+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Hz osman mushafı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Hz osman mushafı


  Reklam  Cevap:


  Allah Rasûlünün (s.a.v) emri ile vahiy katipleri Kur'an'ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler kürek kemikleri ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazmakta idiler. Yazılan bu âyetler vahiy henüz tamamlanmadığı için tek bir mushafta toplanmamıştı. Bu dönem içersinde Ashab ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (s.a.v) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorlardı.

  2- Kur'an'ın Hz. Ebu Bekr (r.a) döneminde yazılışı:

  Zeyd b. Sabit (r.a) Hz. Ebu Bekr (r.a)'in emri ve Hz. Ömer (r.a)'in uygun bulmasıyla Kur'an âyetlerini biraraya toplamıştır. Zeyd İbn Sabit Kur'an'ı toplarken vahiy katiplerinin yazdıklarını dikkate almış ve âyetleri ilk defa bir mushafta toplamıştır.

  3- Kur'an'ın Hz. Osman (r.a) döneminde yazılışı:  ilk Mushaf Kur'an'ın okunşundaki tartışmalara son vermek amacıyla farklı kıraatleri yansıtacak şekilde Hz. Ebu Bekr'in topladığı ve Hz Ömer'in kızı Hafsa'nın koruduğu nüshaya bağlı kalınarak yazıldı. Bununla ilgili olarak Hz. Osman Zeyd b. Sâbit (r.a) Abdullah b. ez-Zübeyr (r.a) Sad b. el-Âs (r.a) ve Abdurrahman b. el-Haris b. Hişam (r.a)'ı görevlendirdi. Bu Mushaf üzerinde noktalama işaretleri ve harekeleri bulunmamaktaydı. Hz. Osman (r.a) yazılan Kur'an'ın bir nüshasını saklamış diğer nüshaları ise çeşitli İslam şehirlerine göndermiştir.

  3-Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması üç merhalede tamamlanmıştır.
  Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde Muaviye Ebu'l-Esved'i görevlendirmiş O da Kur'an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur'an'daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf'u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur'a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde Fetha Damme Kesre ve Sükûn konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî'nin yolu izlenmiştir.

 3. azra
  Devamlı Üye
  hz osman mushafı resmi gerçek mi maşallah ne kadar kalın olmuş el yazması olduğu içindir

+ Yorum Gönder
hz osman,  hz.osman,  hz osman mushafı hakkında bilgi,  hz osman mushafı,  hz. osman,  hz osman dönemi,  hz osmanın mushafı