+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Peygamberimizin cemaati terk edenleri lanetlediğine işaret eden bir hadis var mıdır? Varsa ne demekt Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Peygamberimizin cemaati terk edenleri lanetlediğine işaret eden bir hadis var mıdır? Varsa ne demekt


 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  --->: Peygamberimizin cemaati terk edenleri lanetlediğine işaret eden bir hadis var mıdır? Varsa ne


  Reklam  Cevap: Konuyla ilgili lanet sözcüğünün geçtiği bir rivayete rastlayamadık. Ancak, cemaatten ayrılmanın zararına işaret eden hadisler vardır. Mesela;

  İbn Ömer’den aktarıldığına göre, Hz. Peygamber şöyle buyurdu: “Allah ümmetimi dalalette birleştirmez(dalalette birleşmelerine izin vermez). Allah’ın (yardım)eli cemaatin üzerindedir. Cemaatten ayrılan ateşe ayrılmış olur”(Tirmizî, Fiten, 7).

  Diğer bir rivayette “Cemaatten bir karış kadar ayrılan kimse İslam’ın boyunduruğunu boynundan çıkarmış olur”(Tirmizî, Emsal, 3).

  Diğer bir hadis rivayetinde ise şu ifadelere yer verilmiştir: “Ümmetim yetmiş iki fırkaya ayrılır, onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir” dedi. Bunların kimler olduğu sorusuna karşılık ise, “Bunlar cemaatte olanlardır” buyurdu(Ahmed b. Hanbel, 3/145; Zevaid, 6/226).

  Tirmizî’nin rivâyetinde ise şöyle buyurulmaktadır: “İsrailoğulları yetmiş iki fırkaya ayrılmıştır. Ümmetim ise yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bir tanesi hariç, bunların tamamı ateştedir.” Sahâbîler, “Yâ Resûlüllah! O kurtuluşa eren fırka kimlerdir?” diye sorunca, Resûlüllah (a.s.m.) Efendimiz şöyle buyurdu: “Benim ve ashâbımın yolunda olanlardır.” (Tirmizî, Îman, 18)

  Cemaat demek, İslam ümmetinin ekserisinin oluşturduğu topluluk demektir. “Ehl-i sünnet ve’l-cemaat” ifadesi bu manayı anlatmak üzere kullanılmaktadır.

  Şüphesiz İslam ümmetinden maksat, -özellikle sahabe, tabiîn ve tebeitabiînden- işin ehli olan ilim adamlardır. Nitekim Tirmizî’nin bildirdiğine göre, İslam alimleri ilgili hadiste yer alan “camaat” sözcüğünü, “fıkıh, ilim ve hadis alimleri” olarak değerlendirmişlerdir(bk. Tirmizî, Fiten, 7).

  “Ümmetim dalalette asla birleşmez. O halde cemaate bağlı kalmaya dikkat edin. Şunu iyi bilin ki, Allah’ın (yardım)eli cemaatin üzerindedir”(Zevaid, 5/218).

+ Yorum Gönder