+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Şefaat varmı varsa kimler şefaat edecek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Şefaat varmı varsa kimler şefaat edecek?


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: şefaat varmı varsa kimler şefaat edecek?


  Reklam  Cevap: "Ey iman edenler, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendinize ağır gelen, size düşkün, müminlere şefkatli ve merhametli bir Peygamber gelmiştir." (Tevbe Sûresi 9/128.)


  “Benim şefaatim ümmetimin günah-ı kebair (büyük günah) işleyen kısmınadır”
  hadis-i şerifi nasıl anlamalıyız
  Peygamberleri insanlar için birer rehber, birer önder olarak gönderen Allah, onları günahsız kılmakla insanlara şu mesajı da vermiş oluyor: “Günah işlememeye bütün gücünüzle çalışın!”

  Sözü edilen hadis-i şerifi bu gerçeğin ışığında değerlendirmek gerek. Bu hadisten; “şefaatin ancak büyük günah işleyenlere yapılacağını, küçük günah işleyenlerin bundan mahrum kalacaklarını” anlamaya mantıken imkân yok.

  Dikkatle incelenirse, bu peygamber kelâmından şu iki büyük mesaj hemen alınabilir:
  Birincisi: Bu hadis-i şerif, “büyük günah işleyenin küfürle iman arasında kalacağını” iddia eden mutezile fırkasına en güzel bir cevap...

  Diğer mesaj da şu: Şefaat izninin verilmesinden sonra, başta peygamberler olmak üzere, melekler ve salih kullar müminlerin günahlarının bağışlanması için Allah katında şefaatçi olacaklar. Bu herkesin manevî mertebesine göre gerçekleşecek.. Büyük günahlar ise, Allah katında hatırı en ileri olan peygamberimizin (asm.) şefaatiyle af edilebilecekler.


  (Alaâddin Başar (Prof. Dr.)

 3. Misafir
  iyide bu ayette şefaatle ilgisine burada şefkatten merhametten bahsediyor"Her peygamberin dua hakkı vardır. Ben bu dua hakkımı ümmetime şefaat etmek için kullanırım. Siz bunu muttakilere zannedersiniz, ama günahkârlar ve hata işleyenler içindir."

  sahte peygamberlerden sakının!!!

+ Yorum Gönder