+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nurlu Insan asıl anlaşılır? Nurlu insanın tarifi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nurlu Insan asıl anlaşılır? Nurlu insanın tarifi

  Sual: Ben 16 Yaşında Bir Müslümanım.anneannem De Namazında Niyazında Bir Kimse.ben De Dahil Olmak üzere çevresindeki Bazı Insanlar Kendisinin Nurlu Olduğunu Söylüyor.belki Ben Onu çok Sevdiğimden öyle Söylüyorum.sizden ,nurlu Insanın Nasıl Anlaşılacağını öğrenmek Istiyorum.nurlu Insanların Belirtileri Var Mıdır?şimdiden Teşekkür Ederim.... ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Nurlu Insan asıl anlaşılır? Nurlu insanın tarifi


  Reklam  Cevap: Günümüzde Fizyonomi olarak ifade edilen Kıyâfetname konusunda
  öncelikle bilinmesi gereken şudur Kıyafetnâmelerde yer alan birtakım
  de­ğerlendirmelerin bütünüyle izahı müm­kün değilse de
  uzun tecrübe ve müşahe­delere dayanan hükümlerin
  yer yer isa­betli olduğu inkâr edilemez.
  Bununla be­raber en seçkin kıyafetnâmelerde bile sonradan
  aksi ispat edilen yahut kökten yanlış olan değerlendirmeler de bulun­maktadır.

  Fizyonomi; bir diğer ifadeyle ilm-i kıyafet veya Arapça ifadeyle ilm-i firaset, insanın iç âlemi ile dış görünümü arasındaki münasebeti inceleyen bilim dalıdır. Alman filozof Kant; onu "iç âlemi gözlemleyen bilim dalı" olarak tanımlar. Fizyonomi, vücudun tezahüründen -özellikle yüz hatlarından - yola çıkarak insanın özünün yorumlanması şeklinde tarif edilir. Fizyonominin temelinde; ekran veya monitörün kaydedilen bir görüntüyü yansıtması gibi, vücut ve yüzümüzün de ruhî halimizi yansıtmakta olduğu anlayışı yatmaktadır. Kim bu monitördeki işaretleri doğru okuyabilirse, o kişinin özelliklerinden haberdâr olabilir. Yani kişinin kabiliyetlerinden tutun, ahlâkî yapısı ve hattâ daha da ileri giderek alın yazısına kadar bazı ipuçları yakalanabilir.

  İlm-i kıyafet kavramından yola çıkarak şöyle de düşünülebilir: Nasıl ki herhangi bir şeyi örten şeyler kıyafettir. Benzer şekilde insanoğlunun ruhuna, Rabb'i tarafından giydirilen beden de bir nevi kıyafettir. O halde bu kıyafette; ruhuna, mizacına ve kişiliğine ait tecelliler saklıdır ve araştırılmalıdır.
  Allah’ın (cc) yüzümüze çizdiği her bir çizgi belli bir mânâyı gizlemektedir. Zira O (cc) abes iş yapmaz.

  Gerçekten de "en güzel sûrette yaratılan" insan; salih amellerle ruhunu besleyip, hadîste müjdelendiği üzere, "Allah'ın gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı" şerefine nâil olunca; yine Allah-u Teâlâ'nın el-Alîm, el-Musavvir, el-Cemil, el-Celîl, er-Rahman gibi daha birçok isminin tecelligâhı olan insan çehresinde birçok sırra vakıf olunması muhtemeldir.

  Sorularla İslamiyet

 3. Misafir
  Eli yüzü bakinca güzel olan beyaz olsndr

+ Yorum Gönder
nurlu insanlar,  nurlu insan,  nurlu insan nasıl belli olur,  nurlu yüz nasıl olur,  nurlu insanlar nasıl olur,  yüzü nurlu insanlar,  nurlu insan nasıl olur