Konusunu Oylayın.: İlahiyat ile ilgili soru

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İlahiyat ile ilgili soru
 1. 10.Kasım.2010, 22:54
  1
  Misafir

  İlahiyat ile ilgili soru

 2. 10.Kasım.2010, 22:54
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir  ilahiyat 1 sınıf çıkmış sorularını istiyorum

 3. 21.Temmuz.2013, 03:47
  2
  yüzbin
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Şubat.2013
  Üye No: 100000
  Mesaj Sayısı: 252
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: ilahiyat ile ilgili soru
  AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2012-2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Sorular
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  1. Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
  A) el-Leyli
  B) en-Nehâri
  C) el-Hadari
  D) es-Seferi
  E) eş-Şitâî


  2. Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasına sebep olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yemâme savaşı
  B) Hz. Ömer’in şehid edilmesi
  C) Hz. Osman’ın şehid edilmesi
  D) Bedir savaşı
  E) Mekke'nin fethi


  3. Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi, Kur’ân’ı
  ezberlemeye sevk eden belli başlı
  sebeplerden biri değildir?
  A) Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın farz/vâcip oluşu
  B) Güçlü bir hafızaya sahip olmaları
  C) Resûlullah'ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi
  D) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına önem verilmemesi
  E) Kur’ân okuyanlara verilecek sevap ve mükâfâtın büyük olması


  4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’l-
  İzze’ye toptan indirilişinin faydalarından
  biri değildir?
  A) İnsanlar tarafından Kur'ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda yardımcı olur ve katkı sağlar.
  B) Bir kitabın bir tek sicile değil, birden fazla sicile kaydedilmesi ona verilen değeri gösterir.
  C) Kur’ân’ın her safhada titizlikle korunduğunu ortaya koyar.
  D) Allah, gökler âlemindeki varlıklara, bu Kur’ân’ı son Peygamber’e indireceğini bildirmiş, böylece onları bu muazzam olaya şahit tutmuş olmaktadır.
  E) Kur’ân’ın toplu veya parça parça indirilişi Allah’ın; Kur’ân’a, Hz. Peygamber ve onun ümmetine vermiş olduğu önemi gösterir.


  5. Kur’ân’ın bir isminin de “el-Kitâb” olması, ne anlama gelmektedir?
  A) Kur’ân’ın yazıldığı
  B) Kur'ân’ın ezberlendiği

  C) Kur'ân’ın ashap tarafından okunup uygulandığı


  D) Kur’ân’ın herkese tebliğ edildiği

  E) Kur'ân'ın dini programlarda aleni olarak okunduğu


  6. Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müşkilu’l-Kur’ân
  B) Müphemu’l-Kur’ân
  C) Emsâlu'l-Kur’ân
  D) Menâfiu’l-Kur’ân
  E) Icâzu’l-Kur’ân


  7. Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mushaflarda yazılmış
  B) Tilâvetiyle ibâdet edilen
  C) Allah’ın kelâmı
  D) Tevâtürle nakledilmiş

  E) Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren


  8. Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
  A) Vahiy
  B) Ayet
  C) Hadis
  D) Sûre
  E) Besmele


  9. Aşağıdakilerden hangi konuda âlimler arasında ihtilaf vardır?
  A) Ayetlerin tertibi

  B) Kur’ân'ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen Bakara sûresinin 282. âyeti olduğu


  C) Ayetlerin sayısı
  D) Besmelenin Kur'ân'dan bir âyet olması
  E) Kur’ân'ın sûrelere ayrılması


  10. “Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur” hadisi hangi konu için söylenmiştir?
  A) Sûre
  B) Ayet
  C) Kur'ân
  D) Besmele
  E) Vahiy


  11. Burhânî te'vîlin Islâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ibn Rüşd
  B) Gazâlî
  C) Fârâbî
  D) Ibn Sinâ
  E) Suyûtî


  12. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir
  gerekçelerinden biri değildir?
  A) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni manalar yüklemesi
  B) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması
  C) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
  D) Bazı âyetlerin muhkem olması
  E) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi


  13. Batı’da en eski Kur’ân meâli hangi tarihte basılmıştır?
  A) 1343
  B) 1453
  C) 1543
  D) 1643
  E) 1743


  14. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tefsir
  B) Te’vîl
  C) Burhânî te'vîl
  D) Muhkem
  E) Beyânî Te'vîl


