+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İyilik ettiğin insandan kötülük bulanların duası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İyilik ettiğin insandan kötülük bulanların duası


 2. yüzbin
  Devamlı Üye

  Cevap: iyilik ettigin insandan kötülük bulanlarin duasi


  Reklam  Cevap: Yerinden Yurdundan Olmak, İyilik Yapıp Kötülük Bulmak ve Kölelik Üzerine

  İYİLİK YAPAN NEDEN KÖTÜLÜK BULUR.?
  İyilik yapmak çok güzel bir davranıştır.Yüksek
  bir erdemdir.İyiliği iyi kalpli olanlar,karşılarındaki
  insanı veya hayvanı mutlu etmek için yapar ve
  teşekkür beklemez.Birde yaptığı iyiliği herkes bil
  sin arzusu ile yapanlar vardır.O guruptaki iyilik
  severlerde şov için yapar ve teşekkür beklerler
  ve bekledikleri teşekkür gelmez ise kahrolurlar.
  Halbuki iyilik yapmak,yakınlardan başlayarak,düş
  künlere,yoksullara,yetimlere yardımcı olmak aynı
  zamanda insanları yaratan Rabbin bir isteğidir.
  Bir okurum ziyarete gelmişti.Onu derinden ya
  raladığını düşündüğüm.Bir hatırasını anlatarak
  başlıktaki soruyu bana sordu.Dediki ;İyilik yapan
  neden kötülük bulur?Aslında iyilik yapan kötülük
  bulmaz.Ama iyilik yapan bazı musibetlerin veya
  arzu edilmeyen davranışların iyilik yaptığı kişiler
  den kaynaklandığını görür ise ilk etapta üzülerek
  ya iyilik yap kötülük bul diye hayıflanır.Halbuki iyi
  lik yapan insan denize bir taş attığını düşünmeli.
  Bu konuda çokmanidar bir atasözü vardır. Halık
  bilmez ise malik bilir yani,kul bilmez ise merak et
  me Allah herşeyi biliyor manasına gelir.
  Okurum kendisini üzdüğünü söylediği hatırasında
  özetle diyorki;Benim şöyle geniş bir ailem var.Dayı
  larım,amcalarım,halalarım ve onların çocukları.Hepsi
  ile diyoloğumuz iyidir.Bundan bir kaç yıl önce idi benim
  bir akrabamın çouğunun başına ailevi bir sorun geldi.
  Benden yardım istediler.Bende elimden geldiği kadar
  ailemle beraber arabuluculuk yapıp,doğruları anlatma
  ya gayret ettim.Bu sürec iki yıldan fazla sürdü ve bu
  yakınımın ailevi sorunları çözüldü.Bu sürecte aile bü
  yükleri ile arası açık olan bu yakınım.proplem düzelip
  onlarlada arası düzelince gayet mutlu oldu tabii olarak
  onun mutluluğu bizleride mutlu etti.Ne varki tam bu
  sıra ben bir müddetliğine yurt dışına gittim.Yurt dışın
  dan gelince bu yakınlarımın bana davranışlarının değiş
  tiğini gördüm.Bu arada kendisi ile sürekli ilgilendiğim
  ve haftanın en az beş günü yanımda olan proplemli
  yakınımda hiç gelmez ve aramaz olmuştu.Hayırdır in
  şallah dedim ve bekledim.Bir müddet sonra bazı şey
  ler ortaya çıkmaya başladı.Benim proplemli yakınım
  sıkıntılı olduğu süreçte ailesi ve yakınları ile ilgili sar
  fettiği abes ve kötü sözleri ailesine ve yakınlarına be
  nim söylettiğimi söyleyerek.Onların benden uzaklaş
  masını ,benimle konuşmamasını sağlayıp böylece geç
  mişteki ayıplarının üstünü örtmeyi planlamış olduğunu
  anladım.Bunlara rağmen toplum içinde herzaman be
  nimle çok samimi davranmaya çalışsada arkamdan ay
  nı şekilde iftiralar isnat ettiğini görüyorum.Birde şu se
  çimler yaklaşınca bütün akrabalara benim kimi destek
  lediğim hakkında yorum yapmaya ve yeni bir dedi kodu
  furyası üretmeye başladı.Çok üzülüyorum.Biliyorumki
  dedikodu çok günah neden böyle oluyor dedi.
  Evet dedikodu bir hastalıktır.Çaresi ise insanın kül
  türlü olması,okuması,edep ve adabı öğrenmesi ile oran
  tılıdır.Burada anlatılan olaydan anladığımız şuki insanlara
  iyilik yapacaksın ama,bu senin o şahıstan kötülük ve if
  tira görmiyeceğin anlamına gelmez.Muhatabın cahil ise
  muhatabının költürünü ve sosyal ilişkilerini geliştirme yolu
  dedikodu toplantıları ise iyilik karşısında yanlış görmek
  mümkün.
  Onun için aslında herzaman ilahi adaletin tecelli ede
  ceğini bilerek.Yalan ve iftirayı kendilerine normal bir dav
  ranış gibi görüp davrananların zaman içinde kendi yalan
  ve yanlışlarında boğuldukları,tarih sayfalarında hep yerini
  almıştır.

+ Yorum Gönder
kötülük duaları,  kötülük duası,  iyilik yapıp kötülük bulmak,  iyilik yap kötülük bul,  iyilik yaptigim insanlar bana kotuluk yapiyor,  iyiligi karsiliginda hep kotuluk bulmak ndr,  iyilik eden neden kötülük bulur