+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İbadetin önemi ve ibadaet nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İbadetin önemi ve ibadaet nedir


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: ibadetin önemi ve ibadaet nedir


  Reklam  Cevap: Mükemmel bir düzen içerisinden işleyen kainatta hiçbir şeyin başıboş olmadığını, her şeyin yaratılışına uygun olarak görevini yaptığını görüyoruz. Bütün varlıklar Yüce Yaratıcı tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, en mükemmel bir surette yaratılan yerdeki ve gökteki birçok varlıklar hizmetine sunulan insanın ibadet görevini en iyi şekilde yapması gerekmez mi? Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle bildirmiştir: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım” [1]. Demek ki dünyaya gelişimizin asıl gayesi Allah’ı tanımak ve O’na ibadet etmektir. İbadet Allah’a saygı ile boyun eğmek ve emirlerine itaat etmek demektir.
  İşte ibadet Allah’a, O’nun yüce zatına yaraşır bir şekilde en üstün saygının gösterilmesi ve bize verdiği sayısız nimetlerine karşı kendisine borçlu olduğumuz teşekkür görevinin yerine getirilmesidir. İnsanın böyle bir davranışta bulunması yaratılışının gereğidir. Nitekim Peygamberimiz Allah’ın büyüklüğü ve sayısız lütufları karşısında daha çok teşekkür etme gereğini duyarak geceleri bile kendisini ibadete vermiştir. Hz. Aişe diyor ki: “Peygamberimiz mübarek ayakları şişinceye kadar geceleri ibadet ederdi”. Bunun üzerine kendisine, “Ey Allah’ın Resulü geçmişte ve gelecekteki günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsunuz?” diye sorduğumda o, “Rabbime şükredici bir kul olmayayım mı?” diye cevap vermiştir [2].
  İbadet insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtaların başında gelmektedir. Hayatımızın en değerli vakitleri, ibadetle geçirdiğimiz vakitlerdir. Hakkıyla yerine getirilen ibadetler ruhumuzu yüceltir, kalbimizi kötü düşüncelerden, organlarımızı günah kirlerinden arındırır, davranışlarımızı düzelterek bizi ahlâken olgunlaştırır.
  İbadet ebedi saadet yurdu cennetin anahtarı olan imanımızı korur. İbadetsiz iman açıkta yanan mum gibi korumasız kalır ve günün birinde sönebilir. Bu sebeple ibadetlerin, imanımızın korunmasında çok önemli bir yeri vardır.


  İnsan hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşır, ümitsizliğe ve bunalıma düşebilir. Böyle durumlarda ibadetle bunalımdan kurtulur. İbadet sayesinde Allah’a yönelir, bütün umutların söndüğü anda O’nun sonsuz rahmetine iltica eder ve huzura kavuşur. İbadet inananlara Allah katında değer kazandırır. İbadet görevini yerine getirmeyenler bu nimetten mahrum kalır. Kur’ân-ı Kerîm’de bu konuda şöyle buyrulur: “Ey Muhammed de ki: İbadetiniz ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” [3]
  İbadetin insanın günlük hayatında ve ahlâkı üzerinde çok önemli bir yeri vardır. İbadet insanı topluma yaklaştırır ve toplumu sevdirir. İbadet mü’minin kalbine Allah korkusunu yerleştirir. Mü’min nerede olursa olsun –iyi veya kötü- bütün yaptıklarından bir gün hesaba çekileceğini bilir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır” [4].


  İbadet dünya ve ahiret mutluluğudur. O halde bu mutluluğa ulaşabilmek için, hem fert olarak hem de toplum ve millet olarak Allah’ın emrettiği ibadetlerimizi özenle yerine getirelim.

  _________________
  [1] Zâriyât, 51/56.
  [2] Buhârî, “Teheccüd”, 6.
  [3] Furkân, 19/77.
  [4] Enfâl, 8/2-4.


  Sait ÇOBAN
  Kaynarca Bahçelievler Camii İmam-Hatibi

 3. Misafir
  teşekkürler çok açıklayıcı oldu

 4. Fetva Meclisi
  Moderatör
  İbadet Ve Önemi Kısaca

  İnsanların yaratılış gayesi, Allah’a ibadet etmektir. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye
  yarattım” (Zâriyât, 51/56) anlamındaki ayet, bu gerçeği ifade etmektedir. “İbadet”, genel anlamı ile kulluk demektir. Kulluk, Yaratıcı Kudret’in varlığını bilip O’na inanma, O’nun istediği gibi bir hayat yaşama ve O’na itaat etme bilinç ve iradesinin
  eyleme dönüştürülmesi ile gerçekleşir.


+ Yorum Gönder
ibadetin önemi nedir