+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Misafir Soruları Kategorisinden Nikah Duası Dini nikahta okunan tüm duaların türkçe anlamı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Misafir

  Nikah Duası Dini nikahta okunan tüm duaların türkçe anlamı


 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Nikah Duası Dini nikahta okunan tüm duaların türkçe anlamı


  Reklam  Cevap: Bizim hocamız Şeh Ahmed nikahlarda bu duayı okuyor.Çok güzel bir dua Anlamını okumanızı öneririm
  Nikah Duası:
  Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey*nehuma nefraten ve fitneten ve firra.Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

  AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.
  Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver*zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha*likın.
  Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si*fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfirşerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.
  Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy*yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
  Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.
  Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati hase*neten ve kına 'azabe'n-nar."
  <>Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları*nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendileri*ni doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sap*maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's*selam yüzü suyu hürmetine dualarımı.zı kabul buyur. Peygambe*rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru
  Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'I- alemıne 'l-fati*ha.:

  Kaynak:Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan

+ Yorum Gönder
imam nikahında okunan dualar,  dini nikahta okunan dualar,  imam nikahında okunan dua,  imam nikahı kıyılırken okunan dualar,  Imam nikahında hangi dua okunur,  dini nikah duası,  imam nikahında hangi dualar okunur