+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Gusülden sonra abdest alan bizden degildir. Hadisin açıklaması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Gusülden sonra abdest alan bizden degildir. Hadisin açıklaması


 2. biçare58
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  --->: Gusülden sonra abdest alan bizden degildir. Hadisin açıklaması


  Reklam  Cevap: Hadisi rivayet eden Taberanî, rivayetin senedinde bulunan bazı şahısların isimlerini vermiş ve bunların “teferrüd” ettiklerini / rivayet zincirinde tek başına kaldıklarını ifade etmek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğuna işaret etmiştir.
  Hafız Heysemî de bu rivayetin senedinde yer alan bir ravinin, İbn Maîn gibi alimler tarafından yalancılıkla itham edildiğini söylemek suretiyle, bu rivayetin zayıf olduğunu vurgulamıştır.(bk. Mecmau’z-Zevaid, 1/273).
  Bununla beraber, şayet bu rivayet sahih ise manası şu olabilir:
  İslam’da boy abdesti olan gusül alındığında, normal abdest de yerine gelmiş olur ve ayrıca gusülden sonra abdest almak gerekmez. Şayet bir kimse bu İslamî prensibi hiçe sayarak gusülden sonra abdestin mutlaka tekrar alınmasının gereğine inanıyorsa, bu kimse sünnetten ayrılmış olur; “bizden değildir” ifadesi bu noktaya işaret etmektedir.
  Dört mezhep alimlerinin görüşüne göre, “gusülden önce abdest almak -farz değil- sünnettir.”(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 1/376). Gusülden sonra abdest almak ne farz ne de sünnettir. Bu da guslün abdesti de ihtiva ettiğini göstermektedir.

  SİE

 3. Hoca
  erimeye devam...
  "Gusül'den sonra Abdest alan bizden değildir." Hadis-i Şerif'in açıklaması tam olarak nedir ?
  cevap yazılmış.
  Gusülden sonra abdest almak ne farz ne de sünnettir. Bu da guslün abdesti de ihtiva ettiğini göstermektedir.

 4. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  "Abdest üzerine abdest almak, nûr üzerine nûrdur."

  Sanırım mevize kaynaklarında geçer.


+ Yorum Gönder