+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tefriciye nedir? Okumasının hükmü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tefriciye nedir? Okumasının hükmü nedir?


 2. Berât1
  ÖZLENEN GÜN GELECEKTİR

  --->: Tefriciye nedir? Okumasının hükmü nedir?


  Reklam  Cevap: Salat-ı tefriciyye duası şudur:

  "Allahumme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallu bihi'l-ukadu ve tenfericu bihi'l-kurebu ve tukda bihi'l-havaicu ve tunalu bihirregaibu ve husnu'l-havatimi ve yusteka'l-gamamu bivechi-hi'l-keriymi ve ala alihi ve sahbihi fiy kulli lemhatin ve nefesin biadedi kulli ma'lumin lek."

  Manası şudur:

  "Kendisiyle düğümlerin çözüldüğü, sıkıntıların açılıp zâil olduğu, ihtiyaçların yerine getirildiği, arzu, istek ve güzel neticelere ulaşıldığı, kerim yüzü suyu hürmetine yağmur istendiği Efendimiz Muhammed'e, Onun âl ve ashabına her göz açıp kapama, her nefes alıp verme, Sana malum her şey sayısınca kâmil salât ve eksiksiz selâm et Allah’ım."

  İmamı Kurtubî Hazretleri bu dua hakkında şöyle demiştir:
  "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için, "Salât-ı Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir ."

  Daha birçok ulema kitaplarında bu dua üzerinde önemle durmuşlardır.
  Bu dua şöyle okunur:

  Başlamadan evvel samimi bir şekilde bir tespih miktarı istiğfar edilmelidir. Abdestli olunması şart değilse de edep için daha uygundur. Ayrıca yüzün kıbleye dönük olması, zihnin meşgul olmaması için gözlerin kapatılması daha doğrudur.
  Sonra ne niyetle okunuyor ise, kalben ona niyet edilir. Euzu besleme çekilerek dua okunmaya başlanır.
  Belli sayılara riayet ederek duaların okunması kişileri disipline etmek içindir. Ayrıca nasıl bir kapının kilidi, kasanın şifresi varsa bu mükemmel sonuca ulaşabilmek için sözü edilen sayıların kilit, şifre vazifesi göreceği ümit edilmektedir. Unutmayalım ki namazlarda tesbihatımızı belli sayılarla yapmaktayız.

  Bu duaların bir defada okunması şart değildir. Gücü yetmeyen bir kimse başka kimselere de okutturabilir.

+ Yorum Gönder
tefriciye nedir,  tefriciye ne demek,  tefriciye duası nedir,  salati tefriciye nedir,  tefrıcıye nedır,  salat ı tefriciye nedir,  salatı tefriciye nedir