurbanı akikanın adı olduğu için akika kurbanı denilince kurbanda kesilmesi lazım değildir. Onu da kurban olarak söylenirse o zaman kurbanda kesmek gerekir. Akika kurbanını kurban edeceğim derse kurbanda keser.

  Akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur.

  Kıyamette, anaya, babaya, ayrı bir şefaat ederler.
  Erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir akika hayvanı kesilir.
  Kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir, pişmiş veya
  çiğ olarak zengin fakir herkese verebilir.

  Akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek, akika yerine geçmez.

  Akika bedeli kadar din kitabı tasadduk, akika yerine geçmez.

  Şefaat etsin diye ölmüş çocuk için, torun için, hatta yaşlı kimse, kendisi için de kesebilir.

  Peygamber efendimiz de, kendisi için akika kesmiştir.
  Bunun için hangi mezhepten olursa olsun, herkesin akika kesmesi çok iyi olur.

  Adak, akika veya ölüler için kesilecek kurban da, ilim neşri ile meşgul bir vakfa kestirilebilir.

  Böylece ilim neşrine katkımız olduğu için farz sevabı alırız.
  İlim tahsili yapılan yerlere, zekat, fıtra, adak, akika veya sadaka şeklinde yapılan
  yardım, insanı kazalardan, belalardan korur.
  Dünyada, sıhhat ve afiyet içinde bir ömür sürmeye sebep olur.
  Ayrıca farz olan ilim yayma sevabına kavuşulur.

 5. 18.Kasım.2010, 11:24
  3
  Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Aralık.2009
  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 8,402
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 141
  Bulunduğu yer: Akdeniz

  --->: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  akika kurbanı hakkında detaylı bilgiler için Allah c.c. razı olsun kardeşim(rosem),emeğine sağlık..


 6. 18.Kasım.2010, 11:24
  3
  Hüvel Baki..
  akika kurbanı hakkında detaylı bilgiler için Allah c.c. razı olsun kardeşim(rosem),emeğine sağlık..

 7. 18.Kasım.2010, 13:17
  4
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,594
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  Alıntı
  akika kurbanı hakkında detaylı bilgiler için Allah c.c. razı olsun kardeşim(rosem),emeğine sağlık..
  Amin kardeşim,ecmain olsun.
  Allah c.c her gününü bu mukaddes günlerimizde olduğu gibi
  mutlu ve huzurlu geçirmeni nasip etsin
  Hayırlı Bayramlar dilerim değerli kardeşim


 8. 18.Kasım.2010, 13:17
  4
  Silent and lonely rains
  Alıntı
  akika kurbanı hakkında detaylı bilgiler için Allah c.c. razı olsun kardeşim(rosem),emeğine sağlık..
  Amin kardeşim,ecmain olsun.
  Allah c.c her gününü bu mukaddes günlerimizde olduğu gibi
  mutlu ve huzurlu geçirmeni nasip etsin
  Hayırlı Bayramlar dilerim değerli kardeşim

 9. 18.Kasım.2010, 14:03
  5
  Ecrinim
  Hüvel Baki..

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 15.Aralık.2009
  Üye No: 69122
  Mesaj Sayısı: 8,402
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 141
  Bulunduğu yer: Akdeniz

  --->: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  Alıntı
  Allah c.c her gününü bu mukaddes günlerimizde olduğu gibi
  mutlu ve huzurlu geçirmeni nasip etsin

  Hayırlı Bayramlar dilerim değerli kardeşim


  aminnn canım kardeşim,güzel dost..
  bilmukabele,nice bayramlara hep birlikte inşallah


 10. 18.Kasım.2010, 14:03
  5
  Hüvel Baki..
  Alıntı
  Allah c.c her gününü bu mukaddes günlerimizde olduğu gibi
  mutlu ve huzurlu geçirmeni nasip etsin

  Hayırlı Bayramlar dilerim değerli kardeşim


  aminnn canım kardeşim,güzel dost..
  bilmukabele,nice bayramlara hep birlikte inşallah

 11. 18.Kasım.2010, 15:37
  6
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,594
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 226
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  Alıntı
  aminnn canım kardeşim,güzel dost..
  bilmukabele,nice bayramlara hep birlikte inşallah
  amin gülümm İnşaAllah...


 12. 18.Kasım.2010, 15:37
  6
  Silent and lonely rains
  Alıntı
  aminnn canım kardeşim,güzel dost..
  bilmukabele,nice bayramlara hep birlikte inşallah
  amin gülümm İnşaAllah...

 13. 24.Eylül.2016, 01:26
  7
  Misafir

  Yorum: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  Bi tanidigimiz durumu çok iyi olmasına rağmen çocuğunu özel okula verdiğini savunarak bu sene kurban kesmedi..yalnız kurban bayramının 3.günü 2 kızı için (akika)birer tane oğlak kestigini söyledi.kurban kesmeyip bayramın 3.günü akika kesilir mi?ve bu işi eşine danışmadan onun fikrini ve düşüncesini almadan yaptı.kabul olur mu??teşekkürler şimdiden.


 14. 24.Eylül.2016, 01:26
  7
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bi tanidigimiz durumu çok iyi olmasına rağmen çocuğunu özel okula verdiğini savunarak bu sene kurban kesmedi..yalnız kurban bayramının 3.günü 2 kızı için (akika)birer tane oğlak kestigini söyledi.kurban kesmeyip bayramın 3.günü akika kesilir mi?ve bu işi eşine danışmadan onun fikrini ve düşüncesini almadan yaptı.kabul olur mu??teşekkürler şimdiden.

 15. 24.Eylül.2016, 22:23
  8
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 26,719
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: Akika kurbanını, kurban bayramında kesilen hayvana niyet kesebilirmiyiz? Ve illaki koyun mu olması gerekir?

  Hanefi mezhebine göre imkanı olanın kurban kesmesi vaciptir. Gücü yettiği halde kesmemek caiz olmaz. Ama akika kurbanını buna rağmen kesmesi caizdir geçerlidir.


 16. 24.Eylül.2016, 22:23
  8
  Yönetici
  Hanefi mezhebine göre imkanı olanın kurban kesmesi vaciptir. Gücü yettiği halde kesmemek caiz olmaz. Ama akika kurbanını buna rağmen kesmesi caizdir geçerlidir.
+ Yorum Gönder