Konusunu Oylayın.: Erkek Evli Olduğu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi

5 üzerinden 4.53 | Toplam: 15 kişi oyladı.

Erkek Evli Olduğu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi
 1. 20.Ekim.2010, 09:09
  1
  Misafir

  Erkek Evli Olduğu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi


  Erkek Evli Olduğu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi Mumsema Kadın Dul Erkekse Evli Aralarında Bag Kurmak Için Nikah Kıyması Lazım Erkek Evli Oldugu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi


 2. 20.Ekim.2010, 09:09
  1
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
 3. 20.Ekim.2010, 10:07
  2
  aziz83
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 29.Ağustos.2010
  Üye No: 78582
  Mesaj Sayısı: 825
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  --->: Erkek Evli Oldugu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi
  Bir müslüman erkek evli olduğu hanımından gizli başka bir bayana gizli nikah kıyabilirmi nikah kıyacağı bayan erkeğin evli olduğunu bilmesi ve bunu isteyerek kabul etmesi halinde
  Erkeğin evlenmek istediği zaman hanımına haber vermesi veya ondan izin alması nikahın geçerliliği açısından şart değildir Ama aile huzurunun temini için böyle bir niyeti olan erkeğin hanımına haber vermesi ve bu işi gizli yapmaması tavsiye edilir

