+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kuranı Kerimde Ki Taş Isimleri - 2 Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kuranı Kerimde Ki Taş Isimleri - 2

  Sual: ilk soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ederim,internetten araştırmam sonucu şöyle bir yazıya ulaştım;
  Seyyid Eyyûb bin Sıddîk’in yazmış olduğu “Menâkıb-ı Çihâr-ı Yâr-i Güzîn” (Dört Halîfenin Üstünlükleri) adlı kitaptan konuyla ilgili bir alıntı şu şekilde:

  “Ellidördüncü Menâkıb: Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” bir gün Fırat nehri kenârında seyr ederken boğulmuş bir kimse gördü. O meyyitin yanına varıp, bakdıkda, gördü ki, serçe parmağında Yemen taşından yüzük var. Hayret edip, meyyit yanında hâzır olan cemâ’ate süâl etdi ki, bu meyyitin vefâtına sebeb ne oldu. Allahü teâlânın emri ki, sultânımız suya gark olmuşdur. Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” buyurdular ki, Yemen taşı taşıyanın suda boğulmaması gerek idi. Bunun hikmeti nedir, diye hayret deryâsına dalıp, tefekküre vardılar. Allahü Sübhânehü ve teâlâ celle celâlühü luftundan ve ihsânından, hazret-i Alînin “radıyallahü teâlâ anh” bu ızdırâbının geçmesi ve bu elemden kurtulması için, o meyyitin parmağında olan yüzük taşına dil verip, hazret-i Alîye dedi ki: Yâ Alî! Yemen taşında buyurduğunuz o hassâ vardır. Lâkin ben Yemenî değilim. Hind diyârının bir taşıyım. Bende o hassâ yokdur. Hazret-i Alî “radıyallahü teâlâ anh” bunu işitmekle şâd olup, Allahü Sübhânehü ve teâlâ ve tekaddes hazretlerine şükrler eyledi. Hâzır olan cemâ’ate buyurdu ki, suda boğulmakdan kurtulmak hâssası Allahü teâlânın inâyeti ile Yemenî taşa mahsûsdur. Başka taşlarda yokdur. O zemândan beri Yemenî taş i’tibâr bulup, parmakda yüzük kılındı. Bu hikâye bir arabî menâkıbdan nakl olundu.”

  sizinde belirttiğiniz akik taşı geçiyor burada da ,kimi zaman değişik renkte taşlı yüzük takan yaşlıları görüyorum acaba bilinçlimidir yoksa szin bir önceki sorumda belirttiğiniz hadise istinaden mi kullanıyolar bilmiyorum,
  ve ayrıca bu durumda sizin belirttiğiniz akik-habeşi taş yüzük takmak sünnet mi oluyor,
  Şüpehesiz ki Efendimiz hiç bir şeyi sebepsiz yapmadı, ayrıca hiçbir şey de sebepzis yaratılamdı,
  taşlarla ilgili genelde uzakdoğu inanışlarından gelen bilgiler var ben Dinizmizden bir iz arıyorum,
  Teşekkürler ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Kuranı Kerimde Ki Taş Isimleri - 2


  Reklam  Cevap:
  sizinde belirttiğiniz akik taşı geçiyor burada da ,kimi zaman değişik renkte taşlı yüzük takan yaşlıları görüyorum acaba bilinçlimidir yoksa szin bir önceki sorumda belirttiğiniz hadise istinaden mi kullanıyolar bilmiyorum,
  ve ayrıca bu durumda sizin belirttiğiniz akik-habeşi taş yüzük takmak sünnet mi oluyor,
  Şüpehesiz ki Efendimiz hiç bir şeyi sebepsiz yapmadı, ayrıca hiçbir şey de sebepzis yaratılamdı,
  ben Dinizmizden bir iz arıyorum,
  ben Dinizmizden bir iz arıyorum,
  Buyur kardeş sana aradığın iz Müslim ve İmam Nevevi den, için rahat etsin sağlam kaynaklar...
  Daha önceki sorunda da gösterilmişti bu izler sana..

  Hz. Enes’in bildirdiğine göre, "Hz. Peygamber (a.s.m)’in gümüşten yüzüğü vardı ve taşı Habeş taşı idi." (Müslim, Libas, 61). Alimler, bu taşın akik olduğunu söylemişlerdir. Bunun madeni Habeşistan’da olduğundan öyle ifade edilmiştir.(bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

  Bazı rivayetlerde açıkça akikten söz edilmiş ve “yüzüğün taşı akik idi” ifadesine yer verilmiştir. (bk. a.g.e.).

  İster erkek yüzüğü, isterse kadın yüzüğü olsun üzerine akik, zümrüt, yakut ve zeberced gibi kıymetli taşlardan birini koydurmakta bir sakınca yoktur. Resûlullah (sav) Efendimiz'in parmağındaki yüzükte Habeşistan'dan gelme bir taş bulunduğu ifade edilmektedir. Şu kadar bir fark var ki, erkeklerin yüzüğüne birden fazla taş koydurulmasında kerahet olduğu ifade edilmektedir.(el-Hâvî lil-Fetâvî, 1/115-116; Fetâvâ-i Hindiye, 5/335)

+ Yorum Gönder
kuranda adı geçen taşlar,  kuranda geçen taşlar,  kuranda geçen değerli taşlar,  kuranda adı geçen üç taş,  kuranda gecen taslar,  kuranda adı geçen 3 taş,  kuranda adı geçen 3 değerli taş