+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Ben Ebul As İbnu'r-Rebi'e kızımı nikahladım Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Ben Ebul As İbnu'r-Rebi'e kızımı nikahladım

  Sual: Böyle başlayıp devam eden hadisi şerifin bu kısmında ne demek istiyor?Yani Hz Ali'nin evlenmesi ile ilgili bir hadisi şerifte Rasulullah? neden Ebul As İbnu'r-Rebi'den bahsediliyor? ? 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Ben Ebul As İbnu'r-Rebi'e kızımı nikahladım


  Reklam  Cevap: Müebbed Haram Gerektirmeyen Durumlar için

  Ravi: Misver İbnu Mahreme

  Tanım: Hz. Ali (ra) nikahı altında Fatıma (ra) olduğu halde Ebu Cehl'in kızına talib oldu. Bunu işiten Hz. Fatıma Resulullah (sav)'a gelerek: "Kavmin kızları için senin hiç gadablanmayacağını zannediyor. İşte Ali Ebu Cehl'in kızıyla evlenecek!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam kalktı minbere çıkti şehadet getirdi ve şu hitabede bulundu: "Emma ba'd! Ben Ebu'l-As İbnu'r-Rebi'e (kızımı) nikahladım. Bana konuştu ve doğruyu söyledi [vadetti ve vaadini tuttu. Şurası muhakkak ki ben helal olanı haram kılmıyorum haramı da helal kılmıyorum]. Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer. Allah'a yemin olsun Resulullah (sav)'ın kızı Allah düşmanının kızıyla ebediyyen bir araya gelmeyecektir!" Ravi der ki: "Ali istemekten vazgeçti."

  Kaynak: Buhari Fezailu'l-Ashab 16 12 29 Cum'a 29 Humus 5 Nikah 109 Talak 13; Müslim Fezailu's-Sahabe  Tanım: Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav)'ın minberde şöyle söylediğini işittim: "Beni Hişam İbnu'l-Mugire ailesi kızlarını Ali İbnu Ebi Talib'le evlendirmek için benden izin istiyor. Ben izin vermedim vermiyorum ve vermeyeceğim! Ancak Ebu Talib'in oğlu kızımı boşayıp kızlarını almak isterse o başka! Şunu iyi bilin Fatıma benden bir parçadır. Onu üzen beni de üzer ona eziyet olan bana da eziyet olur."

  Kaynak: Buhari Fezailu'l-Ashab 16 12 29 Cum'a 29 Humus 5 Nikah 109 Talak 13; Müslim Fezailu's-Saha


+ Yorum Gönder