+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Abdest alırken burnuma su kaçtı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Abdest alırken burnuma su kaçtı?


 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  --->: Abdest alırken burnuma su kaçtı?


  Reklam  Cevap: Oruçlu olan kimsenin, abdest esnasında ağzına su verirken boğazına su kaçsa; oruçlu olduğunu hatırlamadan ağzına su almışsa ittifakla orucu bozulmaz. Oruçlu olduğunu hatırladığı takdirde ağzına su verirse Hanefi mezhebine göre orucu bozulur.Bilahare bir gün kaza etmek zorundadır.
  Şafii mezhebine göre ise oruçlu olduğunu bildiği halde mübalağa yapmadan ağzına su almış ve boğazına kaçmışsa orucu bozulmaz. Amma mübalağa etmiş ise orucu bozulur. Yalnız abdest ve gusül gibi mecburi olan şeylerden başka bir maksat için ağzına su verirse mutlaka orucu bozulur.

  İslam Fkıh Ans.


+ Yorum Gönder