+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ebu Davut'un şerhlerinin isimleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ebu Davut'un şerhlerinin isimleri


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Ebu Davut'un şerhlerinin isimleri


  Reklam  Cevap: Mu’cem kitaplarında ve hadis-i şerif fihristlerinde D (dal) harfiyle ifade edilen Sünen-i Ebu Davud’a daha sonraki zamanlarda birçok şerhler yazılmıştır Bu şerhlerden; Azimâbâdi’nin yazdığı Avn-ül Mabud, Hattabi tarafından yazılan Meâlim-üs-Sünen, imam-ı Süyuti tarafından yazılan Mirkâd-üs-Süud ilâ Süneni Ebi Davud adlı eserler zikredilebilir Son zamanlarda yazılan El-Menhel-ül-Azb-ül-Mevrud adlı şerh yarım kalmış, daha sonra üzerine tekmile yazılarak basılmıştır


  Ebu Davud hazretleri, beş yüz bin hadis-i şerif içinden seçtiği 4800 hadis-i şeriften şu dördünün insanlar için çok önemli olduğunu bildirmiştir:

  (Ameller niyetlere göredir)

  (İnsanın kendisine faydası olmayan şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir)

  (Bir mümin kendisi için istediği ve sevdiği bir şeyi, (din) kardeşi için de istemedikçe imanı kâmil olmaz)

  (Helal meydanda, haram da meydandadır Bunların arasında şüpheli şeyler vardır Harama düşmemek için bu şüphelilerden sakınmak lazımdır)

  Ebu Davud hazretleri, ilmiyle amel eden güzel ahlak sahibi bir kimseydi Büyük bir Hadis âlimi olduğu için, Resulullah efendimizin ahlakı ile ahlaklanmaya çok çalışırdı

  Eserleri
  Ebu Davud hazretlerinin Sünen-i Ebu Davud adlı eserinden başka, Kitab-ı Merâsil ile Delâil-ün-Nübüvve adlı eserleri de vardır

+ Yorum Gönder