  15. Aşağıdakilerden hangisi te'vilin sözlük anlamlarından biri değildir?
  A) Sebep
  B) Sonuç
  C) Rüya tabiri
  D) Tefsir
  E) Delil


  16. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
  A) Sünnet
  B) Tarih ilmi
  C) Yahudi ve Hıristiyan kültürü
  D) Şiir
  E) Kur'ân-1 Kerîm


  17. Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
  A) Abdullah b. Mes'ûd
  B) Mücâhid b. Cebr
  C) Ali b. Ebî Tâlib
  D) Ubey b. Ka'b
  E) Abdullah b. Abbas


  18. Ictihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
  A) Mevkuf haber
  B) Hükmen merfû haber
  C) Hadis
  D) Maktû hadis
  E) Icmâ


  19. "Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur" sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden hangisine aittir?
  A) Ibn Teymiyye
  B) Nesâî
  C) Taberî
  D) Buhâri
  E) Ahmed b. Hanbel


  20. Hz. Peygamber'e verilen tesrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Beyan etme
  B) Te'vil etme
  C) Açıklama
  D) Tefsir etme
  E) Hüküm koyma


  cevaplar  İLH1006

  C
  A
  D
  A
  A
  D
  C
  B
  C
  D
  A
  D
  C
  E
  E
  B
  B
  B
  E
  E  kaynak medinevep


 4. 21.Temmuz.2013, 03:47
  2
  Devamlı Üye  AÖF İlahiyat Önlisans 1.Sınıf 2012-2014 Bahar Dönemi Ara Sınav Çıkmış Sorular
  TEFSİR TARİHİ VE USULÜ

  1. Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte bulunmadığı zamanlarda inen vahiylere ne ad verilir?
  A) el-Leyli
  B) en-Nehâri
  C) el-Hadari
  D) es-Seferi
  E) eş-Şitâî


  2. Kur’ân’ın bir cilt halinde toplanmasına sebep olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yemâme savaşı
  B) Hz. Ömer’in şehid edilmesi
  C) Hz. Osman’ın şehid edilmesi
  D) Bedir savaşı
  E) Mekke'nin fethi


  3. Aşağıdakilerden hangisi sahâbeyi, Kur’ân’ı
  ezberlemeye sevk eden belli başlı
  sebeplerden biri değildir?
  A) Namazda belli bir miktarda Kur’ân okumanın farz/vâcip oluşu
  B) Güçlü bir hafızaya sahip olmaları
  C) Resûlullah'ın, Kur’ân eğitimi ve öğretimi ile bizzat ilgilenmesi
  D) Resûlullah tarafından Kur’ân’ın sadece ezberlenmesine teşvik edilmesi, yazılmasına önem verilmemesi
  E) Kur’ân okuyanlara verilecek sevap ve mükâfâtın büyük olması


  4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın Beytu’l-
  İzze’ye toptan indirilişinin faydalarından
  biri değildir?
  A) İnsanlar tarafından Kur'ân’ın doğru olarak okunup anlaşılmasına büyük oranda yardımcı olur ve katkı sağlar.
  B) Bir kitabın bir tek sicile değil, birden fazla sicile kaydedilmesi ona verilen değeri gösterir.
  C) Kur’ân’ın her safhada titizlikle korunduğunu ortaya koyar.
  D) Allah, gökler âlemindeki varlıklara, bu Kur’ân’ı son Peygamber’e indireceğini bildirmiş, böylece onları bu muazzam olaya şahit tutmuş olmaktadır.
  E) Kur’ân’ın toplu veya parça parça indirilişi Allah’ın; Kur’ân’a, Hz. Peygamber ve onun ümmetine vermiş olduğu önemi gösterir.


  5. Kur’ân’ın bir isminin de “el-Kitâb” olması, ne anlama gelmektedir?
  A) Kur’ân’ın yazıldığı
  B) Kur'ân’ın ezberlendiği

  C) Kur'ân’ın ashap tarafından okunup uygulandığı


  D) Kur’ân’ın herkese tebliğ edildiği

  E) Kur'ân'ın dini programlarda aleni olarak okunduğu


  6. Bazı sûre yahut âyetlerin şifalı olduğunu bildiren hadisleri içeren literatür için kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Müşkilu’l-Kur’ân
  B) Müphemu’l-Kur’ân
  C) Emsâlu'l-Kur’ân
  D) Menâfiu’l-Kur’ân
  E) Icâzu’l-Kur’ân


  7. Kur’ân’ın tanımının unsurlarından, “insanların, meleklerin ve cinlerin sözlerini” tanımın dışında bırakan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mushaflarda yazılmış
  B) Tilâvetiyle ibâdet edilen
  C) Allah’ın kelâmı
  D) Tevâtürle nakledilmiş

  E) Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle sona eren


  8. Kur’ân’ın herhangi bir sûresinde, bir veya birkaç kelime ya da cümleden meydana gelen ve başından ve sonundan ayrılmış olan bölümlere ne ad verilir?
  A) Vahiy
  B) Ayet
  C) Hadis
  D) Sûre
  E) Besmele


  9. Aşağıdakilerden hangi konuda âlimler arasında ihtilaf vardır?
  A) Ayetlerin tertibi

  B) Kur’ân'ın en uzun âyeti, müdâyene âyeti denilen Bakara sûresinin 282. âyeti olduğu


  C) Ayetlerin sayısı
  D) Besmelenin Kur'ân'dan bir âyet olması
  E) Kur’ân'ın sûrelere ayrılması


  10. “Allah’ın adı anılmadan başlanılan her önemli iş eksik olur” hadisi hangi konu için söylenmiştir?
  A) Sûre
  B) Ayet
  C) Kur'ân
  D) Besmele
  E) Vahiy


  11. Burhânî te'vîlin Islâm düşüncesinde en ünlü kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ibn Rüşd
  B) Gazâlî
  C) Fârâbî
  D) Ibn Sinâ
  E) Suyûtî


  12. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir
  gerekçelerinden biri değildir?
  A) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni manalar yüklemesi
  B) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması
  C) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması
  D) Bazı âyetlerin muhkem olması
  E) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi


  13. Batı’da en eski Kur’ân meâli hangi tarihte basılmıştır?
  A) 1343
  B) 1453
  C) 1543
  D) 1643
  E) 1743


  14. Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân'dan anlamlar üretmek olarak tanımlanan ve daha ziyade kelâmcılar, fakihler, müfessir ve dilciler tarafından kullanılan yorum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tefsir
  B) Te’vîl
  C) Burhânî te'vîl
  D) Muhkem
  E) Beyânî Te'vîl


  15. Aşağıdakilerden hangisi te'vilin sözlük anlamlarından biri değildir?
  A) Sebep
  B) Sonuç
  C) Rüya tabiri
  D) Tefsir
  E) Delil


  16. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvuru kaynaklarından biri değildir?
  A) Sünnet
  B) Tarih ilmi
  C) Yahudi ve Hıristiyan kültürü
  D) Şiir
  E) Kur'ân-1 Kerîm


  17. Aşağıdakilerden hangisi sahâbî müfessirlerinden biri değildir?
  A) Abdullah b. Mes'ûd
  B) Mücâhid b. Cebr
  C) Ali b. Ebî Tâlib
  D) Ubey b. Ka'b
  E) Abdullah b. Abbas


  18. Ictihâdın mümkün olmadığı alana ait sahâbî açıklamalarına ne ad verilir?
  A) Mevkuf haber
  B) Hükmen merfû haber
  C) Hadis
  D) Maktû hadis
  E) Icmâ


  19. "Megazi, melâhim ve tefsirin aslı yoktur" sözü aşağıdaki İslâm âlimlerinden hangisine aittir?
  A) Ibn Teymiyye
  B) Nesâî
  C) Taberî
  D) Buhâri
  E) Ahmed b. Hanbel


  20. Hz. Peygamber'e verilen tesrî fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Beyan etme
  B) Te'vil etme
  C) Açıklama
  D) Tefsir etme
  E) Hüküm koyma


  cevaplar  İLH1006

  C
  A
  D
  A
  A
  D
  C
  B
  C
  D
  A
  D
  C
  E
  E
  B
  B
  B
  E
  E  kaynak medinevep
+ Yorum Gönder