+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden İnsanlar ile ilgili Hadis-i Şerif Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  İnsanlar ile ilgili Hadis-i Şerif

  Sual: İnsanlar ile ilgili hadisi şerifler nelerdir İnsanlar hakkında hadis örnekleri yayımlar mısınız ? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: İnsanlar ile ilgili Hadis-i Şerif


  Reklam  Cevap: İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar.) [Ebu Davud]

  Bir kısım insanlar vardır ki, cehennem kömüründen başka bir şey olmayan adamlarla iftihar ederler, övünürler. İşte bunlar ya bu övünmeden vazgeçerler, ya da Allah nezdinde, pisliği burunlarıyla yuvarlayan pislik böceklerinden daha değersiz olurlar." (Ahmed bin Hanbel, 2/524; Ebû Dâvud, Edeb 111)

  Her ümmet, kendi peygamberine tâbi olur." (Buhâri, Tefsir sûre 17, 11)

  "Kıyâmet gününde, ümmetimin (iki alâmeti olacak: Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır." (Tirmizî, Salât 427, hadis no: 607)

  "Ümmetim yağmur gibidir; evveli mi, sonu mu daha hayırlıdır, bilinemez." (Tirmizî, Emsâl 6, hadis no: 2873)

  Asabiyet (kavmiyetçilik) dâvâsına kalkan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ yolunda mücâdeleye girişen Bizden değildir." (Ebû Dâvud, Edeb 112)
  "Kim kâfir olan dokuz atasını onlarla izzet ve şeref kazanmak düşüncesiyle sayarsa, cehennemde onların onuncusu olur." (Ahmed bin Hanbel, 5/128)

  Her doğan çocuk millet (İslâm fıtratı) üzere doğar." (Müslim, S. Müslim Terc ve Şerhi, c. 8, s. 135)

  "Siz insanlar içerisinden çıkarılmış, iyiliği emreden, kötülükten men eden ve Allah'a iman eden hayırlı bir ümmetsiniz." (3/Âl-i İmrân, 110)

  "Yarattıklarımızdan (öyle) bir ümmet var ki, hakka iletirler ve hak ile adâlet yaparlar." (3/Âl-i İmrân, 181)

  İnsanlar bir tek ümmettiler; sonra ayrılığa düştüler..." (10/Yûnus, 19)

 3. Misafir
  çok saolun işime çok yaradı

 4. Misafir
  Allah razı olsun kardeşim işimize çok yaradı.

 5. Misafir
  Salonu ben abi ALLAH razı olsun

+ Yorum Gönder
insanlarla ilgili hadisler,  insan ile ilgili hadisler,  insanla ilgili hadisler,  insanlık ile ilgili hadisler,  insanlıkla ilgili hadisler,  insanla ilgili hadis,  insanlarla ilgili hadisi şerifler