+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Kocanın Karısını Ihmal Etmesi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Kocanın Karısını Ihmal Etmesi


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Kocanın Karısını Ihmal Etmesi


  Reklam  Cevap: İslâm boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı yuva yıkımı sık sık gerçekleşir her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz yıkıverirdi.

  Kadının bu hissiliğindendir ki hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir.

  Bununla beraber kadın bu haktan büsbütün mahrum da bırakılmamıştır. Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir. Bu hak ömür boyu olabileceği gibi belli bir müddet için de olabilir. Bu müddet zarfında erkeğinden emin olan kadın boşama hakkını gününden önce de terk edebilir.

  Ayrıca kocanın hanımına boşanma hakkı vermesi nikah akdi esnasında olduğu gibi evlilik devam ettiği daha sonraki bir zaman diliminde de olabilir. (bk. el-Bedai’ 3/91-96; ed’durru’l-muhtar 2/574-578; V. Zuyahlî el-Fıkhu’l-İslamî 7/423).

  Ahmet Şahin  Kadının kocası üzerindeki hakları

  İslâm, insan neslinin birbirine karşı pek çok vazife ve haklarının olduğunu beyan etmiştir. Bu haklardan birisi de kadının kocasındaki haklarıdır.

  Kadının kocası üzerindeki hakları Kadının hakları veya diğer bir deyimle "Kocanın karısına karşı olan vazifelerini," şöylece sıralayabiliriz :

  a) Erkek, Ev Reisî olması hasebiyle karısının yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini ve evin bütün ihtiyaçlarını temin etmesi üzerine vaciptir.
  Kur'an'ı Kerimde şöyle buyurulmuştur :
  "Onların Çocukların anaları olan zevcelerin) mâruf şekilde yiyeceği' içeceği, çocuk kendisinin olan (Babaya - Kocaya) âittir." (Bakara suresi, 223)

  Diğer ayeti kerimede :
  (Hâli, vakti) geniş olan, nafakayı genişliğine göre versin, Rızkı kendisine daraltılmış bulunan (fakir) de nafakası Allah (C.C.) 'ın ona verdiğinden (O miktara göre) versin. Allah (C.C.) hiç bir nefse, ona verdiğinden başkasını yüklemez. Allah (C.C.) güçlüğün arkasından (Dünyada da âhirette de) Kolaylık ihsan eder." (Talak suresi, 7)

  Rasullüllâh (S.A.V.) Efendimizde mealen şöyle buyuruyor:
  "Sizin üzerinizde onların (Karılarınızın) mâruf şekilde (örfü âdet gereğince ve doğru şekilde) yiyecek ve giyecek hakları vardır." (Müslim)

  Karısının hakkında soran bir kimseye Rasûlü Ekrem (S.A.V.) efendimiz şu mealdeki Hadis'i şerif ile cevap veriyor :
  "Kendin Yediğin zaman ona yedirmen ve giydiğin zaman onu da giydirmendir." (Ahmed Bin Hanbel, ebu Davud Nesai)
  Nafakası ile mükellef olduğu, çocukları, ana ve babası gibi kimseleri ihmal edenin kötülüğüne Rasûlüllah (S.A.V.) efendimiz şöyle açıklıyor :
  "Nafakasını verdiği kimseyi ihmal etmesi, kişiye günah cihetinden kâfidir " (Nesai)

 3. Qusai
  Aktive Olmamış Kullanıcı
  Erkek herzaman kadın 4ayda bir ilişki isteme hakkı vardı.Kadının hastalıgi olmadıgı sürece erkegini ihmali günahtır

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Erkek herzaman kadın 4ayda bir ilişki isteme hakkı vardı.Kadının hastalıgi olmadıgı sürece erkegini ihmali günahtır
  Bu doğru olabilir ama sanırım yanlış anlaşılma var
  bu soru bir bayan kardeş tarafından gelmiş
  Yani söz konusu olan Kadının Kocası üzerindeki hakları
  ve kendini ihmal eden kocasını boşamış olması ile ilgili sorulmuş.

+ Yorum Gönder
eşini ihmal eden erkek,  karısını ihmal eden erkek,  kumarba ve umursamaz kocayi bosamak gunahmi,  kocasını ihmal eden kadının günahı,  kadınını ihmal eden erkek ,  erkeğin eşini ihmal etme nin günahı ,  karısını ihmal eden erkekler