+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Livata yapanlar af ediliyor mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Livata yapanlar af ediliyor mu?

  Sual: Arkadaşlar bana Livata yapanlar af ediliyor mu konu hakkında bilgiler verir misiniz ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: livata yapanlar af ediliyor mu?


  Reklam  Cevap: TEVBE EDİLEN GÜNAH BÜYÜK KALMAZ
  ISRAR EDİLEN GÜNAH DA KÜÇÜK OLMAZ


  Eğer yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden (büyük günahlardan) sakınırsanız, sizin (diğer) kabahatlerinizi (küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi çok güzel bir yere (cennete) girdiririz.(1)
  Mevlâ Tealâ bu sûre-i celile'de büyük günahlardan nehyedince, onlardan sakınıldığı takdirde küçük günahları bağışlayacağını bu ayet-i celilesiyle vaadetti. Bu ayet-i celileden bir diğer anladığımızda günahlar içinde kebair ve sağair (büyük ve küçük)lerin bulunduğudur. Fukaha cemaatı bu görüşte birleşmektedir. Nitekim:
  "Ufak tefek kusurların dışında, günahın büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınanlar şüphesiz ki, Rabbin, mağfireti geniş olandır.(2) kavl-i şerifindeki vaad-i ilahi'den dolayı, zina gibi büyük günahtan sakınılmak şartıyla, namahreme şehvetle tutmak ve bakmak gibi küçük günahların affolunacağı kesinlikle anlaşılmaktadır. Lâkin küçük günahların mağfiret olunması için, büyük günahlardan sakınma şartının yanısıra, farzları yerine getirme şartı da katılmıştır.
  Ebu Hûreyre Radîyalllahû Anh' dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
  "Beş vakit namaz, bir cuma diğer cuma'ya kadar, bir ramazan diğer ramazan'a kadar araların (daki küçük günahlar)ı silerler (ancak kişi) büyük günahlardan sakınırsa."(3) Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere, kişi büyük günahları işlemez, farzları hakkıyla yerine getirirse; bir namazdan diğer namaz arasına kadar işlediği küçük günahlar af edilir. Bir cumadan diğer cumaya, bir Ramazandan diğer ramazana kadar meydana gelen günahlar da affediliyor. Mevlâmız bizleri bağışlamak için ne sebepler yaratıyorda bir çoğumuz bu büyük nimetlerin farkında bile değiliz. Büyük günahların neler olduğu konusunda bazı ihtilâflar olmuştur. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
  "Helak edici olan yedi şeyden sakınınız" Sahabiler:
  "Ya Rasulûllah bu yedi şey nedir?" diye sordular. Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem:
  1. Allah'a ortak koşmak.
  2.Sihir (büyü) yapmak.
  3. Allah'ın haram kıldığı bir canı öldürmek; (kısas ve recm gibi
  sebeplerle) haklı olaraköldürülen müstesna.
  4. Riba (faiz kazancı) yemek.
  5. Yetim malı yemek,
  6. Düşmanahücumsırasında harpten kaçmak,
  7. Zinadan, (kaleye girmişçesine) korunmuş olup onu hatırından bile geçirmeyen mümin kadınlara zina iftirası atmak."buyurdu.(4)
  Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu bu yedi hâlden herhangi birini işlemek, insanı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır. İbni Kesir tefsirinde zikredildiğine göre, Ulemadan bazıları aşağıdaki günahları da kebaire katmışlardır.
  1. Livata: Erkek erkeğe, kadın kadına eş cinsellik,
  2. Gasp: Başkasının malını haksız yere zorla almak,
  3. Ramazan-ışerifte, sefer ve hastalık gibi özür bulunmaksızın oruç tutmamak,
  4. Ölçüde vetartıda eksik veya fazla tartarak hainlik yapmak,
  5. Rüşvet almak, hakkı olmayan bir şeye para vererek sahip olmak.
  6. Hadis uydurarak Rasulûllah Sâllâllahû Aleyhi ve Sellem'e iftira etmek.
  Sababe-i Kiram Rıdvanullah Aleyhim Ecmain'inaleyhine konuşmak.
  8.Hayvanları, ateşle yakmak.
  9. Erkeklerle kadınlar arasında fuhuş bağlantısı kurmak,
  10. Özürsüzyere namazı
  vaktinden önce veya sonra kılmak, 11.Masum insanları, suç isnadı ile idari makamlara ihbar etmek,
  12. Haksız yere bir müslümanı dövmek,
  13. Ebu Bekr-i sıddık ile Hazreti Ömer Radîyallahû Anhuma'yı tenkid etmek,
  14. Elden geldiği hâlde Emri bil ma'ruf ve nehy-i anil münkeri terketmek,
  15. Kur'an-ıKerimiöğrendikten sonra unutmak,
  16. Kadının sebepsiz yere kocasına yaklaşmaması,
  17. Ehl-i ilmi ve Hamele-i Kur' an-ı (hafız hocaları) gıybet etmek,
  18. Zıhar:Erkeğin,karısını kendi anasına benzeterek kendine haram etmeye kalkışması,
  19. Açlıktanölmek gibi bir zaruret olmadan, domuz eti ve ölü eti yemek,
  Bütün bu hadis-i şerif ve rivayetlerden anlaşıldığına göre, Büyük günahların belli bir sayısı olmayıp, sayı belirten hadis-i şerifler ise, hasrı (sınırlamayı) ifade etmemekle beraber bir takım misalleri açıklamaktadır. Bu paralelde hazin tefsirinde zikredildiğine göre, İbn Abbas Radîyallahû Anhuma'ya:
  "Kebair yedi midir?" diye sorulduğunda:
  "Büyük günahlar yediyüze, bir rivayette de yetmişe daha yakındır. Ancak istiğfar edilen günah büyük kalmaz, ısrar edilen günah da küçük olmaz. Aslında Allah'a isyan edilen her günah büyüktür, dolayısıyla herhangi bir günah işleyen Allah'dan avf-u mağfiret dilesin, çünkü Allah İslâmdan dönen veya bir farzı inkâr eden, ya da kaderi tekzib eden (yalanlayan)ların dışında bu ümmetten hiç kimseyi cehennemde ebedi olarak bırakmayacaktır." buyurdu.
  Mevlâmız biz kullarını affetmek için bakın ne sebepler meydana getirmiştir. Bu sebepleri bazen yer ve mekân olarak görmekteyiz, bazende zaman dilimleri yani mübarek zamanlar veya vadedilmiş zamanlar olarak görmekteyiz. Bütün af sebeplerinin anahtarı da tevbe istiğfardır.
  Konumuzun ayet-i celilesine mazhar olabilmemizin garantisi her zaman ve mekânda tevbe istiğfara bolca devam etmemizdir.
  Ebû'l Kasım Abdülkerim İbn Muhammed, meşhur "Şerhu'l-Kebir"in; şehadetler bölümünde şöyle demiştir:
  Sahabe ve onlardan sonra gelenler büyük günah ve büyük günahlarla küçük günahlar arasındaki fark konularında ihtilâf etmişlerdir. Büyük günahın açıklanmasında sahabeden bazıları şu görüşleri serdetmişlerdir.
  1. Büyük günah; haddi gerektiren suçtur.
  2. Büyük günah; kitap ve sünnetin ifadesiyle yapan kimseye, şiddetli tehdit varid olan ma' siyettir. Bu da onlar hakkında çokça bulunur. Bu görüş birinciye yakındır.Fakat bu ikincisi,büyük günahın tefsirinde zikrettiklerine daha uygundur.
  3. İmam'ûl-Harameyn "el-İrşad" adlı eserin de şöyle der:
  Büyük günah;onu işleyenin
  dine az aldırış ettiğini ve diyanetinin zayıf olduğunu gösteren her suçtur ve bu, o günahı işleyenin adalet sıfatını ortadan kaldırır.
  4. Kadı Ebu Said el-Harevi' nin zikrettiğine göre; büyük günah; kitab da:
  "Haramlığına dair nass bulunan her fiil, öldürme ya da bir başka cezayı gerektiren her ma'siyet, hemen yapılması emredilen her farzın terkedilmesi; şahidlik, rivayet ve yeminde yalan söylemektir."
  Büyük günahların içerisine bir çok konu toplanabilir. Fakat, Allah'ın yasakladığı her şey büyük günahtır dersek, bunlar gerçekten çok fazladır. "...Şüphe yok ki, Allah size karşı çok merhametlidir."(5) kavi şerifinde bahsi geçen merhametinin gereği olarak Allah'ın rahmetinin tecellilerine bakınız ki; eğer size yasaklanan günahlardan, büyük günah denilen günahlardan sakınır, kasıtlı olarak haksızlık ve zulüm ile günah yapmaktan sakınırsanız, küçük günahlar denilen diğer kusurlarınızı, tarafımızdan örteriz, bağışlarız. Ve sizi, saygı gösterilen yer olan hoş bir yere koyarız, yahut, sizi ikramla ağırlanacağınız hoş bir yere koyacağız.
  En doğrusunu Allah bilir.

  DİPNOTLAR
  1. Nisa Sûresi;31
  2. Necm Sûresi: 32
  3. Müslim,Taharet;5 N.233, 1/209
  4. Buhari,Vesaya:24 N. 2615, 3/1017. Muharibin;30. N.6465.6/2515, Müslim, İman:38 N.89,1/128. Ebu Davud. Vesaya: 10, N.2874. 2/128. Nesai, Vasaya:12, N.3673,6/568

  Cübbeli Ahmet hoca

 3. hbevci
  Devamlı Üye
  Eğer yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden (büyük günahlardan) sakınırsanız, sizin (diğer) kabahatlerinizi (küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi çok güzel bir yere (cennete) girdiririz.NISA SURESI-31
  paylasım ıcın ALLAH razı olsun..

 4. Misafir
  merhabalar

  ben 27 yaşında bir genç kızın erkek arkadaşım ile sınırı aştık ve bana arkadan yakınlaştı fakat herhangi bir şey yapmadı .bunun büyük bir günah olduğunu bilmiyordum kendimden ve olanlardan nefret ediyorum.bir anlık zevk için ahiretimi yakıyordu.

  tövbe ettim ama içim hala huzursuz.

  günahım afedilir mi ne olur abana bu vicdanımı rahatsız eden histen kurtulmam için yol gösterin

 5. Misafir
  Arkadaş lar facebooktan tanıştığım biri zorla bana kendisini .... şey ettirdi ama ama hemen onu kovup banyomu abdestimi aldım çok pişmanım benim ne yapmam gerekir şimdi tövbe nasıl yapacam

 6. Misafir
  arkadaşım facebooktan tanıdığın birisi nasıl kendini zorla şey ettiiriyo acaba önce hatanı anlayı pişmalık duy ki bahanelerini önüne perde çekip helak etmeyesin kendini Allah sen istesen de istemesende doğruyu biliyor.vessalam.....

 7. Misafir
  Mrb benim bi sorum var bi Cvp verirseniz sevinirim ben 4 yıllık evli bi bayanım fiili olarak yapıp yapmadığını bilmesemde eşimin livataya düştüğünden şüpleniyorum tlfnunda ona ve başkalarına ait uygunsuz fotoğraflar gördüm ne yapmam lazım kendisi bunu kabul etmese de durduk yere insan böyle fot çekip başkalarına gönderir mi bu iğrenç işten Nasıl kurtarabilirim onu

 8. @hmet
  Üye
  bu iğrenç işten Nasıl kurtarabilirim onu
  Bu sadece şüphedir
  tavsiyemiz asla izin olmadan özel halleri araştırmamanız, gördüğünüzü de sorup öğrenmenizdir.
  evli bir insan livata yapmaz mümkün değil

 9. Misafir
  Selamun Aleykum. Nasil soyleyeceğimi bilmiyorum ama ben cocuk oldgumda 12-13 yaslarimda livata yaptim. Kac kere Tovbe de ettim. Simdi Sukurler olsun boyle seyleri aklimdan gecirmiyorum. Acaba aff edilirmiym? Lutfen cevap yazinda rica

 10. arifselim
  Yönetici
  Aleykum selam. Ergenliğe girmeden önce işlenen günahlar kişiye yazılmaz. Bundan dolayı tövbe istiğfar edebilirsin. Allah aklı başında olan ve ergenliğe girmiş olanları sorumlu tutar.

 11. Misafir
  12-15 Yaslarinda ergenlik olmuyormu? Ben lanetlenmisimmi? Ama ben ALLAHTAN umudu kesmemisim. Ne olur bir cevap yazin. Cok pismanim cok

 12. arifselim
  Yönetici
  12 yaşında olabileceği gibi bu yaş 15 ide geçebilir bu herkeste farklı olabilir. Büyük bir günah olsa da tövbe ile Allah kulunun günahlarını affeder. Allah'ın rahmetinden ancak kafirler ümidini keser.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
livata tövbesi,  livata günahı affedilir mi,  livata affedilir mi,  livatanın affı,  livatanın tövbesi,  livata tövbe,  livatanın affı varmı