+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şafiilik mezhebinin özellikleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şafiilik mezhebinin özellikleri


 2. mumsema
  Administrator

  Cevap: Şafiilik mezhebinin özellikleri


  Reklam  Cevap: Kısaca Şafii Mezhebinin özellikleri

  Dört büyük fıkıh mezhebinden biri olan Şafiî Mezhebi, büyük fakih Ebû Abdullah Muhammed ibn İdrîs eş-Şâfiî'nin görüşleri etrafında oluşmuştur. Mezhep imamının yaşadığı dönem ve mezhepleşme süreci bakımından Hanefî ve Malikî mezhebinden sonra ortaya çıkmış üçüncü büyük Ehl-i Sünnet mezhebidir. Bu mezhebe mensup olan fakihlere ve bu mezhebin görüşüyle amel eden kişilere Şâfiî denir. Şâfiî mezhebi halen, Mısır, Güney Arabistan, Doğu Afrika, Doğu Anadolu'da yaygındır. Kısmen Hindistan ve Endonezya'da bulunmaktadır. Şâfiî mezhebinin hüküm çıkarmada kullandığı kaynak ve deliller kitap, sünnet, kıyas ve icmadır. Sünnetin her çeşidini delil olarak kabul eder. Mürsel hadisleri ise bazı şartlarla delil olarak alır. Şâfiîler, istihsan ve mesâlih-i mürseleyi delil olarak almazlar. Sahabe kavlini de delil olarak kabul etmezler.


+ Yorum Gönder
şafilik mezhebi özellikleri,  şafiilik,  şafilik mezhebinin özellikleri,  şafi mezhebinin özellikleri,  şafilik mezhebinin görüşleri,  Safilik mezhebinin özellikleri,  şafilik mezhebinin temel özellikleri