+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Borcu olan kişi fitre verir mi Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Borcu olan kişi fitre verir mi


 2. Ecrinim
  Hüvel Baki..

  --->: Borcu olan kişi fitre verir mi


  Reklam  Cevap: Kimler Fitre Verir?  Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A`zam`a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed`e göre ise, onu da babası verir. Bülûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan çocukların fitresini de yine babası verir. Henüz doğmayan çocuk için ise, fitre verilmez. Bir kimse, kendi evinde otursalar bile, babası, anası, dedesi, ninesi için fitre vermekle mükellef değildir. Akrabalar da böyledir. Babaları hayatta olsun olmasın dede, oğlunun fakir çocukları (torunları) için fitre vermekle mükellef değildir. Bir kimse kendi hanımıyla büyük ve akıllı olan oğlunun fitresini vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunların müsaadesini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi câiz olur. Ve bunlar kendi evinde ve idaresi altında iseler izinsiz de verebilir. Fakat aslolan herkesin kendi fitresini kendi malından ödemesidir. İmam-ı Şâfiî`ye göre kadının fitresini kadın zengin bile olsa kocası öder. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fitre verirken verilen şey`in fitre olduğunu belirtmek şart değildir. Fitreyi aralarında evlilik veya babalık - oğulluk (usul - füru`) ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna veremez. M.Dikmen


 3. Misafir
  Benim mal varlığımdan çok borcum var fitre verecekmiyim

 4. Misafir
  ev kredisi borcum var aydan aya 10 yıl ödüyorum fitre düşüyormu

 5. arifselim
  Yönetici
  Borçlu durumda olan kimsenin fitre vermesi gerekmez. Ev kredisi olsa bile vermeye gücün yetiyorsa vermelisin.

  Fitrenin altı üstü 15 tl dir. Gücü yeten herkesin fakir olsa bile vermeye gücü yettikten sonra vermelidir.

+ Yorum Gönder
fitre alan fitre verirmi,  borcu olan fitre verirmi,  Cok borcu olan fıtre verirmı