+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Tanrı demek günah mı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Tanrı demek günah mı

  Sual: TANRI demek gunahmidir,,,,,,
  birde ben ALLAHin ismini hep buyuk harflerle yazarim,sanki kucuk yazmanin gunah oldugunu dusunurum,dogrumudur bu,,,,,,,,ALLAH RAZI OLSUN,,,,,, ? 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  --->: TANRI demek gunahmi???


  Reklam  Cevap:
  Allah Kelimesi İle Tanrı Kelimesi Arasında Nasıl Bir Fark Vardır?
  Bizim eski atalarımız Müslüman olmadan önce yaratıcı bir zâta inanıyorlardı. Belki kendilerine göre, değişik tanrıları da vardı. Ama onlar daha çok kendi lehçeleri ile “Tengri” dedikleri zaman, Zât-ı Ulûhiyeti kastediyorlardı. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazandı ve tanrı şeklini aldı ki, aslında mâbut demektir ve Arapça’daki “ilâh”ın, Fransızca’daki “Dieu”nun, Farsça’daki “Hudâ”nın karşılığı olan bir kelimedir. Ama hiçbir zaman, Cenâb-ı Hakk’ın bütün Esmâ-i Hüsnâ’sını câmî, İsm-i Zât olan “Allah” kelimesinin karşılığı değildir. Allah dendiği an, bütün kâinatta tecellî eden isimleriyle bir Zât-ı Ecell-i A’lâ akla gelir. Allah kelimesiyle anlaşılan budur. Yani O, Mâbud-u Mutlak, Hâlık-ı Mutlak, Maksûd-u Mutlak, Rezzâk-ı Mutlak, Bâri-i Mutlak, Cemîl i Mutlak’tır. İlâ âhir…

  Esmâ-i Hüsnâ’yı câmî Allah kelimesinden böyle umumî bir mânâ anlaşılır. Ve bu itibarla da Allah’ın (cc) ism-i hâssıdır. Allah dendiği an bu Mâbud-u Mutlak anlaşılır ve Vâcibü’l-Vücûd akla gelir. Ama, tanrı dendiği zaman Yunanlının aklına Zeus gelir. Mısırlının Apis Boğası ve Hintlinin aklına da kendi inekleri... Demek tanrı kelimesiyle yerli-yersiz mâbut kelimesinin akla gelmesine karşılık, Lâfza-i Celâl olan Allah kelimesi Vâcibü’l-Vücûd’un ism-i hâssı olarak sadece o Esmâ-i Hüsnâ sahibi Zât-ı Zülcelâl-i akla getirir. Onun için bir insan, “tanrı” kelimesini Allah yerinde kullanırsa, maksadını anlatamaz ve hata etmiş olur. Tanrı, ilâh kelimesi yerinde Hudâ, Dieu ve God yerinde kullanılabilir; fakat Allah yerinde değil.. “Allah”, Cenâb-ı Hakk’ın Zât’ının has ismidir. Onun için “Lâ ilâhe illallah” diyoruz; fakat “Lâ Allah’a illallah” demiyoruz. Evvelâ ilâhlar, tanrılar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da isbatta, Mâbud-u Mutlak getiriliyor ve sadece Allah vardır, deniliyor.

  Mevlit yazarı Süleyman Çelebi, bu hususu çok güzel tefrik ederek “Birdir Allah O’ndan artık tanrı yok.” deyip, her iki kelimenin yerini de tayin ve tespit etmiştir.

  Buna binâen bir insanın ağzından tanrı kelimesi çıktığında, hemen reaksiyon göstermemeli, o adamın maksadına bakmalı, Allah yerinde o kelimeyi kullanmışsa tatlıca ikaz etmeli, aksine, tehevvür gösterilmemeli. Hele günümüzde kat’iyen!..  Bâri-i Mutlak: Eşsiz yaratıcı
  Câmî: Toplayan, kapsayan, içine alan
  Cemîl-i Mutlak: Mutlak güzellik sahibi Allah (cc)
  Esmâ-i hüsnâ: Cenab-ı Hakkın güzel isimleri İsm-i hâss: Özel isim
  Hâlık-ı Mutlak: Tek yaratıcı
  Mâbud-u Mutlak: İbadetin mutlak sahibi, ibadete lâyık olan Zât
  Maksûd-u Mutlak: Kendisine Rab olarak yönelinecek tek Zât
  Rezzâk-ı Mutlak: Tek rızık verici Allah (cc)
  Vacibü’l-Vücûd: Varlığı kendinden ve kesin olan Allah (cc)
  Zât-ı Ecell-i A’lâ: Yüce ve büyük Zât

  Fethullah Gülen

 3. VanLi*
  Devamlı Üye
  Allah kendisine ihlas Süresinde Allah diye hitap etmiştir bizimde bunu kullanmamız en doğrusudur

 4. YaZaROW
  Emekli
  Bir de Allah'ı büyük harflerle yazmanız yazılarda bağırmanız anlamındadır. Allah'ı zikrederken de bağırmanıza gerek yoktur. Mülk onun olduğu için bir karıncanın yürüme sesini bile işitebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bağırsakta bağırmasakta bizi duyan, kalbimizi gören bir Allah var.

 5. hbevci
  Devamlı Üye
  Bir de Allah'ı büyük harflerle yazmanız yazılarda bağırmanız anlamındadır. Allah'ı zikrederken de bağırmanıza gerek yoktur. Mülk onun olduğu için bir karıncanın yürüme sesini bile işitebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Yani bağırsakta bağırmasakta bizi duyan, kalbimizi gören bir Allah var.
  yazorow kardes bak guzel kardesımolayları bırbırı ıcıne katamaman gerekır.ewet dogru seyler yazıyosun ama bırbrınden bagımsız oluyuor.mesala;
  ewet buyuk harfle yazmak net usulunde bagırmak,yuksek sesle konusmak anlamında.LAKINNNNNNNNN
  bız ALLAH kelımesını SAYGIDAN buyuk harfle yazıyoruz!!!!!!
  selametle..

 6. ebubasir
  Devamlı Üye
  Selamunaleykum kardeşlerim,bu konuda biraz genel konuşmak istiyorum. Allah u Teala'yı yerel adlarla anmak mümkündür. Ancak bu adlar kullanılan dillerde "İlah" manasında ise olur. Aksi takdirde yanlış olur diye düşünüyorum. Atalarımızın islam öncesi inancı ile ilgili bize verilen bilgiler tartışmalıdır. Zira Ortaasyada islam öncesi asıl hakim olan inanç zerdüştlük olsa gerek.(Ortaasyada Din..TİKA Yayınları) Ancak Cumhuriyetle birlikte yapılan bazı tarih çalışmaları ve özellikle uydurulan bazı tarihi belge ve bilgiler sebebi ile Dini konularda bildiğimiz bir çok konu tartışmalıdır. "Tanrı" kavramı Türklere ait değil şamanist moğollara ait bir kavramdır. Buda bildiğimiz "İlah" kavramının anlamına gelmemektedir. Daha çok "Güneş ilahı" anlamına gelen bir kavramdır. Farsça olan "Huda" kavramı "Yaratıcı" anlamında olup "Tanrı" kavramı ile ilişkisi yoktur. Bu sebeple "Tanrı" lafzı bize yutturulmuş aslı yerel bir inançla alakalı olan sahte bir ilah adıdır.
  Allah U Teala'nın onlarca adı varken "tanrı" diye Rabbimizi anmanın ne anlamı var acaba?

 7. @mir
  âb ü kil
  Allah kelimesinin en azından ilk harfinin büyük yazılmasının sünnet olduğu kanaatindeyim
  Allahu Alem

 8. ebubasir
  Devamlı Üye
  Selamunaleykum kardeşim,Rabbimizin adını anarken veya yazarken O'nu tazim eden bir sıfatla anmamız daha evladır. Dediğiniz konuda bir sünnet yoktur bildiğim kadar. Yani sünnet olan tazimdir. Htta farzdır.(A'la suresi 1.Yüce Rabbinin adını tespih et.)

 9. @mir
  âb ü kil
  Aleyna ve aleykumusselam
  dolaylı yoldan aynı şeyi söylemişiz ebubasir kardeş
  ben şu hadise dayanarak Lafzatullah'ın en azından ilk harfinin büyük yazılmasının sünnet olduğu taraftarıyım

  Bir rivayete göre Peygamber (SAV), Muaviye’ye şöyle buyurmustur:

  “Divitin mürekkebini ölçülü ve kalemin ucunu incelterek eğik kıl. ( ب / Be) harfini dikleştir.( س /Sin) harfini birbirinden ayır. ( م /Mim) harfinin için doldurma. Allah kelimesini güzel yaz. er-Rahmân kelimesini uzat. er-Rahîm kelimesini tecvitli yaz. Yazmaya ara verirken kalemini sol kulağının üstüne koy ki, gerektiğinde, onu daha çabuk hatırlayabilesin."


 10. ebubasir
  Devamlı Üye
  Eyvallah. Gösterdiğiniz kanıt makbuldur ve benim için düsturdur. Yalnız bu hadisin metninde kafamda bir soru belirdi. "Tecvit" kelimesi hangi anlamda kullanılmış.

+ Yorum Gönder