+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Bazı Şialar İbni Kuteybe Diyneveri'nin “el-İmametu ves-Siyase” eserini kaynak göstererek sünni alimlerin de hilafetin ba Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Bazı Şialar İbni Kuteybe Diyneveri'nin “el-İmametu ves-Siyase” eserini kaynak göstererek sünni alimlerin de hilafetin ba


 2. caferi
  Devamlı Üye

  Cevap: Bazı Şialar İbni Kuteybe Diyneveri'nin “el-İmametu ves-Siyase” eserini kaynak göstererek sünn


  Reklam  Cevap: Bazı Şialar, İbni Kuteybe Diyneveri'nin “el-İmametu ves-Siyase” eserini kaynak göstererek, Sünni alimlerin de hilafetin başta Hz. Ali'nin hakkı olduğunu söylediklerini iddia ediyorlar. Bunun doğruluğu nedir?


  İbn Kuteybe’nin söz konusu kitabına bizim de ulaşma imkânımız olmadı. Bu kitapta öyle bir hususun yazıldığını düşünüyoruz. Çünkü, eğer öyle bir şey olmasaydı, bunu iddia edenler yazamazlardı. Çünkü, ulaşılabilen bir kaynakta öyle bir yazının olmaması durumunda bunu söyleyenlerin yalancı duruma düşecekleri açıktır.

  Ancak, Arap sitelerinde bu kitabın İbn Kuteybe’ye ait olmadığı, biri tarafından yazılıp ona isnat edildiği bilgisi yaygın bir şekilde yer almaktadır. Kuvvetli ihtimalle bu kitabı yazan bir Şiîdir. Bu müteassıp Şiî kimse, -Sünnî alimlerinden de bazılarının hilafet konusunda kendilerini desteklediğine bir şahit olsun diye- bu kitabı kaleme almış ve onu Ehl-i sünnet alimlerinden ünlü biri olan İbn Kuteybe’ye isnat edip, kendi görüşlerini pekiştirmeye çalışmıştır.

  Ayrıca bu kitapta bir çok tarihî hataların bulunması da bunun İbn Kuteybe’ye ait olmadığının göstergesi olduğu belirtiliyor. Bu yanlışlar bir çok örneklerle ispat ediliyor. Onlardan sadece birini zikretmek yeterli olur diye düşünüyoruz. Şöyle ki;

  Bu kitapta İbn Kuteybe (kendisiyle bizzat görüştüğü imajını veren) bir tarzda İbn Ebî Leyla’dan nakillerde bulunuyor. Oysa, İbn Ebî Leyla 148. hicrî yılında vefat etmiş, İbn Kuteybe ise, 213 yılında vefat etmiş ki, karşılaşmaları mümkün değildir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder