+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Yabancı dil bilen Sahabeler... Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Yabancı dil bilen Sahabeler...

  Sual: sahabe-i kiramın bazılarının yabancı dil bildiklerini biliyoruz. bunların hepsinin kim oldukları ve bu dilleri nasıl öğrendiklerine nasıl ulaşabilirim? Kaynak ismi verebilirseniz çok memnun olurum. ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Yabancı dil bilen Sahabeler...


  Reklam  Cevap: Abdullah İbn Amr İbnü'l-as (r.a) (615-684/85)

  Abdullah, okuma yazması olan nadir insanlardan biri idi. Süryanice’yi bildiği için Tevrat’ı okuyup inceledi. Peygamber Efendimizin (asm) yanına gittikten sonra bizzat kendisinden duyduğu ve ezberlediği hadisleri unutmamak için yazmak istedi. Ancak, Kur’an ayetleriyle karışır endişesiyle önce yazmasına izin verilmedi. Kur’an-ı Kerim tamamlandıktan sonra, hadisleri yazmasına izin verildi.

  Zeyd Bin Sabit(r.a)
  Peygamberimiz Medine'ye teşrif buyurduktan sonra başta civardaki Yahudilerden olmak üzere çeşitli milletlerden heyetler ve mektuplar geliyordu. Bu heyetlerin konuştuğunu anlamak, gelen mektuplara aynı dilden cevap vermek üzere vahiy kâtibi Zeyd bin Sâbit'e (r.a.) İbranice ve Süryaniceyi öğrenmesini tavsiye etmişti. Bu hususta Tlrmizî, Ebû Dâvud ve Müsned gibi hadis kitaplarında ve siyer kaynaklarında hadisler bulunmaktadır.


  İhtiyaç olduğu için Zeyd bin Sabit Süryanice de öğrenmişti. Bir gün Peygamberimize Süryanice bir mektup gelmişti. Resulullah (a.s.m.) Zeyd bin Sâbit'e, "Bana Süryanice yazılar geliyor. Sen Süryani lisanını güzelce yazabilir misin?" buyurdu. Zeyd, "Hayır, bilmiyorum" deyince, Peygamberimiz, "Öyleyse, bu dili öğrenmeye çalış" emrini verdi. Hz. Zeyd Süryaniceyi 17 gün içinde öğrendi. Bu kadar kısa sürede öğrenmesi Peygamberimizin bir mucizesidir.

  1. Müsned , 5: 136
  2. Tirmizî, İstizan: 22; Ebû Dâvud, İlim: 2.

  Selman-ı Farisi:de zaten Farisi olduğundan dolayı Farsça bildiği biliniyor..

+ Yorum Gönder