  Birden fazla evlenmeyi düşünen erkek, eşler arasında davranış, geceleme, adalet, giyim, ihtiyaçları giderme ve diğer konularda aralarında hiç bir fark gözetmeyeceği konusunda kesin kararlı ise ve ikinci bir evliliğe ihtiyaç hissediyorsa evlenmesi caizdir Yoksa caiz değildir Eğer bu şartlara riayet etmezse haram işlemiş ve kul hakkına tecavüz etmiş olur
  Allah Kuran-ı Kerimde birden fazla evliliğe müsaade etmiştir Ancak adaletli olunamayacak durumlarda tek evliliğin yapılmasını istemiştir Bu nedenle zorunlu olmadıkça birden fazla evliliğin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz Çünkü birden fazla evlilik durumunda eşit davranmanın nerdeyse imkansız olduğunu en azından çok zor olduğunu ve her erkeğin işi olmadığını görmekteyiz
  Bununla beraber ikinci bir evliliğin zorunlu olduğunu düşünen birisinin de şahitler yanında nikah kıyabileceğini ve akrabalarına haber vermesinin farz olmadığını ifade edelim
  Çok eşlilik İslam'ın getirdiği bir sistem değildir İslam öncesi dünyada yaygın olan ve sınır tanımayan bir şekildeydi Kadının zaten hiçbir konuda fikir beyan etmesi bile mümkün değildi İslam dini böyle bir ortamda ortaya çıktı ve bu çok eşliliği 20-30'dan dörde indirdi Buna da çeşitli şartlar getirdi Bu konuda eşler arasında adaletin yapılması gibi ağır şartlar getirdi Aksi takdirde bir hanımla evlenmenin daha sağlıklı olacağını tavsiye etti
  İslam dininin çok evliliğe ruhsat vermesinin önemli hikmetleri vardır Toplumlarda azımsanmayacak derecede var olan hastalık, iki cins arasındaki nüfus orantısızlığı gibi faktörler bu hikmetlerden bir kaçıdır Örneğin, Batı medeniyetinde, hanımı felç de geçirse, deli de olsa, bir erkek ikinci bir hanımla evlenemez Bu sebeple de gayr-ı meşru yolların kapısını açmak zorunda kalmıştır Genellikle erkekler savaşa katılırlar Bu savaşlarda erkeklerin ölmesi ve –özellikle ahir zamanda, bir hikmete binaen doğumlarda kız çocukların sayısının daha fazla olması, kadınların ister istemez bekâr kalmasına sebep olmaktadır İşte, gerek ağır ve müzmin hastalıklar sebebiyle olsun, ister kızların sayıca daha fazla olmasından dolayı olsun, bazen çok evlilik zorunlu hale gelebilir Aksi takdirde, aile yuvası bir yandan erkek için cehenneme dönerken, diğer yandan birçok kadın, bu kutsal evlilik hakkından mahrum kalır Bu ise, toplusal barışı zedelediği gibi, ahlâkı da deforme eder
  İşte İslam'ın çok evlilikle ilgili verdiği ruhsat bu yaraları tedavi etmeye yöneliktir
  Bu asırda, mümkün oldukça, fertlerin tek evlilikle yetinmeleri daha uygundur Onları zulümden, mutsuzluktan, hukukî yönden illegal-eş ve çocuklarının haklarını zayi etmekten korur Çok evlilik söz konusu olduğu takdirde, formel hukuk açısından eski eşinden izin alması gerekmiyorsa da, ailede saygı ve sevginin devamı adına böyle bir izin ve rızanın alınması daha uygun düşer
  ÇOK EVLİLİK
  Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi
  Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi
  Çin Hukuku: Kocanın serveti müsait olursa, ikinci derecede zevceler alabilirdi Şu kadarki, bu kadından doğacak çocuklar, birinci ve asıl zevcenin çocukları sayılırdı
  Eski Brehmenler: Vichnou kitabına göre, erkekler bulundukları sınıflara göre bir, iki, üç veya daha fazla kadınla evlenebilirdi Apastamba kitabında ise, bu konuda tahdit vardı, kadın vazifelerini hakkıyla yerine getirebiliyor ve erkek çocuğuda oluyorsa, koca ikinci bir kadınla evlenemezdi Manu düsturlarında, bir adam, ilk zevcesini kendi toplumsal seviyesinde seçmesi lazımdı, ikinci zevcesini, daha alt tabakalardan alabilirdi
  Eski İran : Çok evlilik kabul edilmişti
  Roma Hukuku : Odalık almak, kanuni nikah olmaksızın yaşamak vardı
  Kitab-ı Mukaddes : Eski Ahid'de Davud as bir çok kadınla evlendiği zikredilir Eski Ahid'de çok evlilikten bahseden başka yerler de vardır Müsevilite de çok evlilik vardı
  Yeni Ahid'de (İncil), birden fazla kadınla evlenmeyi yasak eden bir madde yoktur Ancak tek zevce ile yetinbmenin iyi olacağına dair tavsiyeler vardır
  Birden fazla evlenme, Hristiyanlık aleminde XVI asra kadar normaldi
  İslam'dan Önceki Arabistan: Çok evlilik konusunda hiç bir tahdit ve sınır yoktu Erkek istediği kadart kadınla evlenebildiği gibi, aralarında zevce değişimi bile olurdu
  İSLAM'DA ÇOK EVLİLİK
  Cenab-ı Hak buyuruyor: "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır" (Nisa Suresi / 3)
  Ayette açıkça görülmektedir ki, birden fazla 2,3 nihayet 4 kadınla evlenme; mutlaka yapılması gerekli farz ve vacib kabilinden bir emir değil, bir müsaadedir Ancak bu izin, kadınlar arasında tam bir adalet yapmaya bağlanmış, Bir tek zevce ile yetinmenin, adalete en yakın ve en doğru yol olduğu belirtilmiş; adaleti yerine getiremeyeceğinden korkanın, tek kadınla yetinmesi emredilmiştir
  ÇOK EVLILILIK KONUSUNDA ISLAM PRENSIPLERI
  1) Adetin sınırlandırılması : Cahiliye devrindeki erkeğin hudutsuz evliliğine sınır getirilmiş Bu ayetin nuzulünden sonra Resulullah'ın emriyle 4'den fazla hanımı olanlar, fazlalarını boşadılar
  2) Eşler arasında adaletin gözetilmesi : Zevceler arasında adalet, yedirme, içirme, giydirme, barındırma, kocalık muamelesi, sevgide gösterilecektir Yalnız şu varki, insanın sevgi hususunda tam bir eşitlik gösterebilmesi, imkansız denecek kadar zordur Kadının çeşitli fiziksel ve ruhsal özellikleri sevginin derecesindeki farklılıkları meydana getirecektir Erkek ne kadar eşitlik konusunda çaba harcasa da bunu başarması imkansız derecesindedir
  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir" (Nisa Suresi / 129)
  Bu ayet-i kerimeyle Cenab-ı Hak erkekleri kadınlarına sevgi ve muhabbet hususunda mutlak bir eşitlik göstermekten afvetmiş Sadece erkeğin bir tarafa bütün bütün meyledip ötekinden yüz çevirmesini yasaklamış, elinden geldiği kadar eşit davranmaya çalışmasını emretmiştir
  Bir hadis-i şerifte bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: "İki zevcesi olup da birine tamamen meyledip diğerini ihmal eden kimse, kıyamet gününde, bir yanı felçli olarak gelir" (İbn-i Mace, Nikah, 47; Mişkâtü’l-mesabih, 2/196)
  Kadın yaratılışı itibariyle erkeğini normal şartlar altında ikinci bir kadınla paylaşmaya razı olmadığı gibi, hiçbir kadın da mecbur kalmadan evli bir erkekle hayatını birleştirmek istenmez
  Çok evliliğin hak olduğuna inanmak imanın gereğidir Ancak, buna inanmak kadının, kocasının kendi üzerine evlenmesini onaylayarak rıza göstermesi, tasvip etmesi zorunluluğunu getirmez
  Hiçbir mümin babadan da kızı üzerine damadının ikincisi, üçüncüsü veya dördüncü kadını almasını olgunlukla beklenemez Kadının kıskançlık fıtratı ve babalık şefkati buna engeldir Nitekim:
  Peygamberimizin kızı HzFatıma, kocası HzAli'nin ikinci bir kadınla evlenmek istemesine karşı çıkmıştır Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen HzFatıma'nın, kocasının ikinci evliliğine karşı çıkması caiz olmasaydı Allah Resulü onu ikaz eder, kocasının arzusuna boyun eğmesini emrederdi Halbuki durum öyle olmamış, bilakis kızının üzüldüğünü gören Allah Resulü, damadı HzAli'nin bu arzusundan vazgeçmesini istemiş, eğer vazgeçmezse ancak Fatıma'yı boşadıktan sonra evlenebileceğini bildirmiştir HzAli'nin Fatıma'nın üzerine evlenip onu üzmesine razı olmamıştır
  Allah resulünün bu davranışında, müslüman kız ve babalarının damadın ikinci evliliğine karşı çıkabilecekleri hususunda ruhsat vardır denilebilir
  Sözün özü: İslam çok evliliği ne emir ne de tavsiye etmiştir Sadece bazı zaruri hallerde müsaade etmiştir Zaten yukarıdaki olayı naklettikten sonra diyecek bir şey olmasa gerek
  Kaynak: Bu yazının hazırlanmasında büyük ölçüde, Sayın Mehmet Dikmen tarafından kaleme alınan "İslamda Kadın Hakları" eserden ve Merhum Elmalı'nın Tefsirinden yararlanılmıştır
  Selam ve dua ile

  Sorularla İslamiyet Editör


 4. 20.Ekim.2010, 10:07
  2
  aziz83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Bir müslüman erkek evli olduğu hanımından gizli başka bir bayana gizli nikah kıyabilirmi nikah kıyacağı bayan erkeğin evli olduğunu bilmesi ve bunu isteyerek kabul etmesi halinde
  Erkeğin evlenmek istediği zaman hanımına haber vermesi veya ondan izin alması nikahın geçerliliği açısından şart değildir Ama aile huzurunun temini için böyle bir niyeti olan erkeğin hanımına haber vermesi ve bu işi gizli yapmaması tavsiye edilir

  Birden fazla evlenmeyi düşünen erkek, eşler arasında davranış, geceleme, adalet, giyim, ihtiyaçları giderme ve diğer konularda aralarında hiç bir fark gözetmeyeceği konusunda kesin kararlı ise ve ikinci bir evliliğe ihtiyaç hissediyorsa evlenmesi caizdir Yoksa caiz değildir Eğer bu şartlara riayet etmezse haram işlemiş ve kul hakkına tecavüz etmiş olur
  Allah Kuran-ı Kerimde birden fazla evliliğe müsaade etmiştir Ancak adaletli olunamayacak durumlarda tek evliliğin yapılmasını istemiştir Bu nedenle zorunlu olmadıkça birden fazla evliliğin doğru olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz Çünkü birden fazla evlilik durumunda eşit davranmanın nerdeyse imkansız olduğunu en azından çok zor olduğunu ve her erkeğin işi olmadığını görmekteyiz
  Bununla beraber ikinci bir evliliğin zorunlu olduğunu düşünen birisinin de şahitler yanında nikah kıyabileceğini ve akrabalarına haber vermesinin farz olmadığını ifade edelim
  Çok eşlilik İslam'ın getirdiği bir sistem değildir İslam öncesi dünyada yaygın olan ve sınır tanımayan bir şekildeydi Kadının zaten hiçbir konuda fikir beyan etmesi bile mümkün değildi İslam dini böyle bir ortamda ortaya çıktı ve bu çok eşliliği 20-30'dan dörde indirdi Buna da çeşitli şartlar getirdi Bu konuda eşler arasında adaletin yapılması gibi ağır şartlar getirdi Aksi takdirde bir hanımla evlenmenin daha sağlıklı olacağını tavsiye etti
  İslam dininin çok evliliğe ruhsat vermesinin önemli hikmetleri vardır Toplumlarda azımsanmayacak derecede var olan hastalık, iki cins arasındaki nüfus orantısızlığı gibi faktörler bu hikmetlerden bir kaçıdır Örneğin, Batı medeniyetinde, hanımı felç de geçirse, deli de olsa, bir erkek ikinci bir hanımla evlenemez Bu sebeple de gayr-ı meşru yolların kapısını açmak zorunda kalmıştır Genellikle erkekler savaşa katılırlar Bu savaşlarda erkeklerin ölmesi ve –özellikle ahir zamanda, bir hikmete binaen doğumlarda kız çocukların sayısının daha fazla olması, kadınların ister istemez bekâr kalmasına sebep olmaktadır İşte, gerek ağır ve müzmin hastalıklar sebebiyle olsun, ister kızların sayıca daha fazla olmasından dolayı olsun, bazen çok evlilik zorunlu hale gelebilir Aksi takdirde, aile yuvası bir yandan erkek için cehenneme dönerken, diğer yandan birçok kadın, bu kutsal evlilik hakkından mahrum kalır Bu ise, toplusal barışı zedelediği gibi, ahlâkı da deforme eder
  İşte İslam'ın çok evlilikle ilgili verdiği ruhsat bu yaraları tedavi etmeye yöneliktir
  Bu asırda, mümkün oldukça, fertlerin tek evlilikle yetinmeleri daha uygundur Onları zulümden, mutsuzluktan, hukukî yönden illegal-eş ve çocuklarının haklarını zayi etmekten korur Çok evlilik söz konusu olduğu takdirde, formel hukuk açısından eski eşinden izin alması gerekmiyorsa da, ailede saygı ve sevginin devamı adına böyle bir izin ve rızanın alınması daha uygun düşer
  ÇOK EVLİLİK
  Eski Mısır Hukuku: Koca bazı şartlar altında birden fazla kadınla evlenebilirdi
  Babil Hukuku: Hamurabi kanunlarına göre, zevce çocuk doğurmazsa veya ağır bir hastalığa tutulursa, koca odalık alabilirdi
  Çin Hukuku: Kocanın serveti müsait olursa, ikinci derecede zevceler alabilirdi Şu kadarki, bu kadından doğacak çocuklar, birinci ve asıl zevcenin çocukları sayılırdı
  Eski Brehmenler: Vichnou kitabına göre, erkekler bulundukları sınıflara göre bir, iki, üç veya daha fazla kadınla evlenebilirdi Apastamba kitabında ise, bu konuda tahdit vardı, kadın vazifelerini hakkıyla yerine getirebiliyor ve erkek çocuğuda oluyorsa, koca ikinci bir kadınla evlenemezdi Manu düsturlarında, bir adam, ilk zevcesini kendi toplumsal seviyesinde seçmesi lazımdı, ikinci zevcesini, daha alt tabakalardan alabilirdi
  Eski İran : Çok evlilik kabul edilmişti
  Roma Hukuku : Odalık almak, kanuni nikah olmaksızın yaşamak vardı
  Kitab-ı Mukaddes : Eski Ahid'de Davud as bir çok kadınla evlendiği zikredilir Eski Ahid'de çok evlilikten bahseden başka yerler de vardır Müsevilite de çok evlilik vardı
  Yeni Ahid'de (İncil), birden fazla kadınla evlenmeyi yasak eden bir madde yoktur Ancak tek zevce ile yetinbmenin iyi olacağına dair tavsiyeler vardır
  Birden fazla evlenme, Hristiyanlık aleminde XVI asra kadar normaldi
  İslam'dan Önceki Arabistan: Çok evlilik konusunda hiç bir tahdit ve sınır yoktu Erkek istediği kadart kadınla evlenebildiği gibi, aralarında zevce değişimi bile olurdu
  İSLAM'DA ÇOK EVLİLİK
  Cenab-ı Hak buyuruyor: "Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır" (Nisa Suresi / 3)
  Ayette açıkça görülmektedir ki, birden fazla 2,3 nihayet 4 kadınla evlenme; mutlaka yapılması gerekli farz ve vacib kabilinden bir emir değil, bir müsaadedir Ancak bu izin, kadınlar arasında tam bir adalet yapmaya bağlanmış, Bir tek zevce ile yetinmenin, adalete en yakın ve en doğru yol olduğu belirtilmiş; adaleti yerine getiremeyeceğinden korkanın, tek kadınla yetinmesi emredilmiştir
  ÇOK EVLILILIK KONUSUNDA ISLAM PRENSIPLERI
  1) Adetin sınırlandırılması : Cahiliye devrindeki erkeğin hudutsuz evliliğine sınır getirilmiş Bu ayetin nuzulünden sonra Resulullah'ın emriyle 4'den fazla hanımı olanlar, fazlalarını boşadılar
  2) Eşler arasında adaletin gözetilmesi : Zevceler arasında adalet, yedirme, içirme, giydirme, barındırma, kocalık muamelesi, sevgide gösterilecektir Yalnız şu varki, insanın sevgi hususunda tam bir eşitlik gösterebilmesi, imkansız denecek kadar zordur Kadının çeşitli fiziksel ve ruhsal özellikleri sevginin derecesindeki farklılıkları meydana getirecektir Erkek ne kadar eşitlik konusunda çaba harcasa da bunu başarması imkansız derecesindedir
  Cenab-ı Hak buyuruyor:
  "Üzerine düşüp uğraşsanız da kadınlar arasında âdil davranmaya güç yetiremezsiniz; bâri birisine tamamen kapılıp da diğerini askıya alınmış gibi bırakmayın Eğer arayı düzeltir, günahtan sakınırsanız Allah şüphesiz çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir" (Nisa Suresi / 129)
  Bu ayet-i kerimeyle Cenab-ı Hak erkekleri kadınlarına sevgi ve muhabbet hususunda mutlak bir eşitlik göstermekten afvetmiş Sadece erkeğin bir tarafa bütün bütün meyledip ötekinden yüz çevirmesini yasaklamış, elinden geldiği kadar eşit davranmaya çalışmasını emretmiştir
  Bir hadis-i şerifte bu hususla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: "İki zevcesi olup da birine tamamen meyledip diğerini ihmal eden kimse, kıyamet gününde, bir yanı felçli olarak gelir" (İbn-i Mace, Nikah, 47; Mişkâtü’l-mesabih, 2/196)
  Kadın yaratılışı itibariyle erkeğini normal şartlar altında ikinci bir kadınla paylaşmaya razı olmadığı gibi, hiçbir kadın da mecbur kalmadan evli bir erkekle hayatını birleştirmek istenmez
  Çok evliliğin hak olduğuna inanmak imanın gereğidir Ancak, buna inanmak kadının, kocasının kendi üzerine evlenmesini onaylayarak rıza göstermesi, tasvip etmesi zorunluluğunu getirmez
  Hiçbir mümin babadan da kızı üzerine damadının ikincisi, üçüncüsü veya dördüncü kadını almasını olgunlukla beklenemez Kadının kıskançlık fıtratı ve babalık şefkati buna engeldir Nitekim:
  Peygamberimizin kızı HzFatıma, kocası HzAli'nin ikinci bir kadınla evlenmek istemesine karşı çıkmıştır Peygamberimizin terbiyesinde büyüyen HzFatıma'nın, kocasının ikinci evliliğine karşı çıkması caiz olmasaydı Allah Resulü onu ikaz eder, kocasının arzusuna boyun eğmesini emrederdi Halbuki durum öyle olmamış, bilakis kızının üzüldüğünü gören Allah Resulü, damadı HzAli'nin bu arzusundan vazgeçmesini istemiş, eğer vazgeçmezse ancak Fatıma'yı boşadıktan sonra evlenebileceğini bildirmiştir HzAli'nin Fatıma'nın üzerine evlenip onu üzmesine razı olmamıştır
  Allah resulünün bu davranışında, müslüman kız ve babalarının damadın ikinci evliliğine karşı çıkabilecekleri hususunda ruhsat vardır denilebilir
  Sözün özü: İslam çok evliliği ne emir ne de tavsiye etmiştir Sadece bazı zaruri hallerde müsaade etmiştir Zaten yukarıdaki olayı naklettikten sonra diyecek bir şey olmasa gerek
  Kaynak: Bu yazının hazırlanmasında büyük ölçüde, Sayın Mehmet Dikmen tarafından kaleme alınan "İslamda Kadın Hakları" eserden ve Merhum Elmalı'nın Tefsirinden yararlanılmıştır
  Selam ve dua ile

  Sorularla İslamiyet Editör


 5. 26.Temmuz.2013, 20:34
  3
  Misafir

  Cevap: --->: Erkek Evli Oldugu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi

  Bu kadar saçma insan hakjlarına aykırı fikirleri burada yayınlamanızı kınıyorum.Neyimi bir erkeğin karısını umursamadan başka bi kadına dini nikah kıymasını. siz ancak cahilleri kandırabilirsiniz.


 6. 26.Temmuz.2013, 20:34
  3
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu kadar saçma insan hakjlarına aykırı fikirleri burada yayınlamanızı kınıyorum.Neyimi bir erkeğin karısını umursamadan başka bi kadına dini nikah kıymasını. siz ancak cahilleri kandırabilirsiniz.


 7. 01.Şubat.2015, 03:47
  4
  Misafir

  Cevap: Erkek Evli Oldugu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi

  Ben evli 40 yaşında maddi durumu iyi ve cinselliģe düskün bir adamım eşimin aybaşısı çok uzun sürmesi hasebiyle eşiminde rızasıyla bir başka bayanla imam nikahı kıyabilirmiyim(tabiki adil ve hakkaniyetli olmak kaydı ile) lütfen cevap yazın


 8. 01.Şubat.2015, 03:47
  4
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ben evli 40 yaşında maddi durumu iyi ve cinselliģe düskün bir adamım eşimin aybaşısı çok uzun sürmesi hasebiyle eşiminde rızasıyla bir başka bayanla imam nikahı kıyabilirmiyim(tabiki adil ve hakkaniyetli olmak kaydı ile) lütfen cevap yazın


 9. 07.Nisan.2016, 15:39
  5
  Misafir

  Cevap: Erkek Evli Oldugu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi

  Bu konu bu ara çevremde tartışıldı .Evlenebilir diyenler Hz.Ali den daha iyi biliyor islamın uygulamasını herhalde(((( Hz. Ali karısına evlenmek istediğini söylemiş.Karısı ve karısının babası olmaz deyince evlenmemiş.Daha başka ne yol arıyorsunuz ? Siz daha iyisini biliyorum diyorsanız Allah sizi ıslah etsin...


 10. 07.Nisan.2016, 15:39
  5
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bu konu bu ara çevremde tartışıldı .Evlenebilir diyenler Hz.Ali den daha iyi biliyor islamın uygulamasını herhalde(((( Hz. Ali karısına evlenmek istediğini söylemiş.Karısı ve karısının babası olmaz deyince evlenmemiş.Daha başka ne yol arıyorsunuz ? Siz daha iyisini biliyorum diyorsanız Allah sizi ıslah etsin...


 11. 14.Ağustos.2016, 23:03
  6
  Misafir

  Yorum: Erkek Evli Olduğu Karısından Gizli Nikah Kıyabilirmi

  yukarıda söylendiği gibi tabiki hakkaniyetli davranmak kaydı ile nikah kiyabilir yani evlenebilirsiniz


 12. 14.Ağustos.2016, 23:03
  6
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  yukarıda söylendiği gibi tabiki hakkaniyetli davranmak kaydı ile nikah kiyabilir yani evlenebilirsiniz

+ Yorum Gönder