Konusunu Oylayın.: Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu?
 1. 26.Eylül.2010, 21:13
  1
  Misafir

  Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu?


  Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu? Mumsema hz.ademden günümüze kadar olan guruplaşmalar.sosyolaji hocam sordu?


 2. 19.Ekim.2010, 12:52
  2
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu?
  1- Toplumsal Grubun Özellikleri
  Bir toplumsal grubun oluşması ve varlığını sürdürebilmesi için grup
  şuurunun bulunması gereklidir. Birlik hissi ya da grup şuuru, üyelerin,
  grubun temsil ettiği bütüne psikolojik yönden katılımlarını ifade eder.
  Uyelerin bu katılımlarının sentezi, grubu benzerlerinden ayıran özellikleri
  oluşturmaktadır. Bireyin bir gruba mensubiyet hissetmesi, grubun geçerli
  kabul edilen değer hükümlerini benimsemesi ile mümkün olur. Bir toplumsal
  gruptan söz edebilmek için grup içinde belirlenmiş roller bulunmalıdır.
  Dilin gruplara has kullanımı, tıpkı bütün toplumun dili gibi, grup
  üy~lerinin ortak hayatlarının ürünüdür. Onların kendilerine özgü ilgilerini


  5. Homans,
  G.c., a.g.e, s. 1; Freyer, H., a.g.e., s. 9.
  6. Dönmezer, S. a.g.e., s. 183.
  7. Lundbserg, Sehlarg, Larsen, a.g.e., s. 156
  8. Durkheim, Emile, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev: Enver Aytekin, İst., 1986,


  2- Gruplaşma Olgusu


  İnsanın sosyal bir varlık olması ferdin fertle, ferdin grupla veya
  grupların birbirleri ile ilişkilerini zorunlu kılmaktadır.
  Toplumsal ilişki biçimlerinin her birinde, bir grup ve bu grupla ilgili
  duygular, normlar ve kuruluş bağlarına göre şekillenen tutumlar söz konusu
  olmaktadır.
  Toplum yapısının gereği olarak, üyesi bulunduğu grup veya gruplarla
  bireyarasında karşılıklı etkileşim vardır.
  Bir grubun üyesi olmak, ferdin sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
  Sosyalleşme sayesinde toplumsal kültür yeni nesillere aktarılmaktadır.
  Bundan dolayı toplumsal düzen, geniş ölçüde sosyalleşme yoluyla
  varlığını koruciK.
  Fert bir grubun üyesi olmakla o gruba ait manevı değerleri kazanmaktadır.
  Kabul edilmiş olan değer hükümlerinin tamamı, o grubun toplum

  içinde ayırıcı özelliğini oluşturmaktadır


  Bir toplulukta her yeni üye, az veya çok bilinçli olarak, üyesi bulunduğu

  gruba uymasını sağlayan değerler sistemini kabul eder. Bu, grubun

  temel özellikleri olan kıymet hükümlerini bir nesilden, diğerine taşırlo.

  Olgun nesiller tarafından henüz yetişmemiş nesillere yapılan bu etki eğitimi
  oluşturmaktadır. Eğitim toplumun devamı için gereklidir. Çünkü toplum,
  üyeleri arasında bir beraberlik var oldukça yaşayabilir


  Genelolarak grup, değişik şekillerine rağmen, birden çok üyeden

  meydana gelir ve üyeleri arasında az ya da çok bir dayanışma vardır. Bu

  anlamda "gruplaşma" ayrı bulundukları zaman kendilerini zayıf hisseden

  kimselerin bir araya gelerek, karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirmek
  niyet ve gayelerini ifade eder


  17. Dönmezer, S., a.g.e., s. 200-201.

  18. Koştaş, Münir, "Sosyalleşme", A.Ü.i.F. Dcrg., C. XXiX, Ank., 1987, s. 329.


  19. Dönm<:zer,S.,a.g.e.,s.,l?,o.

  20. par Herve, Carricr, "Bir Ulkenin K.tynıet Hükümleri ve Dini Müesseseleri Nasıl
  Incelenir?", çev: Münir Koştaş, A.U.I.F. Derg., C. XXIX, Ank., 1987, s. 344. .
  21. Durklıeim, E., Fauconnet, P., Terbiye ve Sosyoloji, çev: Memduh Seydol, ıst.,
  1950, s. 49.  22. Sanay, E., a.g.e., s. 192. 3. 19.Ekim.2010, 12:52
  2
  Silent and lonely rains  1- Toplumsal Grubun Özellikleri
  Bir toplumsal grubun oluşması ve varlığını sürdürebilmesi için grup
  şuurunun bulunması gereklidir. Birlik hissi ya da grup şuuru, üyelerin,
  grubun temsil ettiği bütüne psikolojik yönden katılımlarını ifade eder.
  Uyelerin bu katılımlarının sentezi, grubu benzerlerinden ayıran özellikleri
  oluşturmaktadır. Bireyin bir gruba mensubiyet hissetmesi, grubun geçerli
  kabul edilen değer hükümlerini benimsemesi ile mümkün olur. Bir toplumsal
  gruptan söz edebilmek için grup içinde belirlenmiş roller bulunmalıdır.
  Dilin gruplara has kullanımı, tıpkı bütün toplumun dili gibi, grup
  üy~lerinin ortak hayatlarının ürünüdür. Onların kendilerine özgü ilgilerini


  5. Homans,
  G.c., a.g.e, s. 1; Freyer, H., a.g.e., s. 9.
  6. Dönmezer, S. a.g.e., s. 183.
  7. Lundbserg, Sehlarg, Larsen, a.g.e., s. 156
  8. Durkheim, Emile, Sosyolojik Metodun Kuralları, çev: Enver Aytekin, İst., 1986,


  2- Gruplaşma Olgusu


  İnsanın sosyal bir varlık olması ferdin fertle, ferdin grupla veya
  grupların birbirleri ile ilişkilerini zorunlu kılmaktadır.
  Toplumsal ilişki biçimlerinin her birinde, bir grup ve bu grupla ilgili
  duygular, normlar ve kuruluş bağlarına göre şekillenen tutumlar söz konusu
  olmaktadır.
  Toplum yapısının gereği olarak, üyesi bulunduğu grup veya gruplarla
  bireyarasında karşılıklı etkileşim vardır.
  Bir grubun üyesi olmak, ferdin sosyalleşmesine katkıda bulunmaktadır.
  Sosyalleşme sayesinde toplumsal kültür yeni nesillere aktarılmaktadır.
  Bundan dolayı toplumsal düzen, geniş ölçüde sosyalleşme yoluyla
  varlığını koruciK.
  Fert bir grubun üyesi olmakla o gruba ait manevı değerleri kazanmaktadır.
  Kabul edilmiş olan değer hükümlerinin tamamı, o grubun toplum

  içinde ayırıcı özelliğini oluşturmaktadır


  Bir toplulukta her yeni üye, az veya çok bilinçli olarak, üyesi bulunduğu

  gruba uymasını sağlayan değerler sistemini kabul eder. Bu, grubun

  temel özellikleri olan kıymet hükümlerini bir nesilden, diğerine taşırlo.

  Olgun nesiller tarafından henüz yetişmemiş nesillere yapılan bu etki eğitimi
  oluşturmaktadır. Eğitim toplumun devamı için gereklidir. Çünkü toplum,
  üyeleri arasında bir beraberlik var oldukça yaşayabilir


  Genelolarak grup, değişik şekillerine rağmen, birden çok üyeden

  meydana gelir ve üyeleri arasında az ya da çok bir dayanışma vardır. Bu

  anlamda "gruplaşma" ayrı bulundukları zaman kendilerini zayıf hisseden

  kimselerin bir araya gelerek, karşılıklı olarak birbirlerini güçlendirmek
  niyet ve gayelerini ifade eder


  17. Dönmezer, S., a.g.e., s. 200-201.

  18. Koştaş, Münir, "Sosyalleşme", A.Ü.i.F. Dcrg., C. XXiX, Ank., 1987, s. 329.


  19. Dönm<:zer,S.,a.g.e.,s.,l?,o.

  20. par Herve, Carricr, "Bir Ulkenin K.tynıet Hükümleri ve Dini Müesseseleri Nasıl
  Incelenir?", çev: Münir Koştaş, A.U.I.F. Derg., C. XXIX, Ank., 1987, s. 344. .
  21. Durklıeim, E., Fauconnet, P., Terbiye ve Sosyoloji, çev: Memduh Seydol, ıst.,
  1950, s. 49.  22. Sanay, E., a.g.e., s. 192. 4. 19.Ekim.2010, 13:00
  3
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,685
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  --->: Hz.Adem'den günümüze kadar olan guruplaşmalar, sosyolaji hocam sordu?

  DİNİ GRUP VE TOPLUMSAL GRUP

  . Üyelerin ortak bilgi alanlarında haberleşmeleri-

  . ni kolaylaştırır. Dayanışma hislerini güçlendirir

  Toplumsal gruplarda bütünleşme, üyeler arası bağlantıların uyumlu
  olma derecesidir. Bütünleşmenin hangi şekilde olduğu grubun yapısını
  belirleyen etkenlerden biridir. Küçük grupların bütünleşmesi daha kolaydır.
  Homojenlik bütünleşmede en etkili olan esas faktördürlO.
  Bir topluluğa giren bireylerin tutum ve davranışlarını, o topluluğun
  normları ile uyumlu hale getirmesiyle oluşan bütünleşmeye "normatif bütünleşme"
  denir. Böyle bir bütünle~me sonucu, üyelerin kendi kültürlerini
  üsün görmeleri, grup içi ilişkilerde olumlu, gruplar arası ilişkilerde ise
  olumsuz etkiler yapar. -
  Üyelerin yerine getirdiği fonksiyonların karşılıklı olarak birbirlerini
  tamamlamasına "fonksiyonel bütünleşme" denir. Böyle bir bütünleşme
  grubun iç işleyişini düzenler ve kolaylaştırır.
  "Manevı bütünleşme" de ise çeşitli unsurlar yalnızca bir fonksiyon
  gereği olarak değil, daha çok içerdikleri öz nitelik bakımından birbirlerini
  tamamlamaktadırlar.
  Bütünleşme, grupların varlığını sürdürmesinde önemli rol oynamaktadır.
  Grupların bütünleşmelerinde iki önemli etken, haberleşme ve ulaşımdır.
  Bütün üyeleri kapsayan bir haberleşme ve etkileşim içinde olan grup,
  zamanla daha fazla görüş, değer ve norm üreten bir yapıya sahip olmaktadır.
  Bu durum gruba özgü değer sistemini, hayat tarzını, davranış, görüş
  ve anlayış kalıplarını birbirleriyle tutarlı bir sistem haline getirerek bir alt
  kültür oluşturmaktadır. Bu alt kültür gruba kimliğini kazandırır ii.
  Bir toplumsal grubu anlayabilmek, o grubun üyelerinin bağlı bulundukları
  kuralları, normları, adet

  ve usulleri bilmekle mümkündür. Bu
  kural ve normlarbireyleri rollerini yapmaya zorlamaktadır. Bu normların
  uygulanış biçiminin, demokratik veya zorlayıcı olması, rollerin oynanmasını
  kolaylaştırır ya da zorlaştırıriZ.
  9. Sanay, Eyyüp, Genel Sosyoloji, Gazi Ün., Yay.: 52, Ank., 1985, s.197-198.
  ıo.

  Dönmezler,S.,a.g.e.,s.193. ..
  11. Sanay, E., a.g.e., s. 215-220; Tolan, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, Gazi Un.
  Yay.: 49, Ank., 1985, s. 440. .
  12. Bilgiseven, A. Kurtkan, Genel Sosyoloji, ıst., 1982, s. 245-246; I;reycr, H., a.g.e., s.
  12-13; Aynca bkz. Krcch, Crutchfield, Ballachey, Cemiyet Içinde Fert, çev:
  Mümtaz Turhan, İst., 1970, 406-410.
 5. 19.Ekim.2010, 13:00
  3
  Silent and lonely rains
  DİNİ GRUP VE TOPLUMSAL GRUP

  . Üyelerin ortak bilgi alanlarında haberleşmeleri-

  . ni kolaylaştırır. Dayanışma hislerini güçlendirir

  Toplumsal gruplarda bütünleşme, üyeler arası bağlantıların uyumlu
  olma derecesidir. Bütünleşmenin hangi şekilde olduğu grubun yapısını
  belirleyen etkenlerden biridir. Küçük grupların bütünleşmesi daha kolaydır.
  Homojenlik bütünleşmede en etkili olan esas faktördürlO.
  Bir topluluğa giren bireylerin tutum ve davranışlarını, o topluluğun
  normları ile uyumlu hale getirmesiyle oluşan bütünleşmeye "normatif bütünleşme"
  denir. Böyle bir bütünle~me sonucu, üyelerin kendi kültürlerini
  üsün görmeleri, grup içi ilişkilerde olumlu, gruplar arası ilişkilerde ise
  olumsuz etkiler yapar. -
  Üyelerin yerine getirdiği fonksiyonların karşılıklı olarak birbirlerini
  tamamlamasına "fonksiyonel bütünleşme" denir. Böyle bir bütünleşme
  grubun iç işleyişini düzenler ve kolaylaştırır.
  "Manevı bütünleşme" de ise çeşitli unsurlar yalnızca bir fonksiyon
  gereği olarak değil, daha çok içerdikleri öz nitelik bakımından birbirlerini
  tamamlamaktadırlar.
  Bütünleşme, grupların varlığını sürdürmesinde önemli rol oynamaktadır.
  Grupların bütünleşmelerinde iki önemli etken, haberleşme ve ulaşımdır.
  Bütün üyeleri kapsayan bir haberleşme ve etkileşim içinde olan grup,
  zamanla daha fazla görüş, değer ve norm üreten bir yapıya sahip olmaktadır.
  Bu durum gruba özgü değer sistemini, hayat tarzını, davranış, görüş
  ve anlayış kalıplarını birbirleriyle tutarlı bir sistem haline getirerek bir alt
  kültür oluşturmaktadır. Bu alt kültür gruba kimliğini kazandırır ii.
  Bir toplumsal grubu anlayabilmek, o grubun üyelerinin bağlı bulundukları
  kuralları, normları, adet

  ve usulleri bilmekle mümkündür. Bu
  kural ve normlarbireyleri rollerini yapmaya zorlamaktadır. Bu normların
  uygulanış biçiminin, demokratik veya zorlayıcı olması, rollerin oynanmasını
  kolaylaştırır ya da zorlaştırıriZ.
  9. Sanay, Eyyüp, Genel Sosyoloji, Gazi Ün., Yay.: 52, Ank., 1985, s.197-198.
  ıo.

  Dönmezler,S.,a.g.e.,s.193. ..
  11. Sanay, E., a.g.e., s. 215-220; Tolan, Barlas, Toplum Bilimlerine Giriş, Gazi Un.
  Yay.: 49, Ank., 1985, s. 440. .
  12. Bilgiseven, A. Kurtkan, Genel Sosyoloji, ıst., 1982, s. 245-246; I;reycr, H., a.g.e., s.
  12-13; Aynca bkz. Krcch, Crutchfield, Ballachey, Cemiyet Içinde Fert, çev:
  Mümtaz Turhan, İst., 1970, 406-410.+ Yorum Gönder