+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Zengin baba fakir olan büluğa ermiş evladı için kurban kesebilir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Zengin baba fakir olan büluğa ermiş evladı için kurban kesebilir mi?


 2. meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  --->: Zengin baba fakir olan büluğa ermiş evladı için kurban kesebilir mi?


  Reklam  Cevap: Hanefî mezhebine göre kurban vâciptir. Kurban kesmekle mükellefiyet için İmâm-ı A‘zam ve İmam Ebû Yûsuf'a (rahımehümallâh) göre akıl ve bülüğ şart değildir. O bakımdan zengin olan çocuğun veya mecnunun malından velîsinin kurban kesmesi lâzımdır. Bu çocuk veya mecnun, o kurbanın etinden yer, geri kalanı da elbise gibi aynından istifade edecekleri bir şey ile değiştirilebilir. (Ö. N. Bilmen, B. İslâm İlm. İst. 1985, s. 410)

  Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise sünnet-i müekkededir. Hanbelîler’e göre, ödeme imkânına sahip olan kimse, borç ederek de olsa, kurban parasını temin edebiliyorsa, kurban kesmeye muktedir sayılır. (el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)

  Hanefîler’e göre aile içinde bulunan fertlerden mâli vaziyeti müsait olan herkesin kendi adına kurbanını kesmesi veya kestirmesi îcap eder. Yoksa bir evden bir kişinin kurban kesmesiyle borçtan kurtulmuş olmazlar.


+ Yorum Gönder
baba evladına kurban kesebilir